Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Dyrektorium przed wieczną konsekracją

Po kilku latach pallotyńskiej formacji powróciliśmy do Ząbkowic gdzie wszystko się zaczęło. Przez ten czas ząbkowicki dom i podwórko znacząco się zmieniły. Także my korzystając  z Bożej łaski i posługi formatorów pracowaliśmy nad naszym rozwojem.

Dyrektorium to czas ostatniego przygotowania do wiecznej konsekracji, aby móc złożyć ją dojrzale i w pełni świadomie. Fundamentem naszego dnia jest modlitwa, która jest najlepszym przygotowaniem do ofiarowania swojego życia Bogu. W codziennym programie znajdują się wykłady i spotkania dyskusyjne, podczas których przyglądamy się głębiej naszym pallotyńskim przyrzeczeniom.  Dbamy także o umocnienie naszych braterskich relacji przez integrację. Spędzamy sporo czasu razem zarówno na miejscu jak i podczas wyjazdów w malownicze i pełne atrakcji okolice Ząbkowic.

          Jesteśmy wdzięczni za ten formacyjny czas moderatorowi naszego dyrektorium, ks. Leszkowi Woronieckiemu SAC oraz ząbkowickiej wspólnocie, która nas gości. Polecamy się modlitwie, abyśmy jak najlepiej przygotowani powierzyli swoje życie dla nieskończonej chwały Bożej!

br. Wojciech Bieliński SAC
kl. Michał Elsner SAC
kl. Karol Stanewicz SAC
Piotr Władyko SAC