Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
4 marca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 4 marca

2017 – Wieczorem w Warszawie zmarł ks. dr Henryk Kietliński (ur. 6 XI 1932 w Leszczydole-Nowinach k. Wyszkowa), doktor nauk humanistycznych, profesor Seminarium, pierwszy radca, sekretarz Rady Prowincjalnej i promotor misji (1965-71 i 1984-93) oraz przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla (1978-84), radca generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (1971-77), dyrektor Ośrodka Postulacji przy Zarządzie Prowincjalnym (1993-2017), kapelan środowisk Powstania Warszawskiego, major Wojska Polskiego.

19 VI 1958 przyjął w Ołtarzewie Sakrament Święceń Kapłańskich, udzielony mu przez posługę pasterską Zygmunta Choromańskiego, warszawskiego biskupa pomocniczego i sekretarza generalnego Episkopatu Polski.

Był postulatorem procesów kanonizacyjnych był postulatorem procesów kanonizacyjnych Bł. ks. Józefa Jankowskiego SAC i Bł. ks. Józefa Stanka SAC oraz procesów beatyfikacyjnych innych pallotyńskich męczenników za wiarę: ks. Franciszka Bryji (†1942), ks. Franciszka Kiliana (†1941), br. Pawła Krawczewicza (Krawcewicza †1945), ks. Norberta Pellowskiego (†1942), ks. Jana Szambelańczyka (†1941) i ks. Stanisława Szulmińskiego (†1941). 

Od 7 I 2001 był także kapelanem Środowiska Żołnierzy Zgrupowania Armii Krajowej „Kryska”, a następnie „Zośka” i „Parasol”, warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia „Szarych Szeregów”, liczących kilka aktywnych kręgów oraz Okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy AK. Przez 17 lat, w dniu 1 VIII, prowadził liturgię na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, przy Pomniku „Gloria Victis”. 

Do stałych zajęć duszpasterskich ks. Kietlińskiego należały spotkania w środowiskach kombatanckich, powstańczych, akowskich i harcerskich. Brał udział w Mszach, uroczystościach kombatanckich i wojskowych oraz religijno-patriotycznych: w katedrze polowej, w kościele św. Anny i w wielu innych kościołach Warszawy, a także w Wyszkowie, Leszczydole-Nowinach, Porządziu, Pułtusku, Sieczychach. Od lat wygłaszał inauguracyjne kazania dla Filii Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie oraz homilie w czasie święta V Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Głosił konferencje dla Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Legnicy, w rodzinnej parafii bł. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych i rodzinnej parafii bł. Józefa Jankowskiego w Brusach. 

*******

2018* – W pierwszą rocznicę śmierci ks. Henryka, wspólnota warszawska włączyła się w parafialną Liturgię eucharystyczną, o godz. 12.00. Liturgii przewodniczył ks. Jerzy Błaszczak SAC, siostrzeniec Zmarłego. 
Tego dnia w parafii rozpoczęły się wielkopostne rekolekcje parafialne, które prowadził ks. Artur Pająk, ze zgromadzenia misjonarzy św. Wincentego a Paulo, z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie; stąd wszyscy koncelebransi tej Eucharystii za śp. ks. Henryka, mieli okazję wysłuchania kazania rekolekcyjnego.

2019* – W drugą rocznicę śmierci ks. Henryka Kietlińskiego SAC, Mszy św. koncelebrowanej w intencji zmarłego Kapłana, w kościele Chrystusa Króla o godz. 18.00, przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Jerzy Błaszczak SAC, siostrzeniec Zmarłego i „kustosz jego pamięci”. We Mszy św. uczestniczyli: Rodzina, przyjaciele ks. Henryka, a także nasi parafianie. Rodzina i bliscy Zmarłego pozostali z nami jeszcze na czas kolacji.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1928* – Tego dnia odbyły się w Polsce wybory do Sejmu RP. W wyborach uczestniczyła również ołtarzewska wspólnota. W tym celu wszyscy uprawnieni do głosowania udali się o godz. 8.30 do Ożarowa.

1928, 1934 – W Ołtarzewie rozpoczęły się miesięczne rekolekcje dla członków Stowarzyszenia.

1938 – W Warszawie, ks. Norbert Pellowski, ekonom Seminarium, z kilkoma klerykami i braćmi uczestniczył w pogrzebie Władysława Grabskiego (+1 III 1938 w Warszawie), byłego premiera i ministra z okresu przed zamachem majowym. Grabski zlikwidował szalejącą po odzyskaniu niepodległości inflację, wprowadzając stałą monetę – polski złoty. 
– Tego dnia odwiedził Seminarium ks. prowincjał Jan Maćkowski.

1939 – Arcybiskup Stanisław Gall udzielił w katedrze warszawskiej diakonatu naszym alumnom. Święcenia przyjęli: Józef Codro, Ignacy Jabłoński, Michał Kordecki, Joachim Lichy, Franciszek Madej, Piotr Magiera, Stanisław Uramowski i Adam Wiśniewski.
– Ks. Stanisław Czapla prowadził dzień skupienia dla zelatorów w Bydgoszczy.
*– Ks. Franciszek Kilian rozpoczął rekolekcje w kościele parafialnym w Szymanowie, podczas 40.godzinnego nabożeństwa.

1946 – Szczątki ks. Józefa Stanka, kapelana zgrupowania „Kryska” AK, przeniesiono ze zbiorowej mogiły przy ul. Solec, na cmentarz wojskowy na Powązkach.
Podczas ekshumacji stwierdzono, że zwłoki zachowały się na tyle, że można było je rozpoznać. Były pochowane w sutannie, a w jej kieszeni znajdował się brewiarz. Na szyi zmarłego znaleziono odciśnięte ślady pętli. Szczątki złożono w trumnie i przewieziono do kościoła Pallotynów na Pradze, a po nabożeństwie żałobnym na Powązki. 
Fotografię zob. w oddzielnym poście 

1948 – W Poznaniu uroczyście otwarto i poświęcono drukarnię. Maszyny drukarskie przewieziono z Ołtarzewa w dniach 11-16 II tr. 

1950 – Na prośbę Rady Prowincjalnej Stefan kard. Wyszyński, metropolita warszawski, wyraził zgodę na osiedlenie się pallotynów w Otwocku. 

1950 – Klerycy: Stefan Bajda, Tomasz Bielski, Bogdan Boniewicz, Zygmunt Kowalczyk i Bronisław Liedke, otrzymali z rąk bpa Zygmunta Choromańskiego tonsurę. Ci sami, 25 marca otrzymali dwa pierwsze święcenia.

1961 – W Częstochowie zmarł br. Alojzy Chowaniec (ur. 1908 w Dzięgielowie, w parafii Puńców, na Górnym Śląsku, w diecezji wrocławskiej). Był człowiekiem pogodnym, uśmiechniętym, o łagodnym usposobieniu i franciszkańskiej prostocie, a przy tym niezwykle ofiarny, co podkreślał podczas kazania we mszy żałobnej ks. Józef Dąbrowski. Często widziano go modlącego się w domowej kaplicy.

1965 – Ks. prowincjał Eugeniusz Weron został wezwany do Urzędu Wyznań, gdzie odczytano mu oświadczenie, że jeśli nie pozwoli na państwową kontrolę WSD w Ołtarzewie, to Seminarium zostanie zlikwidowane. „Nie dopuszczono mnie nawet do żadnych wyjaśnień czy zapytań o podstawę prawną takiego stanowiska władzy. Byłem wtedy bliski nerwowego załamania. Podtrzymało mnie na duchu stanowisko zaprzyjaźnionego z nami ks. biskupa Zygmunta Choromańskiego i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wzięli oni na siebie ciężar odpowiedzialności za losy naszego Seminarium i wszystkich innych seminariów duchownych. Zapowiedzieli oni rokowanie z Rządem w sprawie ustalania warunków wizytacji. To stanowisko Episkopatu Polski odłożyło na pewien czas sprawę kontroli państwowej w seminariach. A następnie nadeszły stopniowe zmiany w polityce wyznaniowej państwa. Tak zostało uratowane nasze WSD oraz inne seminaria polskie” (E. Weron).

