Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
XXII Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – KOMUNIKATY (dzień 10)

Swoją obecnością zaszczycił nas arcybiskup warszawski Kazimierz kard. Nycz, który był głównym celebransem. Towarzyszył mu sekretarz, a głównymi koncelebransami byli ks. Jacob Nampudakam i ks. Zenon Hanas, prowincjał Prowincji Chrystusa Króla. Ksiądz Generał podziękował Jego Eminencji za uznanie i szacunek dla pallotynów i  naszego charyzmatu.W homilii Ksiądz Kardynał podziękował nam, pallotynom, za obecność i pracę apostolską w Polsce, a w szczególności w archidiecezji warszawskiej. Podkreślił znaczenie naszego charyzmatu formowania świeckich i pracy w komunii z nimi. Przypomniał, że św. Wincenty Pallotti przewidział aktywny udział świeckich w apostolstwie Kościoła, potwierdzony później przez Sobór Watykański II będąc pionierem w tej dziedzinie. Z szacunkiem i sympatią wspominał zmarłego arcybiskupa Henryka Hosera, naszego współbrata, który był biskupem warszawsko-praskim.  Nawiązując do czytania z Ewangelii zauważył, że Jezus zaprosił uczniów, aby poszli za Nim, a idąc za Nim szli do przodu i nie oglądali się za siebie. Podkreślił, że Zebranie Generalne jest uprzywilejowaną okazją, aby odpowiedzieć na wezwanie do odnowy nas samych i naszej wspólnoty.Prace dzisiejszego Zebrania rozpoczęły się od złożenia życzeń naszemu współbratu ks. Wiaczesławowi Grynkiewiczowi, który obchodził dziś swoje imieniny. Następnie wysłuchaliśmy ks. Leszka Woronieckiego, przewodniczącego Komisji Ekonomicznej Zebrania Generalnego, który przedstawił ocenę Komisji dotyczącą stanu finansowego czterech jednostek Generalatu; mówił on następnie o propozycjach przedstawionych w ubiegłym tygodniu po dyskusji w grupach językowych w związku ze sprawozdaniem ekonoma generalnego, ks. Nicoli Gallucci. Odbyła się sesja plenarna, podczas której wyjaśniliśmy poruszone kwestie, a po południu spotkaliśmy się w grupach językowych, aby przedyskutować konkretne propozycje poprawy administracji finansowej Zarządu Generalnego, z podsumowującą sesją plenarną.