Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Innowacyjna konferencja z okazji 50-lecia Polskich Misji Pallotyńskich (10 czerwca 2022)

Zapraszamy na innowacyjną konferencję z okazji 50-lecia Polskich Misji Pallotyńskich, która będzie miała miejsce 10 czerwca 2022 r. Transmisję z tego wydarzenia przygotowało Radio Pallotti.FM i Telewizja Pallotti.TV

Część 1:

9:30-11:00 Nowa geografia misji – O. Ted Nowak OMI, Sekretarz Papieskich Dzieł Misyjnych w Rzymie

10:15-11:00 Od beneficjenta do partnera – polska transformacja od żebrania do dawania

ks. Jerzy Limanówka SAC, Sekretarz ds. Misji Prowincji Chrystusa Króla Pallotynów
Colette Courtoy, organizatorka pomocy humanitarnej do Polski w latach 80-tych, obecnie wolontariuszka Fundacji Salvatti.pl
Stanisław Filipek SAC, długoletni misjonarz w Rwandzie, obecnie w Burkina Faso, organizator Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wagadugu, stolicy kraju

Część 2:

11:20-11:45 – Działalność pallotyńska jako odpowiedź na nową geografię misji

Monika Mostowska, wiceprezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl
Harry Sharp oraz Anna i Jakub Sachse, wolontariusze Fundacji Salvatti.pl

11:45-13:00 – Dyskusja panelowa: Czy jesteśmy w stanie zaangażować współczesny świat w misje?

Toni Zender, szef afrykańskiej sekcji w Kirche in Not
Christine Parzer, Dyrektor Zarządzająca MIVA Austria
ks. Stanisław Filipek SAC, misjonarz

Część 3:

14:00-15:00 Nowe technologie (AI, NFT) w promocji misji, Łukasz Marek Fiema, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej

15:00 – 15.30 Podsumowanie