Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
26 listopada 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 26 listopada  

2016 – W Konstancinie-Jeziornie, w dniach 26-27 XI odbyło się XVIII Sympozjum Instytutu Pallottiego: „Pallotti a Polacy”. Prelegenci przybliżyli spuściznę ks. Alojzego Hassy SAC oraz ukazali polskie akcenty czasów Pallottiego i kontakty Świętego z Polakami. Pierwszego dnia wygłoszono następujące referaty: „Od Napoleona do Wiosny Ludów. Panorama historyczna” (ks. Stanisław Tylus SAC) i „Kryzys religijny Wielkiej Emigracji” (ks. Franciszek Gomułczak SAC), a w kolejnym – „Kontakty ks. Wincentego Pallottiego z kapłanami polskimi” (ks. Michał Łobaza SAC) i „Pallotti i Polki” (ks. Piotr Bełczowski SAC). Wieczorem pierwszego dnia odbył się też premierowy pokaz filmu o bł. Elżbiecie Sannie – „Ty, o Boże, mnie umiłowałeś”.

Liturgii eucharystycznej pierwszego dnia Sympozjum przewodniczył i homilię wygłosił ks. Franciszek Gomułczak. Mottem homilii były słowa Jana Pawła II z 2 VI 1979, które papież wypowiedział na Placu Zwycięstwa w Warszawie: „Dzieje narodu są dziejami ludzi, a dzieje człowieka dzieją się w Chrystusie”. Drugiego dnia niedzielnej Eucharystii, sprawowanej o godz. 12:30 w kaplicy Królowej Apostołów przewodniczył ks. Piotr Bełczowski.

W sympozjum uczestniczyło ponad 250 osób z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Danii i Norwegii. Sympozjum było transmitowane przez Radio Nowohuckie.PL.

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1914 – Pomiędzy 26 XI a 15 XII Bochnia była w rękach Rosjan. W tym okresie, w naszym domu kwaterował przez pewien czas oficer rosyjski oraz duchowny prawosławny.

1934 – W Ołtarzewie na okres zimowy przeniesiono odprawianie codziennej Mszy św. do kaplicy domowej. W kaplicy parkowej odprawiano msze tylko w niedziele i święta.

1948 – Ks. generał Wojciech Turowski dokonał kanonicznego zatwierdzenia domu Stowarzyszenia w Częstochowie przy ul. Kordeckiego 49.

1948 – Z łódzkiego cmentarza św. Wojciecha na Kurczakach ekshumowano szczątki ks. Szczepana Gracza, więźnia niemieckiego obozu Radogoszcz k. Łodzi, i sprowadzono je do Ołtarzewa.

1948 – Rektor i dyrektor Collegium Marianum na Kopcu, ks. Józef Ramusiewicz i ks. Leon Cieślak, miejscowy spirytuał, przywieźli dekret Stefana Adama kard. Sapiehy dotyczący zmiany profilu gimnazjum na Kopcu. Odtąd szkoła nosiła nazwę: Małe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów.

– Na Kopcu zakończono prace murarskie przy skrzydle zachodnim i północnym.

1949 – Zlikwidowana została placówka pallotyńska w Gdańsku przy ul. Rogaczewskiego 55 (istniała od 1939). Ks. Władysław Zbłowski zakończył pełnienie obowiązków komisarycznego proboszcza przy kościele Chrystusa Króla w Gdańsku (od 7 IX do 26 XI 1949).

Na mocy pisma z Kurii, z dnia 29 października, został ustalony termin opuszczenia kościoła Chrystusa Króla i naznaczona data na 26 listopada. „Liczne delegacje parafian nie zmieniły tej decyzji. Powoli następowała likwidacja placówki, z której odebrano wszystko, co było pallotyńskie za wyjątkiem dwóch fortepianów i sporej części mebli”. Przekazanie kościoła nastąpiło przed południem 26 listopada (godz. 10.00). Z ramienia Kurii był obecny ks. dziekan Jan Żywicki, a Stowarzyszenie reprezentował ks. radca Jan Maćkowski. „Opuściliśmy kościół na wyraźne żądanie Kurii Diecezjalnej, żałowani przez wszystkich parafian” (z Kroniki Prowincji).

Odtąd duszpasterstwo u Chrystusa Króla zostało przejęte przez diecezję gdańską. Ksiądz W. Zbłowski w listopadzie tego roku przeniósł się do odbudowywanego kościoła św. Elżbiety w tym samym mieście, mieszkając przez pierwsze półtora roku u sióstr pallotynek.

1963 – W Ołtarzewie miały miejsce uroczystości pogrzebowe br. Stanisława Gołębiowskiego. Zmarły został pochowany na miejscowym cmentarzu w kwaterze pallotyńskiej.

1966 – W naszym domu w Częstochowie mieli swój zjazd klerycy różnych seminariów duchownych, którzy odbywali służbę wojskową. Spotkali się z Prymasem kard. Stefanem Wyszyńskim i uczestniczyli w nocnym czuwaniu na Jasnej Górze. Przyjechało ponad 100 kleryków.

