Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Sesja formacyjna dla pięciolatków

O ważności formacji permanentnej w życiu pallotyna nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególnym czasem takiej formacji jest spotkanie księży do piątego roku kapłaństwa. Tegoroczne warsztaty odbyły się w Dolinie Miłosierdzia w dniach 6-8 czerwca. Tematem przewodnim spotkania był Sakrament Pokuty i Pojednania. Sesję poprowadził br. Adam Gęstwa OFM Cap ze Szkoły Spowiedników, prowadzonej przez br. kapucynów. Był to bardzo intensywny i owocny czas formacji i modlitwy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego spotkania i wierzymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte w Dolinie Miłosierdzia przyczynią się do owocniejszego doprowadzania penitentów do spotkania i żywej relacji z Jezusem.  


ks. Marcin Przywara SAC