Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Uroczystość symbolicznego rozpoczęcia budowy Campusu Bemke

30 maja br. mogliśmy świętować wyjątkowy moment – symboliczne rozpoczęcie budowy nowych budynków Campusu. Naszą radość mogliśmy dzielić razem z inicjatorami projektu, reprezentantami społeczności szkoły i przedszkola, członkami Rady Społecznej, autorami projektu nowych zabudowań Campusu, lokalnymi mediami oraz gronem zaangażowanych w przedsięwzięcie partnerów z Gminy Wadowice.  

Podczas spotkania podzieliliśmy się się planowanymi zmianami i przedstawiliśmy kolejne etapy prac budowlanych. Katarzyna Przybył – Tamowicz Prezes Zarządu Fundacji Campus Bemke oraz Krzysztof Słaboń z-ca Prezesa Zarządu przybliżyli zgromadzonym historyczne tło powstania Campusu oraz długoletnią tradycję edukacyjną związaną z Collegium Marianum. 

Ważną częścią spotkania była prezentacja założeń edukacyjnych, jakie dzięki nowym obiektom Campusu, będą realizowane w szerszym zakresie. Idea edukacji spersonalizowanej od lat jest z powodzeniem wdrażana w Przedszkolu i Publicznej Szkole Podstawowej Campusu. Ten model nauczania, oparty na zindywidualizowanym podejściu do każdego dziecka, pozwala dziecku na poznaniu własnego potencjału i zdobywanie w sposób pragmatyczny wszechstronnej wiedzy. 

Tworzenie nowego zaplecza ma zapewnić warunki do nabywania szeregu przydatnych w życiu umiejętności np. dobrej organizacji, krytycznego myślenia i wyciągania wniosków, decydowania o swoich celach, realizacji wybranych przez siebie wartości czy kreatywność. Przedmiotem kształcenia jest także postawa i charakter młodego człowieka, jego zdolności do prawdziwej miłości, poświęcenia dla innych, bycia wytrwałym, wrażliwym i szczerym. Powstające zaplecze sportowe, kulturalne oraz przestrzeń wioski edukacyjnej FarmLabu ma dostarczyć nowych narzędzi i możliwości do edukacji na wyższym poziomie. Wszystko to będzie dostępne także dla osób szukających miejsca do rozwoju, aktywności i odpoczynku.  

O szczegółowych założeniach edukacji spersonalizowanej opowiedziała zgromadzonym Dobrochna Lama wiceprezes Fundacji Campus. 

Kulminacyjnym momentem wydarzenia było odsłonięcie makiety obiektu przez przedstawicieli firm, przedsiębiorców oraz partnerów wspierających Campus. Dopełnieniem informacji o tym, jak będzie wyglądał w niedalekiej przyszłości Campus jest otwarta wystawa, prezentująca archiwalia oraz współczesne wizualizacje tego szczególnego dla Wadowic i okolic miejsca.  

Z czego będzie można skorzystać? 

Ogrody edukacyjne – przeznaczone głównie dla uczniów szkoły i przedszkola, którzy będą mogli w praktyczny sposób zdobywać wiedzę między innymi z zakresu biologii, przyrody czy przedsiębiorczości – angażując się w cały proces dostarczania naturalnych produktów, od ich uprawy, przez przetwarzanie, aż po promocję i sprzedaż. 

Ogród społeczny – miejsce wypoczynku i wspólnej uprawy roślin jadalnych czy ozdobnych. Dostępny dla wszystkich zainteresowanych jego współtworzeniem – uczniów, rodziców, nauczycieli czy mieszkańców okolicy. To również przestrzeń dla warsztatów na temat zdrowej żywności czy samodzielnej uprawy roślin. 

Warsztat i pracownia w stylu Makerspace – oferująca dostęp do przestrzeni, narzędzi, urządzeń i materiałów służących do rozwijania własnych projektów naukowych, rozwoju zainteresowań czy tworzenia kreatywnych rozwiązań.  

Modelowe regeneratywne gospodarstwo rolne – połączy naturalne metody uprawy
i hodowli z nowoczesną wiedzą naukową. Koncepcja naszego gospodarstwa składa się
z czterech obszarów: kwaterowy wypas krów, intensywna produkcja warzyw, sad owocowy oraz pola uprawne. 

Strefa sportu – dostępne będą hala sportowa, boiska sportowe, sala do fitnessu i jogi, squash, siłownia, sauna oraz tor rowerowy. 

Strefa kultury i pasji – społeczność Campusu skorzysta z sali teatralno-kinowej, księgarni, biblioteki, czytelni, pracownie muzycznej, pracownie artystycznej oraz przestrzeni co-working. 

Strefa edukacji – nowe budynki dla szkoły i przedszkola, sale konferencyjne i szkoleniowe. 

Strefa rekreacji – park, plac zabaw, domki letniskowe, pokoje gościnne (70 os.), zaplecze restauracyjne, rezydencje artystyczne i naukowe. 

Zapraszamy do Campusu Bemke i w kuluary szkoły, gdzie wystawa będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanym. 

Cieszy nas fakt, że inicjatywę tworzenia tej niezwykłej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców Wadowic i okolicy, włączają się lokalne środowiska. Im szczególnie pragniemy podziękować.  

Chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do współtworzenia przestrzeni i oferty Campusu Bemke. Pragniemy, żeby propozycje te były odpowiedzią na realne potrzeby lokalnej społeczności, dla której wzgórza Campusu będę miejscem rozwoju i integracji. Ideom tym przyświecają wartości leżące u podstaw Campusu Bemke – wiedza, odwaga i służba innym.  

campusbemke.pl