Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
„Ziarno pustyni”. Książka ks. Marka Wittbrota wyjaśnia znaki czasu

„Kazanie prawić” to „rzecz do ludzi mieć z ambony” – wyjaśniał w Słowniku języka polskiego Samuel Bogumił Linde. Ks. Marek Wittbrot SAC ściśle trzyma się tej definicji. Kazania, które publikuje w swojej książce, są nie dla poklasku, ale właśnie do ludzi. Subtelnie dotykają tego, co zazwyczaj skrywamy przed innymi. Pomagają chrześcijaninowi odnaleźć się we współczesnym świecie.

Ks. Marek Wittbrot w swojej książce jak doświadczony przewodnik przeprowadza czytelnika przez meandry chrześcijańskiej nauki. Wyjaśniając prawdy Ewangeliczne wykazuje się głęboką znajomością duchowych zakamarków ludzkiej duszy i potrafi je celnie nazywać. „Bóg częstokroć zdaje się głęboką ciemnością. Nie umiemy Go rozpoznać. Oczy bowiem niedowidzą, zaś wyobraźnia nie sięga ani wysoko, ani daleko” – pisze w jednej homilii. W innej zauważa, że żyjemy w świecie, w którym podstawową miarę stanowi pospolitość wynikająca z nastawionej na zysk współczesności, i że nie dotyczy ona jedynie rzeczy materialnych, ale też potrzeb duchowych. Mówi o „demonie ideologizacji wiary”, który czyha na każde pokolenie wierzących. Ostrzega, że „zanim zaczną walić się mury i ginąć całe miasta” – zaczyna się od tego, do czego większość przywiązuje tak małą wagę, od obojętności i braku najprostszych ludzkich odruchów. Kazania nie są obciążone kościelną nomenklaturą, ogranymi słowami, na które wielu katolików już dawno straciło wrażliwość. W zamian autor „Ziarna pustyni” przywołuje literaturę, poezję, sztukę. Swobodnie porusza się po różnych dyscyplinach naukowych, odnosząc się do ich najnowszych osiągnięć. Nie przemilcza sytuacji polityczno-społecznej w różnych regionach świata. Jednocześnie trzyma się Pisma Świętego obu Testamentów. Odwołuje się do greckich i hebrajski źródłosłowów. Wyjaśnia ich znaczenie. Nie dzieli rzeczy na czarne i białe. Dostrzega odcienie. Nie poucza, nie grozi, ale inspiruje do poszukiwania prawdy. I choć głosi niejako „z ambony” jego słowa nie brzmią jak ex cathedra. Docenia i szanuje słuchacza i czytelnika. Kreśli szeroki kontekst prawd ewangelicznych, ale wyciąganie wniosków z lektury pozostawia odbiorcy.

Książka „Ziarno pustyni” ukazała się staraniem Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl. – Ten wyjątkowy zbiór kazań wpisuje się w działalność misyjną współczesnych czasów. Każde z nich mocą odniesień do Biblii oraz do największych dzieł, jakie stworzyła ludzkość, ostrzega przed pokusą bycia ponad innymi i nieliczenia się z ich potrzebami, ale otwiera nasze oczy na ludzką biedę – mówi Monika Florek-Mostowska, wiceprezes Fundacji. Dodatkowego waloru publikacji dodaje wstęp autorstwa Pawła Huelle oraz rysunki Artura Majki, autora m. in. cyklu ilustracji do „Apokalipsy św. Jana”. Okładkę zaprojektował ks. Witold Urbanowicz, pallotyn, który mieszka i tworzy w Paryżu.

Ks. Marek Wittbrot to pallotyn, dziennikarz, fotografik, autor tekstów poświęconych literaturze i sztuce współczesnej, duszpasterz środowisk twórczych, działacz polonijny we Francji, był redaktorem miesięcznika katolickiego „Nasza Rodzina” (1991-1999) wydawanego w Paryżu. Od ponad 30 lat związany z pallotyńskim ośrodkiem dialogu w Paryżu.

mm / Warszawa