Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
Zapraszamy na szkolenie „Od Słuchania do Misji. Proces Synodalny w Parafii”

„Od Słuchania do Misji. Proces Synodalny w Parafii” to program organizowany przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który ma na celu realizację procesu synodalizacji parafii. Program składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, na podstawie przygotowanej metody, przeprowadzimy szkolenie dla 40 „koordynatorów parafialnych”, a więc osób, które na zaproszenie ks. proboszcza koordynują proces synodalizacji parafii. Szkolenie będzie trwało dwa dni i będzie odbywać się stacjonarnie; będzie podzielone na cztery bloki tematyczne, które zapoznają uczestników z metodą oraz przygotują do koordynacji procesu synodalizacji parafii. Następnie odbędzie się jedno dodatkowe spotkanie on-line. Dugi etap polega na dwukrotnym odwiedzeniu parafii wraz z osobami z ISKK, aby rozpocząć i kontynuować kolejne etapu procesu synodalizacji. Raz w miesiącu dla koordynatorów organizowane będą spotkania on-line, na których będziemy dzielić się postępami i wyzwaniami w pracy w parafiach.

Terminy:

Szkolenie: 24-25 lutego 2024 Dolina Miłosierdzia, Częstochowa

Termin zgłoszeń: 14 lutego

Spotkanie z uczestnikami on-line (przed warsztatami na miejscu): 15.02.2024 r. (19:00-20:00).

Praca w parafii: 2024.

Dla kogo?
Osoby świeckie, posiadające zaproszenie proboszcza to realizacji procesu synodalnego w parafii.

Udział w szkoleniu jest darmowy, a osoby, które ukończą oba etapy programu otrzymają certyfikaty z ISKK.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu: dyrektor@iskk.pl

Więcej informacji: Marcin Jewdokimow 538 962 931

Zakładane efekty procesu synodalizacji parafii:

-/ rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii

-/ przygotowanie diagnozy synodalnej parafii

-/ uczenie się słuchania w parafii

-/ uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii

-/ zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii

-/ sformułowanie tematu, wokół którego będą toczyły się rozmowy i spotkania

-/ sformułowanie rekomendacji do pracy z danym tematem w parafii

-/ zaangażowanie się w misję

więcej informacji i zapisy: https://iskk.pl/zapraszamy-na-szkolenie-od-sluchania-do-misji-proces-synodalny-w-parafii/