Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
18 marca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 18 marca

1890 – Pobożne Stowarzyszenie Misyjne (dawna oficjalna nazwa pallotynów), decyzją Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, objęło tereny misyjne w Kamerunie, gdzie utworzono prefekturę apostolską, a ks. Heinricha Vietera (†1914) mianowano pierwszym prefektem apostolskim Kamerunu.

2009 – Pap. Benedykt XVI (podczas pielgrzymki do Kamerunu 17-20 III), odprawił w bazylice Maryi Królowej Apostołów w Jaunde, prowadzonej przez pallotynów, nieszpory z lokalnym duchowieństwem, przedstawicielami ruchów kościelnych i innych wyznań chrześcijańskich. Bazylika stoi na wzgórzu Mvolyé, dokładnie w tym samym miejscu w którym w 1890 przybył ks. Heinrich Vieter i zbudował pierwszy kościół w Jaunde. Obecna bazylika została zbudowana na wzgórzu Mvolyé, dla upamiętnienia stulecia ewangelizacji Kamerunu.
W 1913 pallotyni mieli w Kamerunie 16 placówek misyjnych. Po I wojnie światowej wydalono niemieckich pallotynów z Kamerunu, a kraj podzielono między Anglię i Francję.
Abp Jaunde Jean Zoà, przebywający w Rzymie, podczas Soboru Watykańskiego II, poprosił pallotynów o powrót do Kamerunu. Trzej pierwsi kapłani osiedlili się w Jaunde w 1964, misjonarki pallotyńskie, tym razem polskie, przybyły do Kamerunu w 1999. Pallotyńska Regia Trójcy Świętej, obejmująca Kamerun i Nigerię, została erygowana 8 XII 2008.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1840 – Do Santo Spirito w Rzymie przybył Teodor Noethen z Warmii. 26 III 1841 wyjechał do Ameryki.

1923 – W Limburgu, po odbyciu studiów filozoficzno-teologicznych (1917-23), ks. Alfons Męcikowski przyjął święcenia kapłańskie.

1934 – Członkowie domu pallotyńskiego w Ołtarzewie mieli okazję obejrzeć po Nieszporach film pt. „Męka Pana Jezusa”.

1939 – Ks. Stanisław Czapla i br. Józef Maczel wyjechali do Skierniewic, by prowadzić tam rekolekcje wielkopostne.

1971 – W kaplicy Collège w Osny odbyły się uroczystości pogrzebowe br. Władysława Święsa, b. więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. Wzięli w nich udział wszyscy współbracia Regii Miłosierdzia Bożego (z trzech domów: Paryża, Drukarni i Collège); było też ok. 100 chłopców z Collège, z których wielu przystąpiło do Komunii świętej; przybyła też liczna grupa Polaków. W koncelebrze brało udział 9 księży, a przewodniczył jej rektor Collège ks. Henryk Gracz. Mszę sprawowano w języku francuskim, ale czytania i ewangelię odczytano też w języku polskim. Ks. Gracz przemówił po francusku, a ks. Stefan Treuchel po polsku. Śpiew Libera me i procesję na cmentarz pallotyński poprowadził ks. superior Stanisław Suwała.

1972 – Sześciu pallotyńskich subdiakonów przyjęło święcenia diakonatu z rąk bpa Władysława Miziołka.
– Ks. Stanisław Rękawek głosił rekolekcje w Radoszycach.

1973 – W Ołtarzewie, trzej misjonarze wyjeżdżający do Brazylii: ks. Jan Jędraszek, ks. Czesław Zając i ks. Tadeusz Korbecki, po Mszy św. zostali uroczyście pożegnani w sali teatralnej, pod kościołem.

1976 – Ks. Czesław Parzyszek, prefekt alumnów, odleciał do Anglii, by wygłosić kilka serii rekolekcji dla Polaków, pozostających pod opieką duszpasterską ks. Mariana Łękawy SAC. Do Ołtarzewa powrócił 6 kwietnia.

1977 – W Ołtarzewie, w związku z imieninami ks. prowincjała Józefa Dąbrowskiego, klerycy pierwszego kursu przygotowali program artystyczny pt. „Japonia, której nie znamy, czyli pallotyni w Kraju Kwitnącej Wiśni”. Na początku spektaklu ks. Rektor złożył życzenia ks. Prowincjałowi i pozostałym 11. Solenizantom oraz ks. Bogdanowi Boniewiczowi.

1978 – Ks. prowincjał Józef Dąbrowski prowadził rekolekcje w Ołtarzewie i tego dnia też obchodzono imieniny Józefów i Bogdana, ponieważ następnego dnia przypadała Niedziela Palmowa.

1979 – W Ożarowie Mazowieckim ks. Feliks Folejewski, ojciec duchowny Seminarium, rozpoczął parafialne rekolekcje wielkopostne, a w Radomiu – ks. rektor Roman Forycki – dla młodzieży akademickiej.

1980 – Ks. Józef Sadzik, dyrektor Wydawnictwa Editions du Dialogue, prowadził rozmowy z ks. Stanisławem Kuracińskim, o ekspedycji i dystrybucji książek jego Wydawnictwa w Polsce.

1983 – W Ołtarzewie rozegrano mecze między WSD Warszawa i WSD Ołtarzew w dwóch dyscyplinach sportowych: w tenisie stołowym i szachach. Ołtarzew wygrał rozgrywki tenisowe, ale w szachach byli lepsi seminarzyści z Warszawy.

1984 – W Ołtarzewie ks. wiceprowincjał Czesław Parzyszek wprowadził w urząd lektora 20 alumnów kursu III. i w urząd akolity – 30 alumnów kursu IV.

1988 – W Rzymie zmarł Giuseppe Ranocchini, pallotyn, ur. 1901. Pierwszą profesję złożył w 1922, święcenia kapłańskie przyjął w 1925. Pochowany został w Castel S.Elia (VT). Był postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Wincentego Pallottiego.

1995 – W katedrze warszawskiej odbyła się uroczysta promocja polskiej edycji „Katechizmu Kościoła Katolickiego”, przygotowanego do druku i wydanego przez Pallottinum.

1996 – Gościem Seminarium w Ołtarzewie był ks. Andrzej Koprowski SJ, szef Redakcji Programów Katolickich w Telewizji Polskiej. Przewodniczył on wieczornej, poniedziałkowej Mszy św., a następnie podczas spotkania odpowiadał na liczne pytania.

1998 – W Santa Maria w Brazylii zmarł bp Alberto Trevisan SAC, emerytowany biskup pomocniczy São Sebastião do Rio de Janeiro, członek prowincji Matki Bożej Zwycięskiej (Santa Maria). Ur. się 22 VI 1917 w Novo Treviso (Faxinal do Sot.) w Brazylii. 2 II 1937 złożył pierwszą profesję w Stowarzyszeniu. 27 XII 1942 przyjął święcenia kapłańskie. 25 II 1964 został mianowany pomocniczym biskupem Ordynariatu Polowego Brazylii z tytułem bpa tytularnego Centuriones. Konsekrowany 17 V 1964. W 1966 został przeniesiony na podobną funkcję do biskupstwa São Sebastião do Rio de Janeiro. 31 III 1973 zrezygnował z tej funkcji. Został pochowany w Vale Vêneto.

2004 – Ojcowie duchowni Seminarium w Ołtarzewie, w marcowy dzień skupienia, głosili konferencje we wspólnotach kursowych na temat sfery ciszy w życiu codziennym. To zagadnienie pogłębiały również prace na temat ciszy w mniejszych grupach i podsumowanie jej w kursach oraz Msza św. z homilią i inne modlitwy (adoracja, droga krzyżowa i modlitwa brewiarzowa).

2009 – Rada Generalna mianowała nową Radę Regionalną Regii Miłosierdzia Bożego we Francji. Był to nadzwyczajny zabieg, możliwy dzięki dyspensie Stolicy Apostolskiej i miał pomóc regii francuskiej włączyć się w kontekst kulturowy, pobudzić jej rozwój i dać wyraźniejszą wizję na przyszłość. W skład Rady Regionalnej weszli współbracia z innych jednostek przynależących czasowo do Regii: ks. Leszek Woroniecki – przełożony regionalny, ks. Marian Faleńczyk – I radca, ks. Aleksander Pietrzyk, ks. Zdzisław Prusaczyk i ks. Adam Gałązka – radcy.

