Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
„Bracia, bardziej jeszcze starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór” (2P 1,10).

W dniach 17-19 listopada 2022 roku w Otwocku odbyło się pierwsze spotkanie formacyjne braci juniorystów z obu polskich prowincji. Spotkanie zorganizowali odpowiedzialni ds. formacji braci ks. Grzegorz Suchodolski SAC oraz ks. Przemysław Podlejski SAC. Już od pierwszego dnia, zostaliśmy bardzo życzliwie przyjęci przez miejscową wspólnotę, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Drugiego dnia odbyły się dwie sesje. Pierwszą poprowadził ks. Przemysław, który jest odpowiedzialny za juniorystów w prowincji Zwiastowania Pańskiego, wprowadzając nas w temat szeroko pojętej filozofii. Sesję popołudniową natomiast mieliśmy z ks. Przemysławem Krawcem SAC, który z kolei zajął się sferą wiedzy o sobie – naszych potrzebach, emocjach i uczuciach. Ostatniego dnia, po medytacji Słowa Bożego nasze spotkanie poświeciliśmy sprawom bieżącym. Mogliśmy wymienić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

Niewątpliwie ten krótki czas spotkania był okazją lepiej się poznać, zintegrować, wspólnie pomodlić a także odpocząć od codziennych zajęć. Bardzo mocno wzięliśmy sobie również do serca słowa z drugiego listu świętego Piotra, które odczytaliśmy na sobotniej jutrzni „Bracia, bardziej jeszcze starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. To bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy”. W Polsce mamy czterech braci juniorystów, po dwóch z każdej prowincji.

br. Wojciech Bieliński SAC