Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Obrona rozprawy doktorskiej ks. Grzegorz Świecarza SAC

5 grudnia 2022 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr-lic. Grzegorz Świecarza SAC, który zaprezentował temat: „Religijna kultura muzyczna w diecezji opolskiej po Soborze Watykański II”. Praca została napisana pod kierunkiem ks. dr hab. Grzegorza Poźniaka, prof. UO. Dysertacja doktoranta w sposób szczegółowy opisuje jakie zmiany dokonały się po Soborze Watykańskim II, w przestrzeni muzyczno-liturgicznej w diecezji opolskiej. Jak zauważył ks. Grzegorz w swojej prezentacji tematu: „Muzyka to jedna z najpiękniejszych i najbogatszych dziedzin ludzkiego ducha”.

Pierwsza część pracy dotyczy sytuacji duszpastersko-liturgicznej Kościoła opolskiego po Soborze Watykańskim II oraz organizacji diecezji opolskiej. Ten rozdział ukazuje, jak zmieniała się sytuacja duszpastersko-liturgiczna w Polsce po 1962 r., ale także przedstawia bogactwo śląskich tradycji muzycznych.

Rozdział drugi poświęcony jest działalności władz kościelnych, jak również formacji muzycznej duchowieństwa. Ks. Grzegorz opisał kształcenie muzyczne kleryków, jak również rolę duchowieństwa w kształtowaniu śpiewu liturgicznego w diecezji. Przyjrzał się również historii, jaką przeszło Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, aby ostatecznie przyjąć nazwę Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej.

W rozdziale trzecim przedstawił funkcje muzyczno-liturgiczne w diecezji opolskiej. Tutaj została opisana działalność chórów kościelnych, scholi liturgicznych oraz orkiestr parafialnych. Uwzględniono również działalność organistów, psałterzystów i kantorów. 

Rozdział czwarty dotyczy muzyki pozaliturgicznej w diecezji opolskiej. Przedstawiono w nim ruchy pielgrzymkowe, zespoły młodzieżowe oraz opisano działalność koncertową na terenie diecezji opolskiej. Na szczególną uwagę zasługują koncerty organizowane m.in. w katedrze opolskiej. Omówiono tu także festiwale i przeglądy muzyki religijnej oraz kameralnej i organowej.

Piąty rozdział jest podsumowaniem pracy. Skupia się wokół recepcji wskazań Soboru Watykańskiego II w diecezji opolskiej. Zostały w nim ukazane tradycje muzyki śląskiej po 1972 r. oraz dorobek kompozytorski wybranych muzyków Kościoła opolskiego.

Ks. Grzegorzowi życzymy dalszych sukcesów na polu naukowym.

Ks. Grzegorz Suchodolski SAC