Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Na co czekasz? Obchody Epifanii w Otwocku

Bardzo często my sami potrzebujemy miłosierdzia. Ja potrzebuje. Ty potrzebujesz. I ten drugi, który dziś do kościoła nie przyjdzie – potrzebuje!

Może jesteś jak ta gospodyni, co szuka zagubionej drachmy. A może jesteś jak ta jedna owca, która odłączyła się od stada i nie wie, dokąd wracać. A może być tak, że to właśnie dziś jestem synem marnotrawnym, który przepuścił cały majątek rodziców, zmarnował swą młodość, zniszczył małżeństwo, przekreślił przyjaźnie a teraz zostało paść świnie u obcych. Został los wyrzutka, któremu nikt nie chce podać ręki. Ale widz że na ciebie czeka wciąż miłosierny Ojciec. Ojciec, który nie osadza, nie rozdrapuje ran, nie wypomina krzywd i grzechów. Czeka, aby przytulić, przebaczyć i ubrać w szaty łaski uświęcającej. Może jestem jak nieurodzajne drzewo figowe, które przez lata nie przynosiło owocu. Żyję egoizmem dla siebie. Zamknięty na potrzeby innych. Ludzie się już na mnie poznali, odsunęli. A Jezus mówi: masz jeszcze jedną szansę, obudź się, zobacz, że więcej radości jest w dawaniu niżeli w braniu.

Taki jest Bóg w którego wierzymy. Bóg, który swoją szaloną miłosierną miłością nieskończenie przekracza nasz ludzki, ograniczony, normalny świat.

Wiele w życiu przeżywamy. Może i dziś coś cię trapi. Na co czekasz?

To pytanie „na co czekasz?” jest hasłem Epifanii, które w tym roku chcemy przeżyć w Parafii Zesłania Ducha Świętego w Otwocku, gdzie posługę pełnią Księża Pallotyni.

Zaplanowane na od 3 do 6 stycznia spotkanie nawiązuje do tradycji oktaw Epifanii w Rzymie, zapoczątkowanych przez św. Wincentego Pallottiego w 1836 r. Założyciel pallotynów chciał, aby uroczyste obchody oktawy tego święta ukazywały „drogocenną rozmaitość, jaką przyozdobiony jest Kościół święty”. Uważał ją za walor wspólnoty wierzących. Dlatego też Epifania jest świętem jedności Kościoła w jego różnorodności.

Epifania, czyli Boże Objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie przypomina nam, że każdego dnia potrzebujemy Zbawienia. Zbawiciela, który uwalnia nas od naszych grzechów, naszych nałogów, naszych niemiłosiernych i niesprawiedliwych skłonności, które są w nas. Wcielenie Boga w dzieciątku pokazuje nam Dobrą Nowinę, ponieważ mamy Boskiego Zbawiciela.

Uczestnikom Epifanii będzie towarzyszyć figura Dzieciątka Jezus, która jest kopią tej z kościoła SS. Salvatore in Onda w Rzymie.

Zapraszamy serdecznie od 3 do 6 stycznia na godz. 18.00 do Parafii Zesłania Ducha Świętego w Otwocku, ul. Żeromskiego 6  na szukanie odpowiedzi na co czekamy.  Spotkanie będzie transmitowane przez Radio Pallotti.FM.

Ks. Łukasz Gołaś SAC

TRANSMISJA: https://www.youtube.com/@PallottiTvLIVE