Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
11 stycznia 2020


PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 11 stycznia

1968 – Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski, w liście do Wydawnictwa i Kierownictwa Drukarni w Osny, napisał, że Wydawnictwo jest „nie tylko jednym z najważniejszych dzieł na Emigracji, ale jest także ośrodkiem, poprzez który dokonuje się oddziaływanie Kościoła na świat współczesny”.

****************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1948* – W Gdańsku otwarty został Instytut Wyższej Kultury Religijnej. Otwarcia dokonał rektor IWKR, ks. dr Franciszek Bogdan SAC, w obecności ordynariusza miejsca, ks. administratora apostolskiego Andrzeja Wronki, przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Zarządu Miejskiego i obydwu uczelni gdańskich. Inauguracja roku wykładów odbyła się w pallotyńskim gmachu, użytkowanym przez Akademię Lekarską (ob. Akademię Medyczną). Największa sala była prawie pełna (dawna kaplica).

1968* – W Gdańsku, w kościele św. Elżbiety, podczas Uroczystości Epifanijnych, przemawiał redaktor Jerzy Turowicz z „Tygodnika Powszechnego” – „od balasek przed prezbiterium” – jak odnotował kronikarz. Wcześniej, przed jego wystąpieniem, Mszę św. celebrowali franciszkanie z Gdańska.
Fotografię zob. w oddzielnym poście

1972* – W Ołtarzewie rozpoczęła się sesja zimowa dla alumnów, która trwała trzy tygodnie. Po raz pierwszy na zakończenie sesji przewidziano kilka dni odpoczynku.

1973* – Bardzo wymagającym wykładowcą w Ołtarzewie był dr Jerzy Wojtczak, lektor języka łacińskiego. Na drugim miejscu, pod względem trudności w zaliczeniu przedmiotu, uplasował się ks. mgr Kazimierz Nowak SAC, wykładowca biologii w Seminarium.

1974 – W Gdańsku zmarła s. Jubilata Gąsowska (ur. 1925 w Białostockiem), pallotynka. Służyła zgromadzeniu jako pielęgniarka w domach specjalnej troski.

1976* – W Seminarium w Ołtarzewie mieli zjazd alumni z różnych seminariów duchownych, którzy razem z pallotyńskimi klerykami, brali udział w ubiegłorocznych oazach.

1979* – W Ołtarzewie, prezydium nowej Rady Alumnów tworzyli w tym roku: kl. Tadeusz Małachwiejczyk – dziekan alumnów, kl. Jacek Nowak – radca ds. kultu, kl. Zygmunt Rutkowski – radca ds. nauki, kl. Andrzej Chmielecki – radca ds. kultury, kl. Tadeusz Wojda – radca ds. sportu.
Fotografię zob. w oddzielnym poście

1980* – Odbyło się pierwsze spotkanie zespołu aktorskiego w związku z Misterium Męki Pańskiej. Tytuł inscenizacji: „Czy mnie miłujesz?” – dedykowany był Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Reżyserem i autorem scenariusza był kl. Bogusław Szpakowski.

1981* – Seminarium ołtarzewskie uczestniczyło we Mszy św. transmitowanej przez radio z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Celebransem był ks. Kazimierz Czulak, homilię wygłosił ks. Roman Forycki, a pod przewodnictwem ks. Mariana Szczotki śpiewał chór seminaryjny.

1982 – Rada Generalna Stowarzyszenia udzieliła polskiej Prowincji Chrystusa Króla nadzwyczajnych uprawnień na czas stanu wojennego, o czym poinformował Radę Prowincjalną ks. prowincjał Henryk Kietliński na posiedzeniu Rady 6 II 1982.

1982* – W Ołtarzewie, podczas obiadu, oficjalnie pożegnano dotychczasowego administratora domu, ks. Stanisława Orlickiego, który objął funkcję ekonoma prowincjalnego.

1983 – W klinice krakowskiej zmarła s. Januaria Zmarlicka (ur. 1925 w Chruszczynie, w diecezji kieleckiej), pallotynka. Pomagała przy różnych pracach domowych. Spoczęła na cmentarzu parafialnym Kraków-Piaski Wielkie.

1986 – Rada Prowincjalna na swym posiedzeniu z udziałem ks. Stefana Duszy, ks. Tadeusza Okręglickiego i ks. Jana Pałygi, redaktora naczelnego pallotyńskich czasopism, debatowała nad utworzeniem drugiego wydawnictwa pallotyńskiego, w perspektywie podziału polskiej prowincji. Siedzibę wydawnictwa widziano w Warszawie, a jako nazwę proponowano Wydawnictwo św. Wincentego Pallottiego. Postulowano, aby zwrócić uwagę na wykształcenie fachowych kadr do pracy w wydawnictwie oraz w drukarni, zorganizowanej w Ząbkach. Ostatecznie zdecydowano, że w Warszawie będzie działał oddział Wydawnictwa Pallottinum, z drukarnią w Ząbkach.

1990* – W Otwocku, odbył się pogrzeb ks. Romana Szczygła, przy bardzo licznym udziale wiernych świeckich i przyjaciół zmarłego. Mszy koncelebrowanej przez ok. 40 kapłanów Stowarzyszenia i księży z dekanatu otwockiego, przewodniczył prowincjał ks. Czesław Parzyszek. On też wygłosił homilię pogrzebową. Na cmentarzu przemówił członek rodziny zmarłego, dziękując wszystkim obecnym za udział w uroczystościach. Ks. Roman spoczął w kwaterze pallotyńskiej na Katolickim Cmentarzu Komunalnym przy ul. M. Andriollego w Otwocku.

1991 – W procesie beatyfikacyjnym ks. Josefa Kentenicha, pallotyna do 1964, założyciela Ruchu Szensztackiego (1914), więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, zatwierdzono nihil obstat.

2004 – W Częstochowie rozpoczęło się IV Zebranie Prowincjalne Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Obrady zakończono 17 stycznia.

2004* – W niedzielę Chrztu Pańskiego, Mszy św. koncelebrowanej w Seminarium ołtarzewskim przewodniczył i kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Krzysztof Dudzik, wykładowca retoryki i homiletyki w WSD.

2014* – W Abidjanie (Kamerun) diakoni: Clair Michel Nimba Assi, Rodrigue Chabi Awe i Richard Ghislain Yédé Yao z Delegatury Prowincji Chrystusa Króla na Wybrzeżu Kości Słoniowej przyjęli święcenia kapłańskie z rąk bpa Jeana Salomona Lezoutié, koadiutora bpa Yopougon.

2016* – W pallotyńskim kościele parafialnym pw. Zesłania Ducha Świętego w Otwocku (ul. Stefana Żeromskiego 6) została odprawiona Msza św. pogrzebowa za ks. Łukasza Ciupę, duszpasterza na Belize 2013-15, zmarłego 29 XII 2015 w Warszawie. Mszy przewodniczył ks. prowincjał Józef Lasak, a homilię wygłosił kolega kursowy zmarłego, ks. Tomasz Kawczyk. Dziękował w niej za dar pallotyńskiego, kapłańskiego i misyjnego powołania ks. Łukasza. W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział ok. 90 kapłanów, a wśród nich ