Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

5 października Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie przeżywaliśmy uroczystą inaugurację roku akademickiego 2023/2024. Mszy Świętej rozpoczynającej kolejny rok zdobywania wiedzy i formacji przewodniczył ks. prof. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW, zaś wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. Marek Tatar.

Tegoroczna inauguracja połączona była również z obchodami jubileuszu 80. urodzin ks. prof. Czesława Parzyszka SAC, wieloletniego wykładowcy naszego WSD oraz Wyższego Przełożonego Prowincji Chrystusa Króla.

Podczas inauguracji ksiądz prowincjał Waldemar Pawlik SAC powiedział: „ Z nieskrywaną radością i wdzięcznością w imieniu dwóch Polskich Prowincji; Zwiastowania Pańskiego i ks. Prowincjała Zdzisława Szmeichla oraz Prowincji Chrystusa Króla którą reprezentuję oraz Prowincji Siostr Pallotynek z siostrą Prowincjalną Iwoną, dołączamy dziś do grona licznych osób – nie tylko wywodzących się z rodziny pallotyńskiej, ale i ze świata nauki – którzy postanowili zauważyć osiemdziesiąte urodziny Księdza Profesora i zakończenie Jego długoletniej pracy apostolskiej, formacyjnej, naukowej, badawczej i dydaktycznej w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiele już zostało dzisiaj powiedziane o ks. prof. Czesławie Parzyszku, ale jestem głęboko przekonany że cały dorobek życia; osobistego, pallotyńskiego, kapłańskiego apostolskiego i naukowego zamyka się w tych dwóch pojęciach „Pasja i Pracowitość”. Chyba nikogo nie trzeba tu przekonywać o tych dwóch cechach jakie charakteryzują naszego Jubilata”.

Do profesorów i studentów ks. Prowincjał skierował życzenia: „Życzę wszystkim Profesorom, Wykładowcom, Wychowawcom i Formatorom i Studentom, by był to rok solidnej, uczciwej pracy, która będzie owocowała pasją przekazywania i przyjmowania nie tylko wiedzy ale i doświadczenia żywego Boga. Takich świadków, profesorów i studentów potrzebuje dziś świat i Kościół. Nie można być dobrze przygotowanym do głoszenia Ewangelii bez solidnych studiów, a te zawsze są połączone ciężką okupioną trudem i niekiedy cierpieniem pracą. Dzisiejszy świat i Kościół a przede wszystkim dzisiejszy człowiek potrzebuje pasjonatów Chrystusa i jego Ewangelii, którzy go głoszą niejako z namiętną miłością do Boga i Ludzi. Tylko taki sposób wykładania i studiowania daje radość i poczucie spełnienia a praca staje się pasją.