Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
27 kwietnia 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 27 kwietnia

2019 – Odbyła się doroczna pielgrzymka do Wilna, na kanadyjskich Kaszubach, które została zorganizowana po raz 17 przez Konferencję Polskich Księży. Pielgrzymka jest organizowana z okazji święta Bożego Miłosierdzia. Zimowo-wiosenna pogoda przyciągnęła do Wilna dużą grupę pielgrzymów.
Przyjechali pielgrzymi autokarami z Mississauga, Brampton, Toronto, Scarborough & Oshawa, pielgrzymka Radia Maryja, z Burlington & Hamilton oraz z Montrealu.
Uroczystościom przewodniczył abp Tadeusz Wojda SAC z Białegostoku, który został zaproszony przez Konferencję Polskich Księży, a w uroczystej Mszy św. wzięło udział 11 kapłanów. Abp Wojda podkreślił w swojej homilii fakt olbrzymiego Bożego Miłosierdzia, jakiego każdy z nas doświadcza i zachęcił do modlitwy o rychłą kanonizację ks. Sopoćko.
Wśród kapłanów obecny był ks. Janusz Roginski SAC z Burlington

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1895 – Kongregacja ds. Erekcji Kościołów i Prowizji Konsystorialnych mianowała ks. Scipione Tofiniego wikariuszem generalnym Stowarzyszenia, po rezygnacji ks. Josepha Bannina. Urząd ten pełnił w latach 1895-96, do czasu wyboru nowego przełożonego generalnego. Rada Generalna Stowarzyszenia na posiedzeniu 26 II 1896 zdecydowała zwołać I Kapitułę Generalną do domu przy kościele SS. Salvatore in Onda. Obradowała ona od 1 do 20 VIII 1896. Na generała Stowarzyszenia został wybrany 12 VIII ks. William Whitmee.

1928 – W Warszawie zakupiono organy do kaplicy domowej w Ołtarzewie.

1948 – Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego nabyło aktem notarialnym posesję w Częstochowie przy ul. Kordeckiego 49 – teren nieczynnej cegielni. Kanoniczne zatwierdzenie dom otrzymał 26 XI 1948; kamień węgielny pod dom i kaplicę poświęcił prowincjał 11 VI, a 18 XII 1949 bp częstochowski, Teodor Kubina.
Dotychczasowa placówka pallotyńska w Częstochowie (od 26 X 1945) mieściła się w wydzierżawionym domu przy ul. Słowackiego 17. W początkowym okresie przebywał tam ks. Ignacy Cieślak.

1966 – W dniach 27-28 IV, Seminarium ołtarzewskie zorganizowało wycieczkę autokarową „Szlakiem Tysiąclecia”. Trasa wycieczki przebiegała przez Włocławek, Płowce, Kruszwicę, Strzelno, Trzemeszno, Gniezno, Poznań i powrót do Ołtarzewa.

1973 – Ks. Tadeusz Tomasiński został mianowany sekretarzem Regii Miłosierdzia Bożego ds. misji. Został też przeniesiony z Osny do Paryża.

1973 – Ks. Józef Maślanka udał się do abpa Manaus, João de Souza Lima (†1984), a ten skierował go nad rzekę Rio Negro, lewy dopływ Amazonki, na teren, gdzie wcześniej pracowali księża holenderscy. We wsi Novo Airão (obecnie miasto) założył bazę wypadową, kupił łódkę z silnikiem i stąd odbywał regularne podróże wizytując osiedla indiańskie rozrzucone nad brzegami rzeki. Pierwszą podróż na tym terenie misyjnym ks. Maślanka odbył na początku VIII 1973 w aluminiowej łódce. Następnie odbywał regularne podróże, wizytując osiedla indiańskie, liczące nieraz po trzy, pięć rodzin. Po wizycie prowincjała brazylijskiej prowincji Santa Maria w Amazonii, w VI 1974 zamienił łódkę na barkę „Santa Maria”, która przez wiele lat była jego domem.

1974 – Ks. Stanisław Chabiński wyjechał do Wojciechowic-Ostrołęki, do nowo przyjętej parafii przez Stowarzyszenie, aby wygłosić tam kazanie odpustowe na św. Wojciecha, patrona parafii. Rektorem parafii w Ostrołęce został mianowany 20 marca ks. Mieczysław Ziomkowski (pełnił tę funkcję do 1 VIII 1975).

1975 – W Ołtarzewie diakoni: Józef Andruszewski, Józef Baran, Eugeniusz Feldo (+1981), Jan Janik (+2008), Jerzy Kopeć (+2016), Jan Kupka, Henryk Pastuszka, Zbigniew Pawłowski i Aleksander Pietrzyk przyjęli święcenia kapłańskie z rąk bpa Władysława Miziołka. Podczas uroczystego obiadu bp Miziołek mówił o więzach i uczuciach, jakie łączyły go ze Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego. Wieczorem wszyscy nowo wyświęceni kapłani razem z ks. prefektem Czesławem Parzyszkiem udali się na Jasną Górę.
Fotografie zob. w oddzielnym poście

1977 – W Ołtarzewie odbył się dzień skupienia księży z dekanatu Skierniewice.

1978 – Na jubileusz wrocławskiego Seminarium wyjechał ks. rektor Jan Korycki. Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu obchodziło tego dnia 30.lecie działalności po II wojnie światowej. Początki zorganizowanej formacji teologicznej we Wrocławiu sięgają roku 1565. W 1966 Seminarium wrocławskie obchodziło 400.lecie swego istnienia.

1979 – W Ołtarzewie odbył się mecz pożegnalny w piłce nożnej pomiędzy diakonami (VI kurs) a resztą alumnów. Ci ostatni odnieśli zwycięstwo 7:0.

