Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Słowo na Boże Narodzenie  – ks. Waldemar Pawlik SAC

Słowo ks. Waldemara Pawlika SAC, Wyższego Przełożonego Prowincji Chrystusa Króla, skierowane do Współbraci, Członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego oraz Dobrodziejów i Współpracowników Polskiej Prowincji Chrystusa Króla Księży i Braci Pallotynów.