Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Spotkanie Pallotynów pracujących na Słowacji i w Czech

16 października 2023 w Czechach odbyło się spotkanie Pallotynów parcujących na Słowacji i w Czech. Poza omówieniem bieżących spraw i projektów, był to moment świętowania 80. urodzin ks. Andrzeja Pierwoły SAC – pierwszego Palllotyna na Słowacji. Z ramienia Zarządu Prowincjalnego uczestniczyli ks. Wiceprowincjał Grzegorz Kurp SAC oraz ks. Sekretarz Łukasz Gąsiorowski SAC.