Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Obchody święta Królowej Apostołów i pierwsza transmisja Mszy św. z kaplicy w Ząbkach

W uroczystość NMP Królowej Apostołów Patronki rodziny pallotyńskiej, 30 maja 2020 r., dzięki inicjatywie sekretarza ds. misji, ks. Grzegorza Młodawskiego SAC, rozpoczęto internetową transmisję Mszy św. z kaplicy misyjnej pw. Matki Bożej z Kibeho w Ząbkach. Transmisję przeprowadził ks. Łukasz Gołaś SAC z Pallotyńskiego Radia Ewangelizacyjnego Pallotti FM.

Święto Królowej Apostołów wypadło w tym roku w ostatnią sobotę maja, a w każdą ostatnią sobotę miesiąca, pallotyni sprawują Mszę św., podczas której za wstawiennictwem Matki Bożej z Kibeho, modlą się w intencjach nadesłanych przez współpracowników misyjnych Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego.

Mszy św. koncelebrowanej o godz. 8.00 przewodniczył przełożony wspólnoty w Ząbkach, ks. Rektor Aleksander Orzech SAC. Kazanie wygłosił misjonarz ks. Zbigniew Pawłowski SAC, długoletni kustosz sanktuarium Matki Bożej w Kibeho. W przygotowaniu i przebiegu liturgii eucharystycznej wzięli udział: br. Stanisław Dzierlatka SAC, pani Agata Kochanowska i pan Stanisław Sawicki. Modlitwę wiernych przygotowali: br. Adam Fułek SAC i s. Hanna Salwa CSA. We Mszy św. wzięli udział członkowie pallotyńskiej wspólnoty, Siostry Pallotynki, Siostry Wspomożycielki Dusz Czyścowych z Przełożoną Generalną, oraz grupa współpracowników misyjnych z Wołomina.

Warto przypomnieć, że w latach 1981–1989, w rwandyjskiej miejscowości Kibeho miały miejsce pierwsze na kontynencie afrykańskim objawienia Matki Bożej, uznane przez Kościół katolicki w 2001 r. Misjonarze pallotyni opiekują się tym miejscem od 2003 r. Kaplica w Ząbkach, z której misjonarze pallotyni są rozsyłani na krańce świata, jest pierwszą świątynią w Polsce powierzoną Matce Bożej z Kibeho.

Serdecznie zapraszamy do duchowej łączności we wspólnej modlitwie w każdą ostatnią sobotę miesiąca o godz. 8.00, podczas transmisji Mszy św. ku czci Matki Bożej z Kibeho.  Transmisje dostępne są na stronie sekretariatu: www.sekretraiat-misyjny.pl lub na kanale YouTube.

Br. Adam Fułek SAC

Link do transmisji