1966 – W Ołtarzewie odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Józefa Żyty, redaktora ″Ad Maiora″, profesora liturgiki w Ołtarzewie, redaktora Pallottinum. Mszę celebrował ks. prowincjał Stanisław Martuszewski, a mowę żałobną wygłosił ks. radca Józef Dąbrowski. W pogrzebie uczestniczyło ponad 40 księży, bracia, siostry zakonne, pracownicy Pallottinum i wierni. Został pochowany na cmentarzu ołtarzewskim.

1974 – Ks. Stefan Dusza, dyrektor Wydawnictwa Pallottinum, na spotkaniu z ołtarzewską wspólnotą seminaryjną, mówił o problemach działalności wydawniczej Prowincji.

1975 – Seminarium w Ołtarzewie zakupiło w Nysie polski samochód dostawczy „Nysa”.

1977 – Bp Władysław Miziołek udzielił w Ołtarzewie święceń diakonatu 13. alumnom. We Mszy św. koncelebrowanej uczestniczyło 20. księży, w tym kilku gości. Licznie dopisali goście z rodzin diakonów. Po Mszy św. była wspólna kolacja, w czasie której przemawiał ks. wiceprowincjał Jan Pałyga.

1982 – W Seminarium ołtarzewskim „Andrzejki” (coroczny program rozrywkowy) przygotował i wykonał kurs piąty, a prowadził kl. Ryszard Karbownik.

1983 – Andrzejkowy wieczór w Seminarium w Ołtarzewie oscylował wokół budowlanej scenerii. Celne aluzje do życia seminaryjnego wzbudzały salwy śmiechu.

1986 – Andrzejki w Ołtarzewie – Przedstawienie kursu 5. przeniosło wszystkich daleko w przeszłość, aż do epoki kamienia łupanego i z humorem ukazało genezę powstania Seminarium duchownego oraz sceny związane z życiem w tej archaicznej epoce.

1987 – Tegoroczny wieczór andrzejkowy ukazał słuchaczom bajkowy dwór króla Ramaiama, gdzie można było spotkać wielu znajomych z telewizyjnych dobranocek i z seminaryjnego podwórka.

1988 – Na deskach teatru ołtarzewskiego po raz 20. klerycy wystawili dla publiczności sztukę muzyczną pt. „Paweł z Tarsu”; w sezonie 1987/88 sztuka była wystawiana w Ołtarzewie, Francji i RFN. Reżyserem sztuki był kl. Zenon Hanas.

1991 – W dniach 26-27 XI odbyły się w Ołtarzewie obchody wspomnienia poświęconego ks. Stanisławowi Szulmińskiemu, w 50. rocznicę śmierci, pod hasłem: „Ks. Stanisław Szulmiński – osoba i dzieło”. Program uroczystości wypełniły: Eucharystia w obrządku wschodnim, celebrowana przez bazylianów z Warszawy, Msza, której przewodniczył bp Władysław Miziołek i spotkanie studyjne. Odśpiewano też akatyst, przygotowano inscenizację pt. „Niedaremny dar życia” i nadano sali wykładowej nr 1 imię ks. Szulmińskiego.

1993 – Z okazji Dni Ks. Stanisława Szulmińskiego (26 – 27 XI) odwiedził Ołtarzew ks. Jerzy Tofiluk, rektor prawosławnego Seminarium duchownego z grupą kleryków. Goście wspólnie uczestniczyli w nieszporach, a po nich nastąpiła wieczerza, podczas której seminarzyści opowiedzieli o swoim życiu codziennym. Seminarzyści ołtarzewscy otrzymali w prezencie ikonę św. Jana Ewangelisty.

Drugiego dnia uroczystą Mszę św. celebrował i homilię wygłosił ks. prof. Wacław Hryniewicz OMI z KUL-u.

1993 – W Ołtarzewie odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. Tadeusza Glińskiego, profesora historii Kościoła w Seminarium, kierownika archiwum prowincjalnego 1974-80, rekolekcjonisty. Pogrzeb z racji jesiennego zjazdu rektorów i proboszczów Prowincji Zwiastowania Pańskiego mógł odbyć się dopiero tego dnia. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp łowicki Alojzy Orszulik. On też wygłosił homilię pogrzebową. W pogrzebie uczestniczyli licznie współbracia i księża diecezjalni (ok. 120 kapłanów) oraz rodzina, przyjaciele i działacze środowiska narodowego. Zmarły został pochowany w drugiej kwaterze pallotyńskiej na cmentarzu ołtarzewskim.

1994 – Warszawski Ośrodek Telewizyjny nadał krótki reportaż filmowy o pracy i dziełach artysty malarza ks. Jana Młyńczaka (+2001).

1995 – W Ołtarzewie liturgii eucharystycznej w uroczystość Chrystusa Króla, święta patronalnego prowincji warszawskiej, przewodniczył ks. Alfred Dyr, wicektor domu.

1996 – Ołtarzew odwiedzili uczestnicy Konferencji Dyrektorów Bibliotek Naukowych i kierowników Ośrodków Informacji Naukowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjrzeli się działalności naukowej Seminarium ołtarzewskiego oraz funkcjonowaniu biblioteki.

– Wieczorem tego dnia odbyło się w spotkanie z aktorką Mają Komorowską, która gościła w Ołtarzewie na zaproszenie seminaryjnego radcy ds. kultury.

2001 – Ks. Henryk Kietliński na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, obronił pracę doktorską, przygotowaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Witolda Zdaniewicza SAC (choć rozpoczął ją wcześniej na KUL pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Józefa Majki, †1993): „Struktura społeczna i akcje pastoralne a życie religijne. Studium historyczno-socjologiczne na przykładzie diecezji tarnowskiej w latach 1950-60”.

W uroczystym obiedzie wzięli udział: profesorowie z dziekanem na czele, promotor, recenzenci, rodzina, goście i wspólnota domu warszawskiego.

Z okazji obrony pracy doktorskiej otrzymał w Ołtarzewie życzenia i kwiaty od alumnów Wyższego Seminarium Duchownego.

2008 – Abp Henryk Hoser, pasterz diecezji warszawsko-praskiej, z okazji jubileuszu 40-lecia założenia koła misyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym, celebrował w Ołtarzewie Mszę św., a zwracając się do alumnów powiedział: „Niech ta 40. rocznica będzie dla nas powodem dziękczynienia i radości. Niech także będzie nowym zobowiązaniem, aby każdy kto na was patrzy, kto was słucha, był tym przykładem pociągnięty, tą postawą zafascynowany. Nie równajcie w dół, ale w górę, bo pola misyjne są nadal otwarte i czekają na żniwiarzy”.

Klerycka Wspólnota Misyjna została utworzona 1 X 1968, a jej założycielem był sam abp Henryk Hoser oraz ks. Henryk Kietliński. Polskie misje pallotyńskie są obecne dziś na wszystkich kontynentach.

2011 – Od 26 do 27 XI trwały obrady VIII. Sympozjum Instytutu Pallottiego pt. „Święty Wincenty Pallotti bardziej z bliska – Pallotti – Człowiek”. Prelegentami byli: ks. Jan Kupka SAC z Rzymu („Korzenie rodzinne Pallottiego”), ks. Stanisław Zarzycki SAC z KUL („Osobowość i rozwój ludzki Wincentego Pallottiego”). Listy Pallottiego zaprezentowali: Stanisław Górka, aktor teatralny i filmowy („Utrwalona obecność”) oraz Anna, Zbigniew i Andrzej Piotrowscy ze wspólnoty oazowej z parafii przy ulicy Skaryszewskiej (przedstawili listy Wincentego Pallottiego przeplatane muzyką). Pierwszej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Stanisław Stawicki, a kolejnej następnego dnia – ks. Adrian Galbas, wyższy przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego. W sympozjum uczestniczyło 242 osoby, jak zauważył dyrektor Instytutu Pallottiego, ks. Mariusz Małkiewicz SAC.

2015 – Ks. Krzysztof Czapla poprowadził w dniach 23-26 XI, w podparyskim Montmorency, doroczne rekolekcje dla pallotynów pracujących na ziemi francuskiej. Przewodnią myślą rekolekcji było przesłanie Matki Bożej z Fatimy, które rekolekcjonista przedstawił w sposób multimedialny. Konferencje ks. Czapli dawały uczestnikom rekolekcji możliwość refleksji na temat aktualności fatimskiego przesłania i  możliwości jego uzewnętrzniania.

2016 – Staraniem polskiego Instytutu Pallottiego ukazała się publikacja pt. „Pallotti. Człowiek – Kapłan – Święty” (Apostolicum 2016, ss. 188), będąca pokłosiem „Tryptyku jubileuszowego. Święty Wincenty Pallotti bardziej z bliska”, realizowanego w czasie trzech sympozjów: 26-27 XI 2011, 14-15 IV 2012 oraz 27-28 X 2012. Treść publikacji została podzielona na trzy części, wyeksponowane w tytule książki.

2017 – W uroczystość Chrystusa Króla, Mszy św. o godz. 12:00 w kościele Chrystusa Króla przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie przewodniczył i homilię wygłosił biskup koadiutor warszawsko-praski, bp Romuald Kamiński.

Uroczystość zgromadziła licznie przybyłych przedstawicieli okolicznych wspólnot pallotyńskich na czele z ks. prowincjałem Zenonem Hanasem, przełożonym Prowincji Chrystusa Króla, ks. prowincjałem Adrianem Galbasem, przełożonym Prowincji Zwiastowania Pańskiego oraz o. Arkadiuszem Sosną, przełożonym polskiej prowincji Ojców Szensztackich. W obchodach nie zabrakło przedstawicieli duchowieństwa diecezjalnego z pobliskich parafii, sióstr pallotynek, członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i licznie zgromadzonych wiernych.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny