Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Wieczna Konsekracja kleryka Michała Pająka

1 października w Sanktuarium Matki Bożej Pani Niezawodnej Nadziei w Sierpcu miała miejsce Wieczna Konsekracja kleryka Michała Pająka.

W homilii ks. Prowincjal Waldemar Pawlik SAC mówił: „Profesja zakonna wymaga więc od składającego ofiary całkowitej i nieodwołalnej. Całe jego działanie, tak wewnętrzne jak i zewnętrzne, fizyczne, intelektualne oraz moralne, musi być podporządkowane Panu Bogu. W tym wszystkim potrzeba wielkiej pokory. Często potrzeba rezygnacji ze swoich wyobrażeń, potrzeba refleksji i pokory podobnej do tej jaką miał ów drugi syn z dzisiejszej Ewangelii. Mimo początkowego nieposłuszeństwa opamiętał się i wrócił do pracy w winnicy Ojca. Zawracać ze złej drogi i przyjmować z pokorą wolę Ojca, który jest w niebie to wierność powołaniu.

Tak żył święty Wincenty Pallotti, tak żyli bł. Współbracia Męczennicy, tak żyła bł. Elżbieta Sanna i patronka dnia dzisiejszego św. Teresa. Pokora i ufność do Pana Boga doprowadziły ich do pełnienia Jego woli, do świętości. Nie dokonali tego własnymi siłami, zdolnościami i talentami, lecz oddaniem się Bogu, zaufaniem Jemu”.

Polecajmy w naszych modlitwach kleryka Michała,który uroczyście wypowiedział słowa: „ja Michał Pajak oddaję, poświęcam i składam w ofierze całego siebie temuż Bogu wszechmogącemu i postanawiam naśladować Pana naszego, Jezusa Chrystusa”.

Następnym krokiem ku kapłaństwo będą święcenia diakonatu, które Michał, Paweł, Karol i Mateusz przyjmą 14 października w Ołtarzewie. Prosimy, by Matka Boża Pani Niezawodnej Nadziei i Królowa Różańca miała ich w swojej opiece.