Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
16 lipca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 16 lipca

2017 – W szpitalu w Radomiu zmarł ks. Ludwik Skuza (ur. 1930 w Modrzewinie, obecnie Zalesie, w pow. Opatów), z Prowincji Chrystusa Króla, prefekt alumnów, mistrz nowicjatu kleryków 1962-65, duszpasterz, m.in. parafialny i współpracowników. Pierwszą profesję w Stowarzyszeniu złożył 26 VIII 1952, wieczną 22 VI 1955; święcenia kapłańskie przyjął 24 VI 1956 w Ołtarzewie.

W 1994 wysłano go do Kielc na Karczówkę, gdzie posługiwał jako duszpasterz do 2017. Ze względu na stan zdrowia w ostatnich miesiącach przebywał w Pallotyńskim Domu Opieki im. św. Wincentego we Wrzosowie k. Radomia, skąd przewieziono go do szpitala w Radomiu.

U pallotynów księdzem był też jego rodzony brat Czesław (1937 – 1968).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1822 – W wieku 15 lat zmarł Franciszek Pallotti, brat ks. Wincentego.

1913 – Stolica Apostolska mianowała bpowi Heinrichowi Vieterowi, wikariuszowi apostolskiemu w Kamerunie, koadiutora, w osobie ks. Franziskusa Hennemanna SAC. Vieter zaś w tym czasie, ze względu na pogarszające się zdrowie, wyjechał do Europy, stąd konsekrację koadiutora odłożono do jego powrotu, co nastąpiło 26 IV 1914 w katedrze w Douala.

1931 – Ogłoszono nominacje rektorów i konsultorów domowych w Polskiej Regii.

1942 – W niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau ks. Josef Kentenich założył nowe gałęzie Ruchu Szensztackiego; tego dnia przyjął pierwszych członków Instytutu Braci Maryi oraz Instytutu Rodzin Szensztackich.

Wieczorami ks. Kentenich głosił w obozie konferencje ascetyczne i przeprowadzał rekolekcje. Tego roku przeniesiono go do bloku polskich księży. Nawiązane kontakty przyczyniły się do przeniesienia na teren powojennej Polski niektórych gałęzi Ruchu. 3 V 1944 grupa polskich księży, nie będących pallotynami, złożyła na ręce Kentenicha akt poświęcenia się Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej.

1949 – Prof. Wojciech Durek rozpoczął w kościele seminaryjnym w Ołtarzewie prace przy płaskorzeźbach stacji drogi krzyżowej i dwóch bocznych ołtarzy.

1967 – W dniach 14-16 lipca ks. generał Stowarzyszenia Wilhelm przeprowadził wizytację kanoniczną domu w Otwocku.

1967 – Pallotynki otworzyły nową placówkę w Osny. W pierwszej grupie przyjechały do Francji siostry: Ekspedyta Frenkiel, Wiktoria Adamczak i Wacława Kierzk.

1975 – S. Władysława Podwórna zakończyła pracę w Archiwum Prowincjalnym w Ołtarzewie. Pracowała w nim od 2 X 1973. Rozpoczęła porządkowanie zbiorów archiwalnych.

1980 – Z NRD, w ramach wymiany, przyjechało do Ołtarzewa trzech alumnów niemieckich na naukę języka polskiego. Pallotyńscy klerycy niemieccy włączyli się w tryb życia seminaryjnego.

– Stolarz z Kielc dostarczył trzy wzorcowe krzesła do prezbiterium kościoła seminaryjnego. Wszystkich krzeseł zamówiono w liczbie 60.

1981 – W Medical Center w Morgantown (USA) zmarł ks. Augustine Bogdanski (ur. 1889 w Prohlen, obecnie Próle k. Barczewa, w parafii Lemkendorf – obecnie Lamkowo, w diecezji warmińskiej), z amerykańskiej Prowincji Matki Bożej, doktor filozofii, profesor seminarium i radca polskiej regii, profesor w domach pallotyńskich w USA, rekolekcjonista, kapelan szpitali.

Po zakończeniu I wojny światowej wspomagał polską regię jako radca i profesor filozofii, hebrajskiego i teologii dogmatycznej w Wadowicach na Kopcu (od 2 XII 1919), w nowo otwartym domu w Nakle n. Notecią (od III 1920) i ponownie na Kopcu (do VI 1924).

„Był kapłanem ofiarnym, gorliwym, przystępnym, towarzyskim i serdecznym. Z powodu mocno nadszarpniętych nerwów stawał się niekiedy uczulonym i łatwo ulegającym ubocznym wpływom. […] jako profesor dokładał wszelkich sił, aby materiały naukowe jak najlepiej przekazywać swym słuchaczom. Zwłaszcza w początkach wielką trudność sprawiał mu język polski. Wykłady bowiem historii filozofii odbywały się po polsku”. Był bardzo lubiany przez alumnów, prowadził też chór seminaryjny: „Wiele też wysiłku wkładał w prowadzenie chóru seminaryjnego. Przy tak nieznacznej liczbie kleryków osiągał tutaj wyniki zadziwiające” (ks. Albin Łukiewski).

Po opuszczeniu Kopca ks. Augustyn przez pewien czas zatrzymał się w Bydgoszczy u państwa Jareckich, stamtąd w I 1925 wyjechał do USA.

Ksiądz Bogdanski do 1933 przynależał do niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej, następnie do dystryktu amerykańskiego, podniesionego w 1936 do rangi regii, a od 1946 Prowincji Matki Bożej. Jako delegat tej prowincji uczestniczył w VIII Kapitule Generalnej (1947).

1983 – Od 16 do 31 lipca działał w Ołtarzewie pierwszy postulat. Przybyło 52 kandydatów do Stowarzyszenia. Opiekował się nimi ks. dyrektor Eugeniusz Leśniak oraz klerycy: Edward Grudziński i Marian Wierzchowski. Na zakończenie postulatu chłopcy otrzymali dekrety przyjęcie do nowicjatu i rozjechali się do domów rodzinnych.

1983 – Na Kopcu odbyły się uroczystości pogrzebowe br. Pawła Błeńskiego; Mszy przewodniczył ks. wicegenerał Alojzy Żuchowski; w liturgii wzięła udział liczna grupa sióstr nazaretanek z Wadowic, okoliczni mieszkańcy i proboszcz z Kleczy Dolnej. Zmarły spoczął na Kopcu, na tamtejszym cmentarzu pallotyńskim.

1991 – W szpitalu w Blachowni k. Częstochowy zmarł ks. Franciszek Madej (ur. 1912 w Dziewinie k. Bochni, w parafii Mikluszowice, w diecezji tarnowskiej), kapelan VII Rejonu AK „Jaworzyn”, ps. Czesław.

Ksiądz Franciszek chętnie opowiadał o dawnych dziejach polskiej prowincji i czuł się za nią odpowiedzialny. Należąc bowiem do niej, był rektorem, proboszczem, duszpasterzem różnych środowisk, kapelanem sióstr zakonnych, ekonomem domów. Szedł zawsze tam, gdzie go posłali przełożeni, nie dyskutując i nie wybierając lepszych funkcji czy miejsc. Do wszystkich tych posług zawsze przygotowywał się solidnie. Żył radościami i problemami Stowarzyszenia. Zachowywał wiernie w swoim życiu przyrzeczenia Stowarzyszenia. Raczej był człowiekiem skromnym i ubogim i nie dzielił dóbr na swoje i Stowarzyszenia. Był człowiekiem wielkiej dobroci, pogody ducha i spokoju, które promieniowały z jego twarzy; był towarzyski i chętnie przebywał w towarzystwie osób sobie bliskich.

1998 – W Osny odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Jana Wrońskiego, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz i Dachau, duszpasterza polonijnego we Francji, rekolekcjonisty. Uczestniczyli w nich współbracia pallotyni, pallotynki, rodzina zmarłego przybyła z Polski i Niemiec oraz przedstawiciele byłych więźniów obozów koncentracyjnych, przyjaciele i znajomi. Został pochowany na pallotyńskim cmentarzu w Osny.

2008 – W Ząbkach pożegnano  misjonarzy wyjeżdżających do pracy misyjnej na Barbados: ks. Łukasza Kopaniaka, ks. Piotra Kalinowskiego, ks. Andrzeja Rosiaka i ks. Artura Zalewskiego. Mszy św. przewodniczył abp Henryk Hoser. Na Barbados wylądowali 22 lipca.

2016 – W pallotyńskim kościele MB Częstochowskiej w Gdańsku-Wrzeszczu odbyły się uroczystości pogrzebowe ks.  Edmunda Osmulskiego, duszpasterza parafialnego. Liturgii przewodniczył ks. prowincjał Adrian Galbas; on też wygłosił homilię. W koncelebrze uczestniczyło 21 księży pallotyńskich. Na zakończenie liturgii w kościele przemówił ks. Emil Sigiel, delegat Prowincji Chrystusa Króla i br. Mariusz Świerczyński, który wspominał chwile spędzone z ks. Edmundem w Szczecinie. Rektor wspólnoty, do której zmarły należał, ks. Marek Kożak, poprowadził procesję na cmentarz i nad grobem wyraził podziękowania wszystkim uczestnikom pogrzebu. Został pochowany na gdańskim Cmentarzu Centralnym Srebrzysko, w pallotyńskiej kwaterze.

2016 – W kościele opactwa Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu została odprawiona Msza św. pogrzebowa za o. Wincentego Jekiełka. We Mszy uczestniczyła wspólnota z Tyńca z o. opatem Szymonem Hiżyckim, przewodniczącym liturgii pogrzebowej oraz bracia z pozostałych wspólnot, które o. Wincenty naznaczył swoją obecnością: z Lubinia z przeorem br. Izaakiem Kapałą, kiedyś nowicjuszem o. Jekiełka, z Biskupowa z o. Ludwikiem, z Bielan z o. Markiem Szeligą. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego reprezentował m.in. ks. prowincjał Józef Lasak. Obecny był ks. proboszcz z rodzinnej parafii zmarłego z Kóz-Gajów oraz rodzina i najbliżsi zmarłego. Po Eucharystii szczątki zmarłego zostały pochowane na tynieckim cmentarzu parafialnym, w kwaterze mnichów.

2018 – Siostra Joanna złożyła śluby wieczyste, zawierzając Panu Bogu swoje życie w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego.

2018 – Gośćmi Domu Zarządu Prowincjalnego w Warszawie byli przedstawicieli Kościoła katolickiego z Iraku. Opowiedzieli o prześladowaniach chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny