Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Witold Zdaniewicz i badania lubelsko-warszawskiej szkoły socjologii religii

Publikacja wydawana we współpracy między Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego prezentuje najważniejsze aspekty dorobku naukowego Witolda Zdaniewicza. Teksty pisane przez wybitnych współczesnych socjologów religii nie tylko dokonują bilansu ponad 50 lat badań, ale dostarczają punktu odniesienia dla poszukiwania nowych kierunków socjologii religii w epoce antypozytywistycznego przełomu.

Witold Zdaniewicz zajmuje w polskiej socjologii religii ważne miejsce. To on między innymi zorganizował w 1976 r. pierwszy zjazd socjologii religii i kontynuował oraz rozwijał dorobek lubelsko-warszawskiej szkoły socjologii religii w Warszawie, jak również założył pierwszy ośrodek badań nad religijnością w Polsce (obecnie ISKK). Na płaszczyźnie teoretycznej przeszedł od filozofii społecznej do empirycznych badań nad religią. Można go uznać za jednego z najważniejszych przedstawicieli pokolenia nurtu pozytywistycznego oraz najważniejszego badacza instytucjonalnego aspektu katolicyzmu w Polsce.

ks. Wojciech Sadłoń SAC