Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Porozumienia ponad granicami: Wzorce i doświadczenia

W dniach 31 VIII – 4 IX, w Krzyżowej odbyła się XXI Polsko – Niemiecka Akademia Letnia zatytułowana „Porozumienia ponad granicami: Wzorce i doświadczenia”. Wydarzenie to było skierowane do studentów teologii, kleryków, studentów nauk społecznych oraz innych kierunków z Polski i Niemiec i miało na celu propagowanie działalności na rzecz pojednania i współpracy polsko – niemieckiej.

Spotkanie rozpoczęliśmy w poniedziałek od Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Zenon Hanas SAC, prowincjał we wschodniej prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, od kilkunastu lat związany Akademią Katolicką w Berlinie, współorganizatorem Akademii Letniej. Podczas Eucharystii ksiądz prowincjał zwrócił uwagę, że podobnie jak św. Paweł, wszyscy jesteśmy na Areopagu różnych myśli i ideologii lecz mimo to mamy poszukiwać i budować jedność. Podkreślił także, ze zadanie kreowania jedności wynika z tego iż jesteśmy członkami jednej rodziny, jednego Kościoła. Po Eucharystii, udaliśmy się na wspólny posiłek, aby następnie przy „kominku” w swobodnej, rodzinnej atmosferze bliżej się poznać i nieco poszprechać. ?

Wtorek był dniem wykładowym. Zaraz po śniadaniu, udaliśmy się do sali, w której wysłuchaliśmy wykładu dr Dominika Kretschmana na temat Fundacji Kreisau, zajmującej się porozumieniem Polsko – Niemieckim na przestrzeni ponad 75 lat. Geneza działalności kreisau sięga lat 1942 – 50. Była to grupa niemieckich opozycjonistów, którzy podejmowali działania przeciw Hitlerowi i wspierali działalność zmierzającą do budowania współpracy i dialogu polsko – niemieckiego po II wojnie światowej. Na zakończenie swojej prelekcji pan doktor polecił nam książkę pt. „Chrześcijanin w III Rzeszy”, która miała bardzo wysokie oddziaływanie w kręgach polsko – niemieckiej inteligencji oraz po wojnie wywarła duży wpływ na kwestię wspólnego pojednania. W czasach powojennych postawiła pytanie, nad którym możemy się zastanowić i dziś. Mianowicie : jak być chrześcijaninem w Niemczech, a także w Polsce?

Następnie, po wykładzie dr Kretschmana, udaliśmy się pod krzyż z gwoździ, symbol tamtejszych walk, gdzie wspólnie pomodliliśmy się o pokój, zawierzając dobremu Bogu nas i nasze narody.

W środę udaliśmy się na wycieczkę aby móc bliżej poznać Dolny Śląsk, krainę gdzie monumentalne skały przenikają się z zielenią lasów i cieniem kotlin czy wąwozów. Nie brak również miejsc owianych tajemnicą – kościołów czy zabytków, w których czuć ducha historii. Za pierwszy cel podróży obraliśmy Świdnicę, w której miejsce centralne zajął kościół pw. Trójcy Przenajświętszej zwany także Kościołem Pokoju. Następnie, udaliśmy się do Wrocławia, gdzie w towarzystwie przewodnika poznaliśmy dzieje i historię miasta zwanego perłą Dolnego Śląska.  Na koniec naszej wycieczki udaliśmy się do dzielnicy żydowskiej, w której mieliśmy okazję zwiedzić synagogę i obejrzeć papirusowe zwoje, z których odczytywane są fragmenty Tory podczas żydowskich nabożeństw.

                Ostatni dzień Akademii rozpoczęliśmy od obejrzenia wystawy poświęconej polsko – niemieckiej drodze pojednania. Następnie, mieliśmy możliwość pracy w grupach podczas której przyglądaliśmy się różnym cytatom i w oparciu o niektóre z nich zastanawialiśmy się, co obecnie należało by podjąć dla budowanie wspólnoty między Polakami i Niemcami. Wśród wielu opinii miejsce centralne należy przyznać : otwartości, zrozumieniu oraz osobistemu przeżywaniu relacji polsko – niemieckiej (zwłaszcza historycznych naleciałości). Podsumowując, doszliśmy do wniosku, że pojednanie polsko – niemieckie jest kwestią dość skomplikowaną i niejednolitą ale spoglądając na historię i powoli kształtującą się w ludzkich sercach otwartość jest to możliwe, czemu dowodzi chociażby nasze spotkanie.

Na koniec spotkaliśmy się przy wspólnym ognisku, aby wśród uśmiechów i piosenek, następujących raz w języku polskim, raz w niemieckim podziękować sobie za wspólnie spędzony czas i obecność, którą mogliśmy wzajemnie siebie budować.

Versöhnung ist möglich.

kl. Andrzej Chołuj SAC