2012 – Zakończył się IX Zjazd Gnieźnieński, spotkanie wielu środowisk Kościoła katolickiego oraz innych wyznań. Tematem Zjazdu było zaangażowanie chrześcijan w budowaniu społeczeństwa. Wśród kilkudziesięciu instytucji zaangażowanych w Zjazd, były dwie pallotyńskie: Fundacja Salvatti.pl – ks. Jerzy Limanówka brał udział w komitecie organizacyjnym – oraz Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego – wchodził w skład Komitetu Obywatelskiego zjazdu.

2017 – Ks. dr Paweł Rosik zorganizował w kościele Chrystusa Króla Pokoju w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej spotkanie rodzin i rodziców dzieci uzależnionych, zrzeszonych w Światowej Róży Różańca, z okazji 3. rocznicy powstania tego ruchu.
Ks. Paweł spotkaniem tym zainaugurował też obchody 25.lecia powstania Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego „Karan” (najpierw, w 1987 powstał jako grupa nieformalna, skupiająca ludzi młodych, gotowych nieść pomoc potrzebującym). Założycielem „Karanu” był ks. Rosik.
Ruch, jako jeden z pierwszych tego typu w Polsce, rozwijał swoją działalność w oparciu o trzy działy: resocjalizację, profilaktykę oraz edukację kadr świeckich i duchowieństwa. W Ruchu istniała praca z rodzicami uzależnionymi oraz terapia uzależnionych dzieci. „Karan” wydawał także swoje pismo „Magazyn Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego Karan”, o charakterze popularno-oświatowym, przybliżające czytelnikowi problem narkomanii i AIDS. Znaczna część nakładu trafiała do placówek wychowawczo-oświatowych. Ks. Rosikowi pomagali w pracy także alumni Wyższego Seminarium Duchownego z Ołtarzewa.

2017 – W pallotyńskim domu w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej odbyło się spotkanie Wydziału Wychowania Duchowego i Religijnego Głównej Kwatery ZHP. Pracami kierował naczelny kapelan ZHP, ks. Wojciech Jurkowski SAC.

2018 – Rekolekcje wielkopostne w Przewornie, w dekanacie Strzelin, w archidiecezji wrocławskiej, prowadził w dniach 18-21 marca, ks. Stanisław Tylus. Parafia miała dwa kościoły filialne: w Cierpicach i Karnkowie.

2020 – Ks. Józef Liszewski (ur. 1920 w Recklinghausen w Niemczech, w archidiec. monastyrskiej), kapłan Regii Miłosierdzia Bożego we Francji, nauczyciel i wychowawca młodzieży w Polskim Gimnazjum Królowej Apostołów w Chevilly i w Gimnazjum św. Stanisława Kostki (Collège St. Stanislas) w Osny, zmarł w Paryżu, w Domu Księży Emerytów archidiecezji paryskiej (Maison de Retraite Marie-Thérèse, 277, bld Raspail). Przebywał tam od lutego 2017.
Wielu ludzi postrzegało ks. Józefa jako kapłana rozmiłowanego w Bogu i rozmodlonego. Współbracia pallotyńscy wskazywali na jego pogodne usposobienie i optymistyczne spojrzenie na świat. Ks. Józef jawił im się zawsze jako człowiek pogodny i cichy, ciągle zadowolony i nigdy nie narzekający.
W pracy był zawsze dokładny, solidny, systematyczny i miał w sobie coś z regularności Kanta. Posiadał piękny głos, który można było usłyszeć, jak odprawiał Mszę św. lub śpiewał kolędy. Do 90. lat swego życia prowadził w kaplicy wspólne modlitwy. Jako świetny fotograf utrwalił i udokumentował na fotografii życie i działalność pallotyńskich szkół w Chevilly i Osny, a także pierwsze Zjazdy Katolickie w Osny, przeróżne wydarzenia i codzienne życie pallotynów we Francji. Niegdyś uchodził za wspaniałego sportowca (w piłce nożnej grał na prawym skrzydle).

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny