Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Wprowadzenie w posługi

W pierwszą sobotę Wielkiego Postu podczas uroczystej Mszy Świętej odprawionej o godzinie 11:30 w kościele seminaryjno-parafialnym pw. NMP Królowej Apostołów, której przewodniczył Przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego ks. Zdzisław Szmeichel SAC, wprowadzono w posługę lektora 3 alumnów Prowincji Zwiastowania Pańskiego i posługę akolity 5 alumnów Prowincji Chrystusa Króla. Wydarzenie to poprzedziły rekolekcje wielkopostne, które wygłosił ks. dr Przemysław Szewczyk prefekt w WSD w Łodzi. Posługi lektoratu i akolitatu udziela się odpowiednio na trzecim i czwartym roku studiów seminaryjnych. Homilię wygłosił Przełożony Prowincji Chrystusa Króla ks. dr Zenon Hanas SAC, w której podkreślił właściwe funkcje posługi lektora to czytanie słowa Bożego, wykonywanie psalmu responsoryjnego, odczytywanie wezwań modlitwy powszechnej, kierowanie śpiewem podczas liturgii, w niektórych przypadkach przewodniczenie liturgii słowa, błogosławienie pokarmów w Wielką Sobotę. Natomiast posługa akolity obejmuje troskę o to wszystko, co dotyczy posługi ołtarza, pomoc niesioną diakonom i kapłanom przy sprawowaniu czynności liturgicznych, zwłaszcza Eucharystii, posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św., wystawianie i chowanie Najświętszego Sakramentu oraz możliwość zanoszenia Pana Jezusa chorym. Po homilii ksiądz Prowincjał odmówił modlitwy nad lektorami i akolitami oraz przekazał księgę Pisma Świętego i naczynie z komunikantami, czym wprowadził ich w nowe czynności. Posługi lektora i akolity, to etapy w drodze do przyjęcia święceń prezbiteratu.

Michał Pająk SAC