Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
29 października 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 29 października

1967 – W uroczystość Chrystusa Króla, bp Andrzej Wronka, sufragan wrocławski, konsekrował kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa i nowy ołtarz w Ząbkowicach Śląskich. W uroczystości uczestniczyli: ks. prowincjał Stanisław Martuszewski, księża diecezjalni i zakonni.

„W tym roku mogliśmy wreszcie doprowadzić do dawno planowanej konsekracji kościoła i nowo zbudowanego ołtarza soborowego. Trzy dni przed samą uroczystością rozpoczęło się triduum, które miało za cel przygotowanie wiernych w parafii do tego ważnego aktu. Prowadzi je ks. Stanisław Uramowski. Konsekracji dokonał ksiądz Biskup Wronka. Ceremonie i śpiewy przygotował i wykonał nowicjat pod kierunkiem ks. Jana Straucha” (z WPCHK, 1967).

2017 – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ząbkowicach Śląskich obchodziła 50. rocznicę poświęcenia kościoła. Uroczystej Eucharystii przewodniczył przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Adrian Galbas SAC. W wygłoszonej homilii celebrans wskazał na istotną rolę oddanego do użytku domu modlitwy, w odniesieniu do Ewangelii o Zacheuszu i Psalmu 84. Przypomniał też zebranym, że zgodnie ze słowami św. Pawła, prawdziwym Kościołem jest przede wszystkim wspólnota wierzących, a prawdziwym pięknem świątyni nie jest architektura, lecz liczba wiernych uczestniczących w liturgii. W procesji z darami przekazano m.in. nowo poświęconą kapę. Po Komunii świętej ks. Prowincjał dokonał obrzędu poświęcenia tablicy upamiętniającej 50-lecie poświęcenia kościoła parafialnego. Odśpiewano również wspólne „Te Deum”. Uroczystości ubogaciła muzyczna oprawa chóru między parafialnego „Gloria”, który w najbliższym czasie miał obchodzić 70-lecie swojej działalności.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1919 – Rozpoczęła swe obrady, przy kościele San Salvatore in Onda w Rzymie, opóźniona IV Kapituła Generalna Stowarzyszenia (zapowiedziana na 1914 kapituła nie mogła się odbyć, z powodu wybuchu I wojny światowej). Przedmiotem obrad było dostosowanie Ustaw Stowarzyszenia do nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz stan personalny i gospodarczy Stowarzyszenia po zakończeniu I wojny światowej. Kapituła uchwaliła m.in., aby Zarząd Generalny rozpoczął wydawanie pism Wincentego Pallottiego, oraz by podjął starania o przyznanie Stowarzyszeniu nowych terenów misyjnych, w zamian za utraconą misję w Kamerunie.

1922 – Dom w Wadowicach na Kopcu otrzymał nowowydane egzemplarze konstytucji („Constitutiones Piae Societatis Missionum”, Ratisbonae [1922]).

1932 – W dniach 27 – 29 października triduum i rekolekcje dla Sodalicji Mariańskiej z Ołtarzewa prowadził ks. Norbert Pellowski.

1933 – W niedzielę Chrystusa Króla Sodalicja Mariańska dziewcząt przygotowała w Ożarowie uroczystą akademię i przedstawienie (u p. Mikuckiego).

1936 – Ks. Stanisław Wierzbica, rektor Ołtarzewa i ks. Wojciech Turowski, radca prowincjalny, złożyli wizytę w franciszkańskim klasztorze w Niepokalanowie.

1939 – Biskup Czesław Kaczmarek, ordynariusz kielecki, utworzył parafię przy pobernardyńskim kościele pw. św. Karola Boromeusza na Karczówce w Kielcach. W granicach parafii znalazły się terytoria Karczówki, Cegielni II i wsi Czarnów, które dotychczas należały do parafii katedralnej.

Klasztor Bernardynów został skasowany przez carat 27 X 1864. W listopadzie 1918 klasztor objęły sercanki, które w latach 1922-46 prowadziły drukarnię, wydając książki o tematyce religijnej. Od marca 1922, decyzją bpa Augustyna Łosińskiego, świątynia była kościołem filialnym katedry kieleckiej.

Pallotyni objęli zabudowania klasztorne na Karczówce w październiku 1957, ale parafię (zarząd) przejęli dopiero w 1969.

1948 – Do Warszawy przybył z Poznania br. Wacław Rygielski. Pełnił tu obowiązki furtiana do 1968, kiedy wyjechał do USA.

1950 – Ks. Józef Liszewski złożył w Osny wieczną profesję na ręce ks. Piotra Oramowskiego.

1956 – W wypadku samochodowym zginął ks. Stanisław Piekarz. Przebywał w naszym domu w Częstochowie po odejściu od Kościoła narodowego i przygotowywał się do przyjęcia święceń kapłańskich. „Był zdolny, gorliwy i przywiązany do Stowarzyszenia. R.i.P. „.

1976 – Radca generalny ks. Henryk Kietliński i dyrektor Wydawnictwa Pallottinum ks. Stefan Dusza, zostali przyjęci na audiencji osobistej przez pap. Pawła VI, w obecności Stefana kard. Wyszyńskiego Prymasa Polski. W czasie audiencji wręczono papieżowi „Lekcjonarz mszalny” w języku polskim. Ojciec Święty wyraził radość z możliwości druku ksiąg w kraju i udzielił swego błogosławieństwa na dalszą pracę wydawniczą.

1978 – W Ołtarzewie, podczas liturgii Mszy św. o godz. 16:00, bp Władysław Miziołek udzielił święceń diakonatu 10. pallotyńskim alumnom oraz jednemu klerykowi z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri (Jerzy Karcz).

1979 – Ze spraw gospodarczych, zrealizowanych w ostatnich miesiącach w Seminarium ołtarzewskim, należy podkreślić, że w porozumieniu z inżynierem, zaprojektowano nowe oświetlenie do kościoła. Ukończono renowację kuchni, umeblowano i wymalowano pewne pokoje mieszkalne.

1985 – Bp łódzki Józef Rozwadowski wyraził zgodę na kanoniczne założenie domu Stowarzyszenia w Łodzi.

1987 – W Ołtarzewie, tradycyjnie już, kurs II alumnów dokonał w artystyczny sposób „otrzęsin” pierwszego kursu.

1988 – Klerycy przygotowujący się do święceń diakonatu rozpoczęli w Milanówku rekolekcje pod przewodnictwem ks. Józefa Czachora.

1990 – Na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie odbyła się obrona pracy doktorskiej ks. Jacka Nowaka SAC, radcy prowincjalnego. Tematem pracy była: „Eschatologia Adwentu. Studium tekstów euchologicznych i biblijnych Mszału Rzymskiego Pawła VI”. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Lucjan Balter, a recenzentami: ks. prof. dr hab. Romuald Rak z KUL i ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski z ATK.

1991 – W Ołtarzewie, tegorocznemu „rigorosum”, egzaminowi ogólnemu z teologii alumnów kursu szóstego, przewodniczył bp Władysław Miziołek.

2003 – Proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Żytomierzu na Malowance został ks. Aleksander Milewski. W 2005 powrócił do Dowbysza.

2018 – Jego Eminencja Najprzewielebniejszy Chryzostom II Synetos, Metropolita Dodony i Metropolita Senior wyspy Zakynthos był gościem pallotyńskiego domu w Warszawie.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny