Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
śp. ks. Marek Karny SAC

Ksiądz Marek Karny SAC, był człowiekiem bardziej pracy niż słów. Z uśmiechem wychodzącym z serca zakochanego w Bożym stworzeniu, otoczony ptakami oraz w sposób psami. Pasjonat liturgii, z oddanym sercem dbał o piękno celebracji eucharystycznej.

Marek Karny urodził się 2 stycznia 1963 roku w Białymstoku. Syn Teresy i Konstantego Karnych, był trzecim synem. Już 13 stycznia 1963 został ochrzczony w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku, a w 1977 przyjął sakrament bierzmowania.

Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął w rodzinnym mieście naukę w Technikum Mechanicznym równocześnie uczęszczając na katechezę przy parafii św. Rocha. Prefekt Ks. Jerzy Gisztarowicz stwierdza, że był “chłopcem grzecznym, dobrze wychowanym, pochodzi z rodziny katolickiej”.  Trenował judo, co pomogło mu skoncentrować się na dążeniu do postawionych sobie celów.

31 maja 1983 roku, mając dwadzieścia lat, poprosił o wstąpienie do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W prośbie o przyjęcie do pallotynów napisał: „Idąc za głosem Chrystusa, chcę służyć wiernie Bogu i ludziom, w myśl idei św. Wincentego Pallottiego. Nie widzę innej drogi realizacji swojego powołania.” W kolejnych latach stwierdził, że wstąpił do pallotynów, ponieważ widział możliwość przynależności do rodziny.

We wrześniu 1983 roku rozpoczął rok kanoniczny pallotyńskiego nowicjatu w Ząbkowicach Śląskich, mając za mistrza nowicjatu Ks. Mieczysława Olecha, który tak o nim pisał: „Charakterystyczną cechą jego osobowości jest szczera, prosta postawa w stosunku do drugich i optymizm w stosunku do życia. Jego bogate cnoty naturalne stają się dobrym podłożem do życia nadprzyrodzonego, toteż przez cały rok odznaczał się modlitwą pokorną, prostą i poświęcał jej wiele czasu. W każdej dziedzinie życia w nowicjackiego nie zatrzymywał się na przeciętności”.

W 1984 roku rozpoczął naukę w Pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Gdzie był postrzegany jako utalentowany kleryk o zdrowej pobożności. „Pragnę całkowicie oddać się Bogu i za wzór św. Wincentego Pallottiego służyć ludziom, prowadząc życie określone Ewangelią i Prawem Stowarzyszenia” – napisał w prośbie o pierwszą konsekrację, którą złożył w Uroczystość Świętych Archaniołów 29 września 1985 r. na ręce Prowincjała Prowincji Chrystusa Króla Ks. Czesława Parzyszka, a wieczną konsekracje złożył 24 września 1989 r. Studia zakończył uzyskaniem tytułu magistra teologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (28 lutego 1990 r.). 5 maja 1990 roku w kościele seminaryjno-parafialnym Matki Bożej Królowej Apostołów w Ołtarzewie przyjął święcenia kapłańskie poprzez modlitwę konsekracyjną biskupa Alojzego Orszulika SAC. Na obrazku prymicyjnym umieścił: „Bogu, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała po wszystkie wieki” (Ef 3, 20). Proszę również, aby Bóg błogosławił wszystkim, którzy poprzez modlitwę, cierpienie i pomoc materialną pomogli mi zostać księdzem oraz aby błogosławił każdemu, do kogo jest posłany.

Wkrótce po święceniach został skierowany do Sekretariatu ds. Misji w Ząbkach, gdzie oprócz pracy formacyjnej z młodzieżą rozpoczął studia misjologiczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studia zakończył 12 czerwca 1992 roku broniąc licencjat. Niedługo potem, w uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, napisał (27 czerwca 1992): „Miłość Chrystusa przynagla nas! Proszę o skierowanie mnie do pracy w Delegaturze Misyjnej Matki Bożej Miłosierdzia w Brazylii. Pragnę służyć jako człowiek, kapłan i pallotyn Bogu i ludowi ziemi brazylijskiej dla powiększenia chwały Bożej i zbawienia wszystkich ludzi”.