1971 – Ks. Józef Lesiak wygłosił do alumnów kolejną konferencję na temat duszpasterstwa powołań, w oparciu o dekrety Soboru Watykańskiego II.

1973 – W nowo wybudowanym kościele św. Dominika w Bridgetown na Barbadosie odprawiona została pierwsza Msza św. Pracowali tam wtedy dominikanie. Parafię w VII 2008 przejęli pallotyni.

1973 – Imieniny „przy wodzie mineralnej i owocach południowych” obchodził ks. Kazimierz Nowak. Kronikarz przy tej okazji napisał m.in. te słowa: „On najlepiej wie, że w rozmaitości gatunków i form przejawia się piękno, a nawet mądrość Boża”.

1976* – Ks. Bogdan Boniewicz, ojciec duchowny Seminarium w Ołtarzewie, rozpoczął rekolekcje dla kleryków kursu III i IV, przed wprowadzeniem ich w urząd lektora i akolity. Rekolekcje zakończyły się 6 marca. 

1977 – W sali „Emaus” odbyło się spotkanie, na którym klerycy: Jan Kwidziński i Marian Faleńczyk zreferowali referaty, jakich wysłuchali na sympozjum abstynenckim.

1978 – Tego dnia (wolna sobota) na Misterium Męki Pańskiej w sali teatralnej było 200 osób, więcej niż miejsc do siedzenia.

1979 – Po raz drugi w tym roku wystawiono Misterium Męki Pańskiej (w reżyserii kl. A. Chmieleckiego), na którym obecny był ks. prowincjał Henryk Kietliński. Frekwencja była bardzo dobra.
– Do Seminarium powrócili diakoni, po dwutygodniowej praktyce duszpasterskiej.

1982 – W konsekracji biskupiej rektora Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, ks. Kazimierza Romaniuka, uczestniczyli w bazylice archikatedralnej przedstawiciele Seminarium z Ołtarzewa, z ks. rektorem Romanem Foryckim na czele.

1985 – Z okazji imienin rektora wspólnoty ołtarzewskiej, ks. dra Kazimierza Czulaka, odbyło się spotkanie poświęcone Świętemu Kazimierzowi. Miało ono charakter poetycko-refleksyjny. Na zakończenie dziekan alumnów, kl. Józef Nowak, złożył solenizantowi życzenia od całej wspólnoty kleryckiej.
„Imieniny Księdza Rektora Kazimierza Czulaka zawsze były bardzo radosne… chyba dlatego, że Ksiądz Rektor był człowiekiem o wielkim sercu i wszyscy bardzo go kochaliśmy :)” (Paweł Rudnik 2018).
Fotografie zob. w oddzielnym poście

1987** – Ojciec Święty Jan Paweł II dokumentem wystawionym tego dnia, udzielił błogosławieństwa wszystkim, którzy będą budować kościół na Krzeptówkach oraz przekazał dla tamtejszej figury Matki Bożej Fatimskiej różaniec z prawdziwych pereł. 

1987 – W dniach od 4 do 7 marca trwały w Seminarium rekolekcje wielkopostne, prowadzone przez ks. prof. Józefa Kudasiewicza z KUL-u.
„Pamiętam rekolekcje z 1987 roku prowadzone przez ks. prof. Kudasiewicza, to niesamowity kapłan i biblista, który przekazywał nam wtedy Pismo Święte w tak prosty sposób, on miał ten niesamowity dar prostego mówienia… Na koniec rekolekcji oglądaliśmy prapremierę misterium, które pisałem i reżyserowałem ze Sławomirem Bajewem. Ks. Kudasiewicz powiedział, że jest dużo kiczu, ale generalnie mu się podoba… :)” (Paweł Rudnik 2018).

1988 – Imieniny we wspólnocie seminaryjnej obchodził ks. rektor Kazimierz Czulak i ks. wicerektor Kazimierz Więsyk. Dzień ten był wolnym od zajęć wykładowych. Wieczorem klerycy urządzili akademię na cześć solenizantów. 

1989 – Tego roku z okazji imienin ks. Rektora i Wicerektora, wieczór poświęcony był treści …. bardzo pobożnych bajek…. Christiana Andersena, dedykowanych solenizantom, dzierżących ster władzy w ołtarzewskim Wyższym Seminarium Duchownym.

1990 – Gościem domu ołtarzewskiego był bp Władysław Miziołek. Z okazji imienin kierownictwa Seminarium, kurs pierwszy przygotował wieczór z poezją i muzyką.

1992 – Rekolekcje wielkopostne dla alumnów poprowadził w dniach 4-7 marca ks. Roman Forycki. Tematem rekolekcji była: „Moja obecność w ZAK”.

1994 – Uzyskano nihil obstat na prowadzenie procesu beatyfikacyjnego Elżbiety Sanny. Podjęto go w 1990, po przerwaniu procesu, jaki nastąpił na początku XX w.

1995 – Podczas Mszy św., której przewodniczył ks. prowincjał Mieczysław Olech, 31. współbraci zostało wprowadzonych w posługę lektora, a 21. – w posługę akolity. W posługę lektora i akolity został też wprowadzony br. Franciszek Dziczkiewicz.
– Tego dnia miała miejsce prezentacja tegorocznego Misterium Męki Pańskiej. Dzień wcześniej odbyła się premiera. Autorem scenariusza był kl. Stanisław Makarewicz, reżyserem kl. Artur Sucki.

2000 – Zmarła s. Euzebia Bryk (ur. 1924 w Stanisławówce, w archidiecezji lwowskiej). Przez całe życie posługiwała w kuchni na gdańskiej „Górce” i u pallotynów, a później w Częstochowie, Sucharach i ponownie w Gdańsku. Odznaczała się wielkim umiłowaniem zgromadzenia i Kościoła. Przełożonych darzyła wielkim szacunkiem. Była pobożną, pracowitą i prawą siostrą. Doświadczona cierpieniami przyjmowała je cierpliwie, z głęboką wiarą i modlitwą, łącząc je z cierpieniami Chrystusa.

2003 – W dniach od 4 do 8 marca trwały w Seminarium rekolekcje wielkopostne, rekolekcje przed wprowadzeniem w posługę lektora i akolity. Rekolekcje przeprowadził ks. Mirosław Nowosielski wraz z zespołem ewangelizacyjnym, składającym się z ludzi świeckich. Nowością rekolekcji stały się grupki dzielenia się Słowem i nocne czuwanie, kończące rekolekcje.

2010 – Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Wincentego Pallottiego z Krakowa na VII Artystycznych Reminiscencjach Katolickiej Akademii „Arka” 2010 przedstawili swój program pt. „Na krakowską nutę”. Opowiedzieli w nim o życiu krakowskiej rodziny, która spacerując po mieście słyszy szepty kamieni, mówiące słowami Jana Pawła II. Występ uczniów okazał się hitem tegorocznego przeglądu.

2018** – Konferencja Episkopatu Polski na 378. Zebraniu Plenarnym zatwierdziła – zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem jako Sanktuarium Narodowe.
Fotografie zob. w oddzielnym poście

2019** – W Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornej został rozegrany po raz pierwszy szachowy mecz Duchowieństwo – Wojsko. Po rozgrywkach rozpoczęły się XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach błyskawicznych i XIV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach szybkich.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny