Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Wczasorekolekcje ZAK w Mrzeżynie

W dniach 4-14 czerwca 2022 roku, w domu rekolekcyjnym przy parafii rzymskokatolickiej w Mrzeżynie na terenie Archidiecezji Szczecińskiej, członkowie i współpracownicy wspólnot ZAK Królowej Apostołów, przeżyli kolejne wczasorekolekcje. Z różnych rejonów Polski przyjechało 60 osób /widać ich na załączonym zdjęciu/, aby w duchu Wieczernika Królowej Apostołów trwać na modlitwie w jedności z Maryją, odnowić i umocnić przyjaźń z Chrystusem i między nami oraz wypraszać dary Ducha Świętego, potrzebne w apostolskiej działalności.  Odpowiadając na znak czasu modliliśmy się  szczególnie o pokój na Ukrainie i całym świecie. Nasze rozważania rekolekcyjne oparliśmy na encyklice św. Jana XXIII, Pacem in terris.

Od rana do południa była modlitwa i rozważania, których ukoronowaniem była Msza św. Po obiedzie był czas na odpoczynek nad morzem oraz przyjacielskie spotkania i rozmowy. Przed kolacją był czas na nabożeństwa eucharystyczne i adoracje osobiste w ciszy. Wieczory poświęcaliśmy na śpiewanie pieśni i piosenek oazowych oraz oglądanie filmów. Każdy dzień kończyliśmy modlitwą wieczorną i Apelem Jasnogórskim. Szczególnym przeżyciem była modlitwa wieczorna na plaży przed zachodem słońca. Budziła ona zainteresowanie przechodzących osób, a niektórzy dołączali do nas i razem z nami modlili się. Było to wyjście z Wieczernika rekolekcyjnego do świata, do ludzi. Jeden dzień poświęciliśmy na pielgrzymkę autokarową.

Kończąc rekolekcje, całym sercem śpiewaliśmy „Ciebie Boga wysławiamy”, dziękując Bogu za wszystkie dary Jego Miłości, za życzliwość Księdza Proboszcza, który rozbudował i  zmodernizował Dom Rekolekcyjny oraz za wspaniałych jego współpracowników; panią Marysię i jej męża Olka, kierujących funkcjonowaniem domu rekolekcyjnego, za ich życzliwość i troskę. Są oni wspaniałym przykładem apostolstwa świeckich i współpracy w Kościele.

ks. Stanisław Rudziński SAC