Po pozytywnym rozpatrzeniu prośby Ks. Marek rozpoczął przygotowania do pracy w Brazylii i 1 stycznia 1994 roku rozpoczął pracę jako wikariusz w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Niterói. Po trzech latach, 9 lutego 1997r., został przeniesiony jako wikariusz do parafii Świętej Elżbiety w Rio de Janeiro. Nie pracował tam długo, gdyż 8 marca 1998 roku rozpoczął pracę wychowawcy jako Rektor Pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Rio de Janeiro. Jako Rektor został wybrany do Rady Delegatury.

W 2005 roku, po 7 latach pełnienia funkcji Rektora Seminarium, powrócił do Niteroi, tym razem jako proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej. Aby zaopiekować się parami żyjącymi w niesakramentalnych związkach z inicjatywy księdza Marka, utworzono duszpasterstwo Dobrego Pasterza. Rozpoczęto także rozbudowę kaplicy świętego Sebastiana i przy parafii i otwarto gabinet dentystyczny dla ubogich. Parafia stała się ośrodkiem kształcenia katechetów z Wikariatu Oceanicznego Archidiecezji Niteroi. W związku z zbliżającym się złotym jubileuszem parafii rozpoczęto remont kościoła parafialnego.

18 maja 2008 roku w Niedzielę Trójcy Świętej w kościele parafialnym 31 letnia Suzana Correia da Conceição, która cierpiała na zanik mięśni prawej ręki i dłoni co wiązało się z poważnym upośledzeniem czynnościowym, została uzdrowiona za wstawiennictwem Elżbiety Sanna. Po przedstawieniu cudu ordynariuszowi Niterói abp Alano Marii Pena i postulatorowi procesu beatyfikacyjnego Elżbiety Sanny, Ks. Janowi Koryckiemu, Ks. Marek Karny został mianowany wice postulatorem procesu beatyfikacji. 17 września 2016 roku w Saccargii (Sardynia, Włochy) odbyła się beatyfikacja Elżbiety Sanna.

Jako proboszcz Ks. Marek miał zaszczyt przygotować obchody 50. rocznicy powstania parafii Matki Bożej Fatimskiej w Niteroi, które obchodzono 9 lipca 2011 r.

Po niemal 10 latach pracy, 2 lutego 2015 r. rozpoczął pracę duszpasterską jako proboszcz parafii São Roque w Rio de Janeiro. Tutaj także miał łaskę przygotowania 75. rocznicy powstania parafii. Jak sam mówi: „Jubileusz jest czasem łaski. Dziękując ludziom i pracy dokonanej w przeszłości, z nadzieją patrzymy w przyszłość, gotowi do wypełnienia naszej misji ewangelizacyjnej. Niech dobry Bóg, za wstawiennictwem św. Rocha, św. Wincentego Pallottiego i bł. Elżbiety Sanny, błogosławi wszystkich parafian i wiernych.” Choć już cierpiał na chorobę, w 2020 roku objął stanowisko Sekretarza ds. Formacji w Regii Matki Miłosierdzia w Rio de Janeiro, a w 2023 roku został członkiem Komisji Ekonomicznej Regii.

Ksiądz Marek służył ludowi Bożemu aż do ostatniej chwili. Jego życie, jego sposób bycia wzbogacił wielu. Przykład pobożności do bł. Elżbiety Sanny odcisnął piętno na duchowości członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Ojcze Miłosierdzia, przyjmij Księdza Marka do wiecznej chwały i niech nadal będzie świadkiem świętości w komunii świętych dla nas, którzy nadal pielgrzymujemy w wierze.

Jako Regia Matki Bożej Miłosierdzia Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rio de Janeiro jesteśmy niezmiernie wdzięczni Bogu za to, że dał nam Księdza Marka, który pomógł nam realizować charyzmat św. Wincentego Pallottiego.

Ksiądz Marek został przyjęty do szpitala w Rio de Janeiro 16 listopada 2023 r., zmarł w godzinach rannych 14 stycznia 2024 r. Przeżyłem 61 lat, z czego 39 w pallotyńskiej konsekracji i 34 w kapłaństwie.

Opr. Ks. Artur Karbowy SAC