Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Rozpoczęcie Nowicjatu

20 września 2023 w Ząbkowicach Śląskich Marcin, Tymoteusz, Tomasz, Mikołaj, Vladimir i Grzegorz z Prowincji Chrystusa oraz Błażej i Paweł z Prowincji Zwiastowania Pańskiego, w obecności ks. Grzegorza Kurpa SAC, wiceprowincjała Prowincji warszawskiej oraz ks. Przemysława Podlejskiego SAC, wiceprowincjała Prowincji poznańskiej, kanonicznie rozpoczęli czas nowicjatu. Przez najbliższy rok będą poznawać duchowość pallotyńską, Stowarzyszenie a przede wszystkim siebie w budowaniu relacji z Chrystusem, za którym chcą iść „bardziej z bliska”