Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
19 sierpnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 19 sierpnia

1909 – Dr Józef Lipkowski wstąpił do pallotynów. Ukończył studia medyczne w Dorpacie, Moskwie, Petersburgu i Wiedniu. Przez 22 lata wykonywał zawód lekarza w różnych regionach Rosji. Po śmierci żony (1908 w Izmaile k. Odessy), dostał się do jego rąk jeden z pierwszych numerów „Królowej Apostołów”. Nawiązał wtedy korespondencję z ks. Alojzym Majewskim.

Ks. Majewski, pomimo wielomiesięcznej korespondencji wahał się z przyjęciem doktora. Jedną z przyczyn takiego stanowiska ks. Majewskiego był fakt, że kandydat do pallotynów sam przedstawiał siebie w bardzo niekorzystnym świetle. Kiedy w końcu, za poradą swoich przyjaciół, ks. Majewski zdecydował się go przyjąć, wtedy sprzedał klinikę, a pieniądze rozdał ubogim.

W czasie osobistego spotkania ks. Majewski stwierdził, że ma przed sobą w pełni dojrzałego, odpowiedzialnego i bardzo skromnego człowieka, oraz zrozumiał, że Lipkowski przedstawiał siebie w listach z charakteryzującą go zbytnio skromnością. Ks. Majewski przyjął kandydata bez najmniejszych wahań i wysłał go do nowicjatu w Antoniówce.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1935 – Ks. Franciszek Kilian, sekretarz generalny, przybył z Rzymu. Jako wizytator generalny rozpoczął wizytację kanoniczną polskiej prowincji Stowarzyszenia.

1951 – Siostry pallotynki zawarły z pallotynami umowę dzierżawy na okres pięciu lat (a potem dłużej) dotychczasowego domu nowicjatu w Sucharach.

1953 – Ks. Alojzy Żuchowski objął obowiązki ekonoma prowincjalnego, sekretarza prowincjalnego i radcy prowincjalnego.

1953 – Rektorem tworzącego się domu w Lublinie został ks. Józef Ramusiewicz (do 1954).

1961 – Od 17 lipca do 19 sierpnia ks. Józef Wróbel prowadził dla kleryków w Ołtarzewie kurs języka łacińskiego.

1963 – Ks. Wendelin Ryś został mianowany prowincjalnym referentem ds. opieki nad ministrantami (do 4 XII 1969).

1973 – W dniach 19-21 sierpnia w Ołtarzewie gościli Francuzi – wycieczka 25 osobowa – w tym czterech księży.

1973 – W sierpniu Ołtarzew odwiedzili również inni zagraniczni goście pallotyni, jak: ks. Marian Łękawa, ks. Witold Urbanowicz, ks. Czesław Pietrzak i ks. Tadeusz Tomasiński – wszyscy z Francji oraz ks. Otmar Rieg (+2007) i ks. Bernard Kersting [?] z Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

1980 – Po rocznej nauce języka francuskiego w Belgii wyjechał do Rwandy ks. Witold Sikora. Tam po kursie języka kinyaruanda pracował w duszpasterstwie misyjnym w Gikongo i Masace, a jednocześnie zlecono mu troskę o budowę drukarni katolickiej w Rwandzie. Będąc na pierwszym urlopie w kraju, pogłębiał wiedzę fachową, odbywając staż w drukarni. Pod koniec 1983 został mianowany dyrektorem technicznym nowo powstającej drukarni Pallotti-Presse, która zaczęła działać od III 1985. Na ATK w Warszawie uzyskał w 1984 stopień magistra socjologii na podstawie pracy „Znaczenie środków masowego przekazu w opinii młodzieży klas I-IV szkół średnich w Wadowicach” (Warszawa 1983), pisanej pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Witolda Zdaniewicza.

1983 – Rektorem domu w Otwocku został ks. Henryk Herkt. Funkcję tę łączył z dotychczasowymi obowiązkami dyrektora budowy domu sanatoryjnego i rekolekcyjnego.

1990 – Obowiązki rektora domu w Ząbkowicach Śląskich zakończył ks. Józef Gołuński (pełnił je od 1987), a następnie przez rok był administratorem wspólnoty. Pragnąc na nowo zaangażować się w życie parafialne, powrócił do duszpasterstwa w 1991 w parafii Jaroszowice, w pobliżu Wadowic. Posługę proboszcza w Jaroszowicach pełnił przez 15 lat, do 2006, kiedy to został przeniesiony do wspólnoty w Otwocku (ul. Żeromskiego), by objąć kapelanię benedyktynek misjonarek.

1998 – Ks. prowincjał Lesław Gwarek erygował dom w Bielsku-Białej. Pierwszym rektorem domu został ks. Franciszek Mąkinia.

2000 – Święcenia kapłańskie przyjął dk. Anselmo de Souza Mantovani z Delegatury Matki Bożej Miłosierdzia w Brazylii.

2001 – Seminarium w Ołtarzewie włączyło się w obchody jubileuszu 25-lecia konsekracji s. Joanny Banachowskiej, pallotynki. O godz. 18:00 cała wspólnota seminaryjna z siostrami z Ursusa i Zacisza oraz najbliższą rodziną jubilatki uczestniczyła w uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. rektor Marian Kowalczyk. Okolicznościowa słowo Boże wygłosił ks. Adrian Galbas. Po homilii s. Joanna odnowiła swoje śluby zakonne. W czasie Eucharystii klerycy wykonali „Mszę Maryjną” Chwedczuka. Jubileusz zakończyła kolacja, w czasie której nie zabrakło życzeń, podziękowań i tortu s. Hanny. Siostra Joanna zakończyła tym swoją przełożeńską posługę we wspólnocie sióstr w Ołtarzewie i udała się do Poznania.

2012 – Do pallotyńskiego kościoła Miłosierdzia Bożego w Odivelas k. Lizbony dotarł Krzyż Wdzięczności. Przywitał go ks. Artur Karbowy. Pięciometrowy Krzyż Wdzięczności pielgrzymuje przez wszystkie stolice świata, aby zjednoczyć w jedną rodzinę wszystkie narody przy Krzyżu Chrystusa. Krzyż w Odivelas przebywał do 2 IX, a potem został przewieziony do katedry w Lizbonie.

Idea pielgrzymki z Krzyżem Wdzięczności zrodziła się podczas wielkanocnego kazania we Lwowie, kiedy padły słowa: „Bierzcie krzyż i nieście po wszystkich stolicach świata”. Pielgrzymka wdzięczności jest poświęcona Jubileuszowi 2000 lat od odkupieńczej śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu i jego zmartwychwstania (2033).

10 III 2004 w Watykanie pap. Jan Paweł II pobłogosławił inicjatorów pielgrzymki, a pap. Benedykt XVI poświęcił Krzyż 28 V 2006 na krakowskich Błoniach. Dziękczynna pielgrzymka z Krzyżem rozpoczęła się we Lwowie w XI 2005. Krzyż Wdzięczności pielgrzymował przez różne kraje Europy, również Polskę, i nawiedził rzymskie bazyliki większe.

17 VIII 2012 w Kijowie jedna z aktywistek grupy Femen piłą motorową ścięła Krzyż, który został postawiony tam w centrum miasta, podczas ukraińskiej Pielgrzymki Wdzięczności.

2014 – W dniach 15-19 VIII trwały obrady III Światowego Apostolskiego Kongresu Miłosierdzia w Bogocie. Hasło Kongresu brzmiało: „Miłosierdzie – misja wszystkich ludzi złączonych w jednym sercu”. Uczestniczyli w nim: ks. Krzysztof Hermanowicz, ks. Marcin Grzyb, ks. Eugeniusz Małachwiejczyk i ks. Alexandre Pietrzyk (był w Komitecie przygotowującym Kongres) oraz ks. Stanisław Filipek i ks. Jean Nepomuscen Niwizere, ks. Jan Sopicki z Brazylii i współbracia z Bogoty (m.in. ks. Andrzej Zieliński). Wyżej wymienieni współbracia odwiedzili też wspólnotę pallotyńską w Bello, gdzie uczestniczyli w życiu parafii i zwiedzali okolice.

Pierwszy Kongres Miłosierdzia odbył się w Rzymie w 2006. Drugi miał miejsce w 2011 w Polsce, w Krakowie.

2018 – W Warszawie odprawiona została Msza św. pożegnalna i dziękczynna za 8 lat posługi ks. Tomasza Zaczkiewicza SAC w parafii Chrystusa Króla w Warszawie. Decyzją Zarządu Prowincjalnego, dotychczasowy proboszcz – ks. Tomasz Zaczkiewicz – od 26 sierpnia przejął obowiązki proboszcza i rektora w Ostrołęce.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny