Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Boże Narodzenie i okres Bożego Narodzenia, jest jak diament, ma wiele odcieni

W obchodach oktawy Epifanii Pallotti pokazał w praktyce czym jest Zjednoczenie; czym powinno być Zjednoczenie; na czym polega współpraca dla zbawienia dusz; na czym polega powszechność i misyjność Kościoła; na czym polega zaangażowanie wszystkich i każdego według jego możliwości. U Pallottiego jednoczenie wysiłków dla Królestwa Bożego rodzi się z różnorodności i w różnorodności dostrzega szansę skuteczności i jedności. W uroczystościach oktawy Epifanii fenomenem Pallottiego była nie tyle niezwykła umiejętność organizacyjna (która swoja drogą była imponująca) – fenomenem Pallottiego była umiejętność odczytania znaków i potrzeb Kościoła, było wyczulenie i wrażliwość na drugiego człowieka, na jego sytuację i potrzeby. Niech zatem przezywanie świętych tajemnic Epifanii będzie dla nas wszystkich inspiracją i źródłem, dla naszej fascynacji duchem naszego Założyciela.

Homilia ks. Waldemara Pawlika SAC wygłoszona w pierwszym dniu Epifanii w Warszawie.