Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Spotkanie Delegatury św. Cyryla i Metodego

W dniach 22 – 24 maja 2022 roku odbyło się w Spišské Nové Vsi na Słowacji spotkanie delegatury słowacko – czeskiej. W spotkaniu uczestniczyło 16 pallotynów oraz ks. Waldemar Pawlik – wiceprowincjał/administrator prowincjalny z Warszawy. Centralnym wydarzeniem była poniedziałkowa Eucharystia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z udziałem wielu miejscowych wiernych. Przewodniczył jej ks. Krzysztof Zontek, jubilat świętujący 50 – urodziny a kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Prowincjał.

Ważnym elementem tegoż zjazdu była relacja z wiosennego doradczego spotkania proboszczów, rektorów i dyrektorów w Otwocku, w dniach 18/19 maja br., której dokonał ks. Waldemar Pawlik przy współudziale ks. Adama Łuby i ks. Mariusza Leszko.

Dwudniowe spotkanie było po raz kolejny dobrą okazją do umocnienia relacji między współbraćmi w modlitwie i podczas braterskiego świętowania przy stole. Nie zabrakło również wymiany doświadczeń w rozwoju pallotyńskiego charyzmatu w Czechach i na Słowacji oraz dzielenia się radościami i trudnościami z codziennego życia.

Na koniec głębokie podziękowania patrzą tym, którzy przyczynili się do tegoż zjazdu, a to ks. Dariuszowi Latuszkowi, delegatowi i głównemu moderatorowi oraz współbraciom – gospodarzom ze Spišské Nové Vsi za życzliwość, otwartość i wspaniałą braterską gościnność.

ks. Mariusz Leszko SAC