Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Ołtarzewskie dni Apostolstwa

Centrum Teologii Apostolstwa, Wyższe Seminarium Duchowne SAC oraz Doktoranci Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: KAPŁAŃSTWO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE SPOJRZENIE INTERDYSCYPLINARNE

26 maja 2022 roku

PANEL I – Sakramentalny wymiar współczesnego kapłaństwa

9:00 – 9:20 – Rektor WSD, ks. prof. ucz. Mirosław Mejzner (UKSW) – otwarcie konferencji –  Kapłaństwo Chrystusa i nasze 

9:20 – 9:45  – ks. prof. Jacek Nowak (UKSW) – Liturgia sakramentu święceń

9:45 – 10:10 – ks. prof. Marian Kowalczyk (UKSW) – Tożsamość kapłańska

10:10 – 10:40 – przerwa

10:40 – 11:10 – ks. dr Ireneusz Kamionka (AS) – Maryjny aspekt  zbawczego pośrednictwa kapłanów

11:10 – 11:40 – ks. mgr Karol Godlewski (KUL) – Między afektem a intelektem. Rola dogmatyki w posłudze spowiednika

11:40 – 12:00 – dyskusja i zakończenie panelu

12:15 – Msza święta pod przewodnictwem Ks. Prowincjała dra Zenona Hanasa SAC

Regina Coeli, Obiad

PANEL II –  Apostolski wymiar współczesnego kapłaństwa

Moderator panelu: ks. mgr lic. Krzysztof Mętlewicz, doktorant UKSW

14:30 – 15:05 – ks. prof. ucz. Damian Bednarski (UŚ) – Kapłani męczennicy jako przykłady dla współczesnego kleru

15:05 – 15:35 – ks. prof. Zdzisław Pawłowski  (UMK) – Posługa słowa we współczesnym świecie

15:35 – 16:10 – ks. dr Piotr Waleńdzik (AKW) – Posługa duszpasterska wobec wyzwań współczesności

16:10 – 16:40 – dyskusja i zakończenie panelu

18:00 – Nabożeństwo majowe dla mieszkańców WSD w Ołtarzewie i studentów CTA

27 maja 2022 roku

PANEL III – Wymiar formacyjny współczesnego kapłaństwa

9:00 – 9:10  – Prefekt Studiów WSD, ks. dr Michał Siennicki –  Otwarcie drugiego dnia konferencji

9:10 – 9:40 – ks. prof. Marek Tatar (UKSW) – Fenomen powołania w kontekście współczesnych wyzwań

9:40 – 10:10 – ks. prof. ucz. Przemysław Artemiuk (UKSW) – Formacja intelektualna w aspekcie integrowania wiedzy teologicznej z doświadczeniem wiary  

10:10 – 10:30 – dyskusja

10:30 – 11:00 – przerwa

11:00 – 11:30 – ks. mgr Kamil Falkowski (AKW) – (R)ewolucja duszpasterstwa młodzieży. Refleksje z linii frontu

11:30 – 12:00 – ks. mgr Mateusz Włosiński (KUL) – Współczesne kapłaństwo a ideologie. Zarys problematyki oraz nowe pytania

12:00 – 12:30 – dyskusja i zakończenie panelu

12:30 – Rektor WSD, podsumowanie konferencji

13: 00 – Regina Coeli, Obiad

Ołtarzew, 26–27 maja 2022 roku

Ul. Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. (22) 722 32 24, mail: rektorat@wsdsac.pl