Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
31 października 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 31 października

1992 – W Paryżu, w szpitalu Laennec (sąsiedztwo kaplicy MB Cudownego Medalika z Rue du Bac) zmarł ks. Stanisław Suwała (ur. 1914 w Sancygniowie k. Pińczowa, w diecezji kieleckiej), były radca generalny Stowarzyszenia, kapelan II Batalionu Strzelców Karpackich, duszpasterz Polonii we Włoszech i Francji, mistrz nowicjatu, superior regii francuskiej 1966-72, radca i sekretarz regii, rekolekcjonista.

W maju 1984 został nagle sparaliżowany prawostronnie i tak żył w domu paryskim aż do śmierci. Wówczas troskliwą opieką został otoczony przez osoby świeckie i siostry zakonne. Codziennie przy jego łóżku odprawiano Mszę, a on przyjmował Komunię Świętą. „Jego cierpienie, jego krzyż są udziałem w Krzyżu Chrystusa i są dla nas przedziwnym znakiem, który wciąż winniśmy odczytywać i który winien być dla nas powodem głębokiego zamyślenia” (ks. Marian Faleńczyk).

Był człowiekiem trzech kultur: polskiej, włoskiej i francuskiej (Z. Modzelewski). Miał siostrę Janinę (1912 – 2009), która była zakonnicą u szarytek, a pod koniec życia przebywała w krakowskim klasztorze; tam zmarła i została pochowana na cmentarzu Batowickim.

Jako jedyny pallotyn we Francji został odznaczony przez rząd Légion d’honeur, za zasługi dla Francji. Za działalność we Włoszech na rzecz Polaków otrzymał odznaczenie Polonia Restituta, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami (2 razy), Krzyż Walecznych, Medal Wojska Polskiego, Gwiazdę za wojnę 1939-45 i Gwiazdę Italii.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1923 – Na Kopiec przybył na stałe z Suchar br. Ludwik Krajniewski.

1927 – W Collegium Marianum na Kopcu w Wadowicach był dzień wolny od zajęć szkolnych. Była to decyzja podjęta przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i obejmowała wszystkie szkoły.

1929 – Bracia ołtarzewscy wykonali eksponaty dekoracyjne, przeznaczone na trzydniową wystawę misyjną w Warszawie: miniaturę stacji misyjnej, globus, mapę Afryki, obraz „Opiekunki naszego Zgromadzenia”, obraz Wincentego Pallottiego i 10.metrowy wieniec. Wszystkie te eksponaty bracia dostarczyli tego dnia na miejsce wystawy.

1932 – W Ołtarzewie przebywał (31 X – 1 XI) p. Soczyński, kwestujący na kościół Chrystusa Króla w Warszawie. Niegdyś przez dwa lata pracował jako zecer w Wydawnictwie Pallotyńskim w Warszawie.

1934 – Do Ołtarzewa przybyli z Suchar bracia: Stanisław Zieliński, Franciszek Krzyżański i Antoni Kaczmarczyk.

1937 – Ks. Jan Szambelańczyk i ks. Stanisław Szulmiński byli uczestnikami Zjazdu Misjologicznego w Warszawie. Pan Stefan Lipowski, były pallotyński kleryk, który miał referat na Zjeździe, odwiedził Ołtarzew.

– Do Krucjaty Eucharystycznej przyjęto spośród chłopców i dziewcząt nowych członków: apostołów, rycerzy i aspirantów. Wieczorem Krucjata Żeńska urządziła wieczornicę, na której obecni byli: ks. rektor Stanisław Wierzbica, ks. Dyrektor Krucjaty, ks. Prefekt i kierownik Nełkowski.

– W Ołtarzewie mury budującego się domu i kościoła osiągnęły wysokość pierwszego piętra. Przygotowano miejsce pod zalanie betonem nad frontowym wejściem do kościoła.

1938 – Ks. Bronisław Wiater wyjechał na kilka dni, by zastąpić kapelana sióstr niepokalanek w Szymanowie oraz w kaplicy Domu Pracy w Oryszewie.

1945 – Ks. Franciszek Bogdan, rektor domu i kaplicy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Gdańsku został mianowany przez administratora apostolskiego Gdańska duszpasterzem Akademii Lekarskiej i Politechniki.

1949 – Br. Franciszek Żurek został przeniesiony z Ołtarzewa do Ząbkowic Śląskich.

1954 – Ks. prowincjał Stanisław Czapla napisał list wzywający polskich pallotynów do poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, co dokonało się 8 XII 1954.

Ponieważ rok 1954 był w Kościele katolickim Rokiem Maryjnym, dlatego ks. generał Wilhelm Möhler wystosował z Brazylii (w czasie wizytacji kanonicznej) List odnośnie do poświęcenia się Stowarzyszenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Stąd ks. prowincjał Stanisław Czapla wezwał polskich pallotynów do aktu oddania i prosił, by nie był to jedynie akt zewnętrzny; chodzi o „ducha całopalnej ofiary dla sprawy Królestwa Bożego na ziemi na ręce Niepokalanej Maryi Dziewicy”.

1965 – Ks. Wilhelm Möhler, generał pallotynów, po zakończeniu Kapituły Generalnej, skierował list okrężny do wszystkich członków Stowarzyszenia, w którym stwierdził, że odłączenie Ruchu Szensztackiego nastąpiło „decyzją Stolicy Świętej” („decisione S. Sedis separatum est”).

1967 – W dniach 30 – 31 X przebywał w Paryżu generał Stowarzyszenia ks. Wilhelm Möhler. Zatrzymał się tu, lecąc z Londynu do Rio de Janeiro via Paryż i Genewa. 31 X ks. Möhler prowadził rozmowy z ks. superiorem Stanisławem Suwałą na temat polskiego domu w Montevideo i relacji pomiędzy regią a polską prowincją. Zwiedził też drukarnię w Osny i spotkał się ze wspólnotą z Collège, opowiadając o swoich wrażeniach podczas wizyty w Polsce.

1974 – Seminarium ołtarzewskie odbyło jubileuszową pielgrzymkę do Niepokalanowa. Tam alumni uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej i wysłuchali homilii oraz odprawili Drogę Krzyżową. W pielgrzymce wzięli udział niemal wszyscy klerycy oraz kilku księży i braci. Ksiądz Prefekt oraz kilku kleryków udali się do Niepokalanowa pieszo.

1975 – Na spotkaniu z alumnami dr Tadeusz Wójcik, dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu, mówił o zadaniach i osiągnięciach Agencji. Panu dyrektorowi towarzyszyła również żona.

1979 – Ks. Zenon Modzelewski i ks. Józef Sadzik prowadzili w Rzymie rozmowy z kard. Stefanem Wyszyńskim w sprawie druku książek oraz uczestniczyli w audiencji ogólnej na Placu św. Piotra, zamieniając słowo z pap. Janem Pawłem II. Obaj pallotyni przebywali w Rzymie od 30 X do 5 XI.

1982 – Ks. prowincjał Henryk Kietliński wystosował list do wszystkich członków prowincji, w którym wyjaśniał powołanie do istnienia Instytutu Teologii Apostolstwa (dekret przekształcenia z 25 IX 1982).

1982 – W kościele seminaryjno-parafialnym w Ołtarzewie, aktorzy scen warszawskich przedstawili w muzycznej oprawie wieczór poezji Karola Wojtyły. Słuchaczami byli parafianie ołtarzewscy i wspólnota seminaryjna.

– W seminaryjnym kinie udostępniono wspólnocie film „Potop”, powstały na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Film cieszył się wielką frekwencją współbraci.

1990 – Ks. Józef Czachor, ojciec duchowny Seminarium, rozpoczął z alumnami rekolekcje przed diakonatem.

2007 – W kościele MB Różańcowej w Wałbrzychu-Gliniku (parafia pallotyńska) odprawiono mszę pogrzebową za śp. ks. Ryszarda Witkowskiego. Został tam pochowany na przykościelnym cmentarzu.

2008 – W dniach 30-31 X odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Regii Miłosierdzia Bożego w obecności przełożonego generalnego ks. Friedricha Kretza.

2016 – Ks. Adrian Galbas, przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego, dokonał uroczystego wprowadzenia do kaplicy domowej w Ząbkowicach Śląskich relikwii bł. Elżbiety Sanny, świeckiej współpracowniczki św. Wincentego Pallottiego. On też przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię, w której ukazał postać Błogosławionej, jako osoby świadczącej dzieła miłosierdzia, ufającej Opatrzności Bożej i wspierającej dobrymi radami przeżywających trudności w powołaniu.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny