Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Spotkanie pallotyńskiej delegatury św. Cyryla i Metodego na Słowacji

W dniach 21-23 maja 2023 roku w Spišské Nové Vsi odbyło się spotkanie pallotyńskiej delegatury św. Cyryla i Metodego, która zrzesza współbraci pracujących na Słowacji i w Czechach. W spotkaniu uczestniczyło 18 pallotynów oraz dwaj przedstawiciele Zarządu Prowincjalnego z Warszawy: ks. Grzegorz Kurp, wiceprowincjał i ks. Łukasz Gąsiorowski, sekretarz prowincjalny. Spotkanie odbyło się w domu rekolekcyjnym w Spišské Nové Vsi, który jest miejscem pracy czterech współbraci.

Zjazd miał charakter informacyjny, integracyjny i formacyjny, zaś program spotkania przygotowany przez ks. Dariusza Latuszka – delegata, był bogaty i zróżnicowany. Pierwszego dnia, w niedzielę uczestnicy mieli okazję do wspólnej rekreacji, podczas której chętni śledzili trwające w tym czasie mistrzostwa świata w hokeju. Drugiego dnia spotkanie rozpoczęło się od modlitwy w kaplicy. Po śniadaniu i kawie nastąpiła prezentacja głównych zagadnień omawianych na majowym zjeździe przełożonych SAC w Konstancinie. W dalszym panelu po przerwie kawowej uczestnicy podzielili się na cztery grupy robocze, w których dyskutowali nad pytaniami postawionymi przez Zarząd Prowincjalny. Po obiedzie spotkanie przeniosło się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie wspólnie z wiernymi o godz. 15.00 pomodliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia a następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył ks. Łukasz Gąsiorowski. W homilii, którą wygłosił ks. Grzegorz Kurp, kaznodzieja podkreślił znaczenie Bożego Miłosierdzia dla naszego codziennego życia i powołania oraz zachęcił do nieustannego ufania Bogu i oddania się Jego woli. W godzinach popołudniowych miała miejsce druga część spotkania roboczego, którego zasadniczą część wypełniły konsultacje dotyczące miejscowego kościoła i prac z tym związanych. Dzień zakończył się wspólnym grillowaniem w Smižanach, co stało się okazją do dalszej integracji i radości ze wspólnego bycia razem. Ostatni dzień spotkania, wtorek rozpoczął się od mszy świętej celebrowanej przez ks. Tomasza Kazańskiego. Po śniadaniu niektórzy uczestnicy zjazdu udali się do swoich miejsc pracy, a inni skorzystali z pięknej pogody i pozostali na Spiszu jeszcze przez kilka godzin. 

Spotkanie pallotyńskiej delegatury św. Cyryla i Metodego na Słowacji było kolejną okazją do umocnienia braterskich więzi, wymiany doświadczeń i pogłębienia naszego pallotyńskiego charyzmatu. Dziękujemy Bogu za ten czas łaski i błogosławieństwa oraz za gościnność naszych współbraci posługujących w tym miejscu.

Ks. Mariusz Leszko SAC