Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Ks. Waldemar Pawlik SAC został wybrany prowincjałem

Rada Generalna Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, zgodnie z Prawem SAC (nr 136), zatwierdziła 21 stycznia 2023 r. rezultat głosowania decydującego na urząd Przełożonego Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Przełożonym prowincjalnym kadencji 2023-2026 został wybrany ks. Waldemar Pawlik SAC.

Ksiądz Waldemar Pawlik SAC urodził się 19 lipca 1970r. w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 1998r. w Ołtarzewie z rąk kard. Józefa Glempa.

Po święceniach kapłańskich został skierowany do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, gdzie w latach 1998 – 2000 podejmował obowiązki wikariusza oraz posługiwał pielgrzymom. W 2000 roku został posłany do pracy w Pallotyńskim Ośrodku Powołań „Apostoł” w Świętej Katarzynie, gdzie podejmował obowiązki duszpasterza powołań i pełnił funkcję dyrektora tegoż ośrodka. W tamtym czasie był również opiekunem postulatu i przygotowywał kandydatów do formacji w nowicjacie SAC.

W 2005r. został mianowany rektorem domu w Świętej Katarzynie. Rok później przełożony prowincjalny mianował ks. Waldemara rektorem w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie Jeziornie, funkcje tę pełnił do roku 2014.

Od 19 sierpnia 2014 roku pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego SAC w Ołtarzewie. Od 2017 r. pełni funkcję wiceprowincjała pallotynów, a od 2020 roku dodatkowo pełni funkcje administratora prowincjalnego. 

Ks. Waldemar Pawlik SAC ukończył studia teologiczne w Ołtarzewie oraz studia podyplomowe na KUL w zakresie Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa.  W latach 2007-2008 studiował w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu w Instytucie Zaawansowanego Zarządzania. Od października 2009r. odbył studia doktorantanckie w Instytucie Teologii Apostolstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie 13 czerwca 2012 r. uzyskał tytuł licencjata, zaś  17 marca 2014r. obronił pracę doktorską z zakresu teologii duchowości pt. „Duchowość maryjna św. Wincentego Pallottiego na podstawie jego „Trylogii Majowej”.

Ksiądz Waldemar jest pomysłodawcą i inicjatorem wielu projektów, które są realizowane w Prowincji Chrystusa Króla.

Prowincja Chrystusa Króla liczy 401 członków pracujących w blisko 20 krajach na świecie. Uroczystość objęcia urzędu, zgodnie z pallotyńską tradycją, odbędzie się 25 marca, a więc w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

ks. Łukasz Gołaś SAC /Radio Pallotti.FM/