Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Relacja ze Święceń Diakonatu

14 października 2023r. 4 alumnów z Prowincji Chrystusa Króla przyjęło święcenia diakonatu. Paweł, Karol, Michał i Mateusz przez roczny nowicjat i 5 lat formacji w Wyższym Seminarium Duchownym Pallotynów w Ołtarzewie rozpoczęli ostatni etap formacji prowadzący do przyjęcia święceń kapłańskich za 7 miesięcy.

Procesja wejścia i słowo Rektora

Liturgia Słowa i prezentacja kandydatów do święceń

Homilia bp Marka Solarczyka

Obrzęd Święceń Diakonatu
Święcenia Diakonatu 2023