Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
CZECHY: SPOTKANIE DELEGATURY ŚW. CYRYLA I METODEGO

W dniach od 10 do 12 listopada 2019 roku (niedziela – wtorek) odbyło się w Czechach, w miejscowości Radešín spotkanie pallotyńskiej delegatury słowacko-czeskiej. Zjazd był połączony z zakończeniem wizytacji generalnej naszych wspólnot przez ks. Romualda Uzabumwana – radcę generalnego z Rzymu. Przyjechali wszyscy pallotyni ze Słowacji i Czech, a także ks. Zenon Hanas i ks. Waldemar Pawlik, nasi przełożeni z Warszawy. W spotkaniu uczestniczyli również trzej współbracia z sąsiadującej z Czechami Austrii.

W niedzielę wieczorem, w ramach rekreacji zwiedziliśmy mały browar; była też możliwość degustacji różnego rodzaju miejscowych piw. Poniedziałek upłynął przy pracy. Między innymi wysłuchaliśmy konferencji ks. Romualda a także jego spostrzeżeń „na gorąco” odnoszących się do życia słowacko – czeskiej delegatury. Ks. Waldemar Pawlik i ks. Peter Klubert zrelacjonowali jesienne spotkanie proboszczów, rektorów i dyrektorów. Na specjalnym posiedzeniu spotkał się także zarząd delegatury, aby omówić ważne dla tej jednostki administracyjnej zagadnienia.

Jednak szczytem tego dnia była wspólna Eucharystia, sprawowana w kościele w Radešínské Svratce, podczas której 14 osób zostało przyjętych do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Akt apostolskiego zaangażowania został przyjęty przez pana Tomasza Rusňaka, przewodniczącego Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK na Słowacji. Warto nadmienić, że są to pierwsi Czesi, którzy wstąpili do Zjednoczenia. Tym sposobem nasza pallotyńska rodzina w Czechach tego dnia znacznie się rozrosła. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Romuald, radca generalny SAC, który za św. Wincentym Pallottim zachęcał do szerzenia wiary, rozpalania miłości oraz jednoczenia apostolskich wysiłków na cześć Królestwa Bożego. Po Mszy św. około 150 osób: nowo przyjęci członkowie ZAK, pallotyni i wielu naszych przyjaciół i współpracowników spotkało się na okolicznościowym przyjęciu z okazji 40. urodzin ks. Tomasza Kazańskiego.

We wtorek, ostatniego dnia zjazdu wspólną mszą św. w kościele Bożego Miłosierdzia we Sławkowicach podziękowaliśmy Bogu za dar wspólnego bycia, a następnie udaliśmy się do sanktuarium św. Jana Nepomucena – kościół ten jest zabytkiem na liście UNESCO. Po wspólnym obiedzie rozjechaliśmy się do naszych wspólnot.

Ks. Tomasz Kazański SAC