Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Złożenie kamienia węgielnego pod fundament budynku szkoły

4 października świętowaliśmy ważne dla społeczności Campusu wydarzenie wmurowania kamienia węgielnego i poświęcenia terenu budowy. Uhonorowaliśmy w ten sposób rozpoczętą już budowę nowych zabudowań szkolnych Campusu Bemke i wsparcie udzielane dla tej idei.

W uroczystościach wzięli udział członkowie Apostolatu Katolickiego Księżay Pallotyniów, pracownicy oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Ks. L. Bemke i Przedszkola Na Kopcu Educare, grono dzieci i młodzieży wraz z rodzicami, przyjaciółmi, współpracownikami oraz darczyńcami zpatroni i dobrodzieje, a także władze samorządowe i wojewódzkie.

Dla naszych wychowanków był to szczególnie radosny moment i okazja, by do specjalnego listu dla przyszłych pokoleń, dołączy własne listyprzesłanie i prace artystyczne. Obok odczytanego uroczyście przez Dyrektora Szkoły listu, w kapsule czasu umieszczono cztery wyjątkowe kamienie węgielne.

Ich symbolika łączy się z miejscem pochodzenia i nawiązuje do wartości oraz misji już realizowanej
w szkole na Campusieu Bemke. Kamień z Jeziora Genezaret jest znakiem łączności z chrześcijaństwem – wiarą, wartościami i tradycją obecną w kulturze polskiej. Kamień pochodzący z siedziby głównej Pallotynów w Rzymie, kościoła San Salvatore in Onda, przypomina o twórcach tego miejsca – Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów, kamień ze Szkoły la Val w Barcelonie – symbolizuje edukację spersonalizowaną,
a kamień z campusu Szkoły Biznesu IESE oznacza przedsiębiorczość i wskazuje na model kształcenia liderów biznesu oparty na wartościach.

Moment umieszczenia kapsuły w fundamentach szkoły, był dla Wszystkich uświetniło symboliczne wypuszczenie gołębi na znak budującej się w tym miejscu wspólnoty ludzi otwartych na siebie i rozwój. Ceremonię poświęcenia miejsca nowych zabudowań celebrowali, piastujący opiekę duszpasterską nad Collegium Marianum, Księża Pallotyni.

Podczas nieoficjalnej części uroczystości, uczestnicy i zaproszeni goście, mogli wymienić się wrażeniami i porozmawiać na temat realizowanego projektu oraz jego misji. Dla wielu była to okazja do bliższego zapoznania się z ideą edukacji spersonalizowanej czy innowacyjnością projektu edukacyjnego jakim ma być FarmLab.

Było to czas bezcenny dla zacieśniania wzajemnych relacji i dzielenia się entuzjazmem.

Wszystkim obecnym tego dnia z nami jesteśmy bardzo wdzięczni.

Źródło: https://campusbemke.pl/wkopanie-kamieni-wegielnych-04-10-23/