Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Msza Święta z kaplicy Matki Bożej z Kibeho – 26 listopada 2022

W ostatnią sobotę listopada będziemy modlić się za wstawiennictwem Matki Bożej z Kibeho o szczęście wieczne dla śp. ks. Grzegorza Młodawskiego SAC.

W drugą rocznicę śmierci zostanie poświęcona tablica upamiętniająca Jego posługę pallotyńskim dziełom misyjnym na stanowisku Sekretarza ds. Misji i Dyrektora Pomostu.

Podczas Mszy św. będziemy również polecać intencje nadesłane przez Współpracowników misyjnych.

Sobota, 26 listopada 2022, 8.00