Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
XXII Zebranie Generalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – KOMUNIKATY (dzień 4-6)

Dzień 4

Dzień rozpoczął się od Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Antonio Lotti, a homilię wygłosił ks. Krzysztof Hermanowicz. W homilii ks. Krzysztof podjął obserwację z Ewangelii, że „Herod chciał zobaczyć Jezusa”, i stąd mówił o różnych postawach, jakie ludzkość przyjmuje wobec obecności Jezusa. Stwierdził, że skoro Jezus jest Synem Bożym i Królem naszego życia, to zadajemy sobie pytanie „jakie prawa przyznajemy Mu nad naszym życiem?”. Czy On rzeczywiście jest Królem całego naszego życia, czy też jest nim tylko w określonych sytuacjach?”

Czwarty dzień prac Zebrania Generalnego był w całości poświęcony sprawozdaniu Ekonoma generalnego, ks. Nicola Gallucci, na temat sytuacji finansowej Generalatu, Międzynarodowego Kolegium Misji Zewnętrznych, Hotelu Ponte Sisto, Immobiliare Aedes Romana srl. oraz sprawozdań finansowych prowincji i regionów. Następnie odbyła się żywa dyskusja i sesja w grupach językowych, której celem było sformułowanie wniosków i rekomendacji.

Dzień 5

Zgodnie z naszym codziennym harmonogramem, dzień rozpoczął się, gdy zgromadziliśmy się w kaplicy na celebracji Mszy Świętej, której przewodniczył nasz współbrat Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC, Metropolita gdański, w towarzystwie Rektora Generalnego, księdza Jacoba Nampudakama i księdza Adama Golca, Postulatora Generalnego. W swojej homilii abp Tadeusz oparł swoje rozważania na Ewangelii dnia i powtórzył pytanie naszego Pana Jezusa „Za kogo wy mnie uważacie?”. Powiedział, że odpowiadając na to pytanie wszyscy jesteśmy powołani do reprezentowania jakiegoś aspektu Pana Jezusa poprzez świadectwo naszego życia; jesteśmy powołani do pokazywania i przynoszenia Jezusa innym.

Sesja poranna poświęcona była tematowi Zebrania Generalnego „Poruszeni współczuciem” i jego czterem podtematom. W pracę w grupach wprowadzili nas ks.. Daniel Rocchetti i ks. Joseph Fils Mballa. Przedstawili oni zarys tematu i zaproponowali metodologię, którą będziemy się kierować w naszych rozważaniach. Spotkaliśmy się w mieszanych grupach językowych i odpowiadaliśmy na trzy pytania postawione przez prowadzących. Obrady przebiegały zgodnie z synodalną drogą słuchania, dzielenia się i przedstawiania propozycji, przyglądając się pilnym potrzebom dzisiejszego świata i sposobom odpowiedzi na ze współczuciem.

Po południu przyszła kolej na prowincjałów, którzy przedstawili swoje raporty o prowincjach, z podsumowaniem ostatnich sześciu lat, głównymi problemami i wyzwaniami oraz proponowanymi rozwiązaniami. Przedstawiono sprawozdania z sześciu prowincji: włoskiej – Prowincja Królowej Apostołów – ks. Antonio Lotti, Prowincji Serca Jezusowego – ks. Markus Hau, Prowincji Matki Bożej Miłości – ks. Liam McClarey, Prowincji Chrystusa Króla – ks. Zenon Hanas, Prowincji Nostra Senora Conquistador – ks. Clesio Facco, Prowincji Matki Bożej – ks. Jose Eluvathingal reprezentujący ks. Davisa Varghere Edassery.  Dano nam czas i możliwość skomentowania tych sprawozdań.

Dzień 6

Dzisiaj Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Jose Eluvathingal z Prowincji Matki Bożej, a homilię wygłosił ks. Bipin Kishore Minj z Prowincji Światła Chrystusa. ks. Bipin rozważał zapowiedź męki Jezusa i zaprosił nas do refleksji nad tym, jak Męka naszego Pana Jezusa jest ukryta w tajemnicy zbawienia i jak możemy uczestniczyć w Jego cierpieniu poprzez nasze własne cierpienia. Tak jak Jezus dobrowolnie wybrał drogę cierpienia, tak i dla nas dobrowolnie przyjęte cierpienie może stać się źródłem łaski i zbawienia dla nas samych i innych.

Cały dzień poświęcony był sprawozdaniom przełożonych prowincjalnych i regionalnych, którzy składali sprawozdania w następującej kolejności: Prowincja św. Mikołaja de Flue, ks. Andy Givel, Prowincja Niepokalanego Poczęcia, ks. Peter Sticco, Prowincja św. Pawła, ks. Jose Lino Oliveira, Prowincja Objawienia Pańskiego, ks. Joy Palachuvattil, Prowincja Zwiastowania Pańskiego, ks. Zdzisław Szmeichel, Prowincja Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ks. Charles Fernandes, Prowincja Światła Chrystusa, ks. Bipin Kishore Ming, Prowincja Matki Bożej Dobrego Zdrowia, ks. Antony Dhas, Prowincja Świętej Rodziny, ks. Eugene Niyonzima, Prowincja Świętej Trójcy, ks. Joseph Jules Nkodo i Region św. Wincentego Pallottiego, ks. Fernando Vanelli.

Sprawozdania ukazały Zebraniu Generalnemu, za pomocą zdjęć, prezentacji power-point i tekstów, życie i apostolat członków. Bardzo wyraźnie widać, że prześwituje wspólny pallotyński duch i to, jak angażujemy się we wszystkie możliwe dziedziny duszpasterskiego życia Kościoła w niesienie innym żywej Ewangelii. Choć nie bez wyzwań i trudności.

Na zakończenie sesji porannej członkowie Zebrania mieli zaszczyt wysłuchać relacji z pierwszej ręki o sytuacji na Ukrainie od ks. Wiaczesława Grynkiewicza, SAC, członka Zebrania. Ks. Wiaczezław jest delegatem prowincjalnym na Ukrainie i dyrektorem wykonawczym Caritas Spes Ukraina. Opowiedział on członkom Zebrania o genezie wojny z 2014 roku, która doprowadziła do obecnego stanu konfliktu zbrojnego. Dzielił się swoimi wrażeniami na temat cierpienia ludności cywilnej, ilustrując je zdjęciami i sytuacjami z życia. Wiele ludzi cierpi w sposób niewypowiedziany, ale pallotyni i pallotynki pomagają w każdy możliwy sposób poprzez codzienną Mszę Świętą, wsparcie duszpasterskie i duchowe. Przodują w organizowaniu pomocy w postaci żywności, odzieży, ewakuacji, schronienia i wsparcia osobistego. Ks. Wiaczesław wyraźnie zaznaczył, jak ważne jest wsparcie pallotynów na całym świecie i jak dziś praktykuje się transgraniczną współpracę między podmiotami.