Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski

Decyzją Instytutu Pamięci Narodowej, mogiła ks. Michała Kordeckiego SAC w Ołtarzewie, została uznana za grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski. Obiekt wpisano do ewidencji Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN pod numerem 6725.

W związku z tym, w ubiegłą sobotę miała miejsce instalacja tabliczki na grobie ks. Kordeckiego. W uroczystości wziął udział ksiądz prowincjał Waldemar Pawlik SAC.

Ksiądz Michał Kordecki SAC urodził się w roku 1912 a zmarł w 1983. W trakcie swojego życia kapłańskiego pracował jako mistrz nowicjatu, ojciec duchowny w seminarium, rekolekcjonista, kierownik duchowy żeńskich zgromadzeń zakonnych.

W czasie powstania warszawskiego był kapelanem AK na Starym Mieście. Nosił ps. Augustyn. Pełnił funkcję kapelana szpitala polowego w kamienicy przy ul. Długiej 23. Jako kapelan i sanitariusz chodził z powstańcami na barykady. Odznaczał się bohaterstwem i odwagą, służąc rannym i umierającym. Spowiadał często w dramatycznych momentach i swoim tubalnym głosem dodawał ludziom otuchy oraz wlewał dużo optymizmu. „Bezustannie dzień i noc, bez najmniejszego odpoczynku pracował, służąc ludziom cywilnym i powstańcom. W piwnicach (Stare Miasto) odprawiał codziennie msze św. Udzielał sakramentów świętych. To była spowiedź »powszechna«. Każdy w milczeniu spowiadał się. Ksiądz Kordecki udzielał ogólnego rozgrzeszenia. Grzebał zmarłych na podwórzach – w czasie nalotów modlił się, nie zważając na huczące nad głową samoloty. Był wielką pomocą dla nas powstańców. Mówiono o nim: »człowiek nadprzyrodzony – prawdziwy Kordecki z Jasnej Góry«. Żadne słowa ani opisy nie oddadzą wielkości tego człowieka” (świadectwo uczestniczki powstania, złożone już po jego śmierci). Został odznaczony Krzyżem Walecznych.

/Za: Liber Mortuorum – Księga zmarłych polskich pallotynów i pallotynek, autorstwa ks. Stanisława Tylusa SAC/