Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Dobry Król potrafi swoje życie dać drugiemu człowiekowi

Jak mówi List do Kolosan – i to jest kluczowe zdanie – On nas uwolnił od władzy ciemności i przeniósł do królestwa swojego Syna. On nas uwolnił od ciemności, dał nam światło – i na tym polega Jego Królowanie: w naszym życiu indywidualnym, w życiu naszych wspólnot, w życiu całego Świata – mówił ks. Zenon Hanas SAC, Przełożony Generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w czasie Mszy Świętej z okazji Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, święta patronalnego prowincji pallotynów.

Panowanie, z którymi dzisiaj możemy patrzeć na tym świecie jak władcy tego świata panują nad swymi ludami. Ta wojna na Ukrainie pokazuje nam różne style zarządzania, panowania. Panowanie nie oznacza wydawanie rozkazów. Panowanie oznacza zatroskanie o drugiego człowieka. Dobry Król, zarówno jak ten w bajkach czy królowie dzisiejsi, którzy gdzieś tam w świecie rządzą światem – Dobry Król to nie tylko ten, który umie dobrze zarządzać, ale jest blisko ludzi i troszczy się o nich. Dobry Król to nie jest ten, który umie tylko pięknie przemawiać, ale ten który umie pięknie słuchać. Dobry Król to nie jest ten, który chroni swoje życie kosztem innych, ale potrafi swoje życie dać drugiemu człowiekowi. 

Pallotyni odkupili ten niszczejący obiekt 25 marca 1927 r. Po odremontowaniu kościoła, 30 kwietnia 1927 r. poświęcił go bp Stanisław Gall, nadając mu tytuł Chrystusa Króla i oddał pallotynom do pracy duszpasterskiej. W 30. latach XX w. świątynia została przebudowana i powiększona. Została ona zniszczona podczas bombardowania we wrześniu 1939 r. Poświęcenie odbudowanego kościoła Chrystusa Króla Pokoju odbyło się 4 listopada 1941 r. Obraz Chrystusa Króla – dzieło Adama Styki z 1943 r. Niekiedy mówimy, że panowanie Chrystusa może być widzialne i niewidzialne. Ale nawet wtedy, kiedy jest niewidzialne, to powinno być widoczne.