1980 – Akcja „Niedziela powołaniowa”. Pięciu alumnów z ks. Józefem Kołodziejczykiem przebywało w naszej parafii w Rynie, a trzech wyjechało do parafii diecezjalnej w Żelechlinku k. Rawy Mazowieckiej.

1983 – Ks. Roman Szczygieł SAC, który od 30 lat chorował na gruźlicę, spotkał się alumnami w Ołtarzewie, dając świadectwo swej duszpasterskiej pracy.

1987 – Rada Generalna udzieliła ks. Edwardowi Trzeciakowi zwolnienia ze Stowarzyszenia, co zatwierdziła w październiku tr. Kongregacja ds. Zakonników. Ks. Trzeciak został inkardynowany do archidiecezji wiedeńskiej.

1996 – W dniach 27 kwietnia – 2 maja klerycy wyjechali w charakterze wypoczynkowym w okolice Kielc, Wadowic, Zakopanego i Predajny.

1999 – W Żbikowie zmarł ks. Antoni Hańderek (ur. 1907 w Huciskach – przysiółek Wilkowic, w parafii Wilkowice, w diecezji krakowskiej). Od 1960 aż do końca swego życia posługiwał siostrom benedyktynkom samarytankom w Żbikowie (dzielnica Pruszkowa). Siostry prowadziły tam ośrodek dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Był też spowiednikiem innych żeńskich zgromadzeń zakonnych (Sióstr Rodziny Maryi w Brwinowie, westiarek w Duchnicach). Ks. Antoni przynależał do wspólnoty ołtarzewskiej.
Był człowiekiem niezwykle skromnym („niewiele zrobiłem, ale zawsze starałem się powierzać wszystko Temu, który mnie powołał i ustanowił kapłanem. Cała moc moja płynie z Jego łaski i zmiłowania”). Miał duże poczucie humoru i wszechstronne zainteresowania, dzięki czemu nie było tematu, na który nie można było z nim porozmawiać. Miał dar rozpoznawania ludzkich serc, nawiązywania kontaktów z ludźmi i zjednywania ich sobie. Szanował też każdego człowieka, którego spotkał na swej drodze. Nie skarżył się na swój los, ale służył jak tylko potrafił, rzadko opuszczając swoje miejsce posługi kapłańskiej.

2006 – W dniach 19-27 IV, przełożony generalny Stowarzyszenia, ks. Friedrich Kretz odbył wizytację Regii Miłosierdzia Bożego. Uczestniczył też w obchodach święta Miłosierdzia Bożego w Osny.

2009 – W siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbyła się debata na temat stanu polskiej religijności, połączona z prezentacją ostatniego sondażu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Celem spotkania była odpowiedź na pytanie: Czy Kościół w Polsce przeżywa kryzys? Ze strony Instytutu obecni byli ks. prof. Witold Zdaniewicz SAC i dr Lucjan Adamczuk.

2010 – W Gdańsku zmarła s. Janisława Puzdrowska (ur. 1918 w miejscowości Linia, pow. wejherowski), pallotynka. Gorliwie służyła Zgromadzeniu i Kościołowi lokalnemu jako pielęgniarka parafialna na różnych placówkach Zgromadzeniach. Jednak większość czasu, długiego swojego życia, spędziła nad krosnami, haftując i wykonując szaty liturgiczne. Niemal do końca życia chwaliła Boga kunsztem tej pracy. Odznaczała się wielką pobożnością, pracowitością i życiową energią. Przez ostatnie półtora roku nie chodziła, a z powodu bólu nóg bardzo cierpiała. Wożona na wózku, uczestniczyła niemalże do ostatnich dni we Mszy św. sprawowanej w domowej kaplicy. Obecna była również codziennie na godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Jej ulubioną modlitwą była między innymi koronka do miłosierdzia Bożego, której zawsze przewodniczyła w kaplicy. Modliła się za Ojczyznę, Kościół i Zgromadzenie.

2014 – W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, papieże: Jan XXIII i Jan Paweł II zostali kanonizowani przez pap. Franciszka, w koncelebrze z emerytowanym pap. Benedyktem XVI. W uroczystości uczestniczyło wiele zagranicznych delegacji, w tym z Polski.

2016 – Pap. Franciszek nominował ks. Edgara Xaviera Ertla SAC (ur. 1966, pierwsza konsekracja 1996, święcenia kapł. 1996), przełożonego prowincjonalnego prowincji Santa Maria, bpem diecezji Palmas-Francisco Beltrão w Brazylii. Ks. Edgar pracował przez wiele lat w parafiach jako rektor i formator Wyższego Seminarium Duchownego, profesor teologii dogmatycznej, wiceprowincjał, a ostatnio jako przełożony prowincjalny.

2019 – W Gdańsku zmarła s. Władysława Sitarz, pallotynka (ur. 1931 w Żarnówku k. Makowa Podhalańskiego). W Zgromadzeniu pracowała jako kancelistka, wychowawczyni w DPS, katechetka, asystentka przełożonej prowincjalnej, sekretarka prowincjalną i wychowawczyni sióstr juniorystek. W latach 1980-86 pełniła posługę wikarii generalnej, a przez następnych 9 lat była przełożoną prowincjalną Polskiej Prowincji Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Szczególnie ukochała młodzież i przez wiele lat zajmowała się pracą z młodzieżą w duchu Wspólnot Wieczernikowych. W pracy tej stosowała metodę pracy apostolskiej, tak jak widział to i pragnął św. Wincenty Pallotti, a którą sama opracowała i przedstawiła w rozprawie doktorskiej: „Formacja laikatu według apostolskiej idei św. Wincentego Pallottiego – Metoda Wspólnoty Wieczernikowej”.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny