Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
List Donatelli Acerbi

List Donatelli Acerbi, Przewodniczącej GRK ZAK, 12.04.2020

Do wszystkich członków, współpracowników i przyjaciół Rodziny Pallotyńskiej

Drodzy Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarze Krajowych Rad Koordynacyjnych Zjednoczenia i drodzy Przyjaciele,

Mam nadzieję, że macie się dobrze!

Bardzo się cieszę, że mogę dziś wysłać  wiadomość  do wszystkich na całym świecie.  Jest to sposób na odnowienie naszej komunii w radości Zmartwychwstałego Jezusa.

Przez wiele tygodni – które miały miejsce, także w Wielkim Poście – przeżywaliśmy trudności.

Był to czas, dla wielu bardzo trudny.

Wszędzie jednak ludzie dobrej woli, chrześcijanie i ludzie wszystkich tradycji religijnych, wydobywali ze swoich serc istotę życia, podsumowaną w pytaniu: Jak mogę Ci pomóc? Co mogę dla ciebie zrobić? W tym jest odbicie naszego stworzenia na obraz i podobieństwo Boże.  Jeden w wewnętrznej relacji miłości Trzech Osób Boskich.

Jestem pewna, że nawet podczas izolacji wiele osób doświadczyło tego, iż jeden służył drugiemu i pozostawał w kontakcie, być może za pomocą gestu, troskliwej myśli, telefonu, e-mailu, uśmiechu, wzroku. Wszystko to zwielokrotnia w nas kreatywność miłości w rodzinie, wspólnocie, grupie, sąsiedztwie, parafii, instytucie, wsi, LRK, KRK.

Żyjemy w czasach łaski, a Pan idzie z nami krok po kroku i odkrywa znaki Swojej miłości we wszystkim. Z wdzięczną wiarą uznajemy, że każdy z nas nosi Jego miłość, by przez cały czas służyć drugiemu: „Amen, powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci Moich, mnie uczyniliście”(Mt 25, 40).

Dobrze jeśli podzielimy się naszymi doświadczeniami, myślami, a to sprawi, że będziemy bardziej pokorni, otwarci, bliżsi Jezusowi i ludziom.

W tej wyjątkowej sytuacji – jak wszyscy – staram się żyć w ten sposób i to rewolucjonizuje moje dni. Zrozumiałam, że nie jest ważne, co robię, ale jak to robię. Ostatecznie pozostaje tylko: kochać Boga i naszych sąsiadów.

Dwie ostatnie rzeczy.

Piazza San Vincenzo Pallotti, 204 Tel (+39) 68194623 –

00186 Roma, Italia E-mail: uacgensec@gmail.com

Pamiętajmy, że koronawirus nie jest jedynym zagrożeniem dla ludzkości. Pomyślmy o wielu trwających wojnach, takich jak ta w Syrii, o migrantach, którzy zostali zmuszeni do ucieczki ze swoich domów i krajów, a także o starych i nowych epidemiach w wielu krajach świata.

I wreszcie, kiedy oglądałam 27 marca błogosławieństwo Urbi et Orbi Papieża Franciszka, miałam wyrażenie, które wielokrotnie powtarza się w pismach naszego Założyciela: „wszyscy… w swoich darach natury i łaski … „. Nie jesteśmy tylko dla siebie, ale Bóg pozwolił nam służyć innym.

„Bóg w swej istocie jest miłością. Kocha nas i nieustannie szuka tego, co jest dla nas korzystne. On uczynił to w najdoskonalszy możliwy sposób, posyłając swego Jednorodzonego Syna, aby nas odkupił przez swoją śmierć na krzyżu. Ponieważ wszyscy ludzie jako stworzenia, są żywymi obrazami tej miłości, muszą dążyć do doskonałości w miłości do każdego człowieka, poprzez swoje dary natury i łaski ” (por. OOCC IV, 308).

W komunii z członkami GRK i Sekretarzem Generalnym oraz za wstawiennictwem św. Wincentego Pallottiego, błogosławionej Elżbiety Sanny i wszystkich błogosławionych męczenników Rodziny Pallotyńskiej prośmy naszą Matkę Bożą o ochronę całej ludzkości.

Życząc błogosławionej Wielkanocy!

Donatella Acerbi

Przewodnicząca GRK  ZAK

Tł. S. Monika Jagiełło SAC