Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Wieści ze Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie

Wrzesień to zawsze bardzo pracowity i obfitujący w wydarzenia miesiąc dla społeczności Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie. To czas na wdrożenie się uczniów i nauczycieli w rzetelne wypełnianie obowiązków, ale także formację duchową, która pozwoli dobrze przeżyć cały rok szkolny. To właśnie we wrześniu wszystkie klasy uczestniczyły w Dniach Skupienia. W Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym i Domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Otwocku uczniowie doświadczyli niecodziennych rekolekcji przygotowanych przez ks. Sebastiana Kołodziejskiego SAC oraz wychowawców i nauczycieli. Swój Dzień Skupienia przeżyli również pedagodzy, którzy dzięki zaangażowaniu ks. dyrektora Andrzeja Zelka SAC mogli uczestniczyć w duchowych ćwiczeniach przygotowanych przez ks. Tomasza Adamczyka.

Początek roku szkolnego to szczególny czas dla pierwszoklasistów, którzy rozpoczęli naukę
w naszej Szkole. Już w pierwszym dniu, razem ze starszymi kolegami, uczestniczyli
w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. rektora Artura Manelskiego SAC,
a 6 października w ślubowaniu i pasowaniu na ucznia. Jak ważna jest dla społeczności naszej Szkoły formacja duchowa widać również w angażowaniu uczniów w wydarzenia związane
z wdrażaniem do wartości katolickich. We wrześniu ks. dyrektor Andrzej Zelek SAC poświęcił przybory i podręczniki szkolne, obchodziliśmy Dzień Anioła Stróża, ogłosiliśmy konkurs upowszechniający wiedzę o św. Franciszku, a klasa 3b uczciła swoją patronkę – św. Faustynę.

Wrzesień w naszej Szkole to, poza nauką, również wycieczki i wyjścia, które pozwalają naszym uczniom poznawać „małą” i „dużą” Ojczyznę. W ostatnim czasie wielu uczniów uczestniczyło w warsztatach i wykładach podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki, lekcjach w Muzeum Wsi Lubelskiej i na Zamku Lubelskim. Poznawanie Lublina, jego historii i nawiązywanie współpracy z instytucjami naukowymi to stały element naszych działań budujący obraz szkoły zaangażowanej
w lokalne przedsięwzięcia.

Ważne wydarzenia związane były również z popularyzacją zdrowia i kultury fizycznej oraz włączeniu się w ogólnopolskie akcje i wydarzenia kulturalne. Uczniowie wzięli udział
w biegu „8 Mila Pamięci Ofiar Komunizmu”, Miniolimpiadzie Profilaktyczno-Sportowej ,,Ruch to zdrowie – triatlon zemborzycki” i zawodach w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Lublin. W Szkole obchodziliśmy Dzień Języków Obcych oraz kolejną edycję akcji Narodowe Czytanie pod patronatem pary prezydenckiej.

Wszystkie wydarzenia realizowane przez uczniów i nauczycieli wzmacniają pozytywny wizerunek  Szkoły, budują obraz miejsca bezpiecznego, przyjaznego uczniowi, a dzięki współpracy ks. dyrektora Andrzeja Zelka SAC z parafią i ks. rektorem Arturem Manelskim SAC uczniowie są objęci działaniami formacyjnymi i z zaangażowaniem uczestniczą w życiu Kościoła.

Agnieszka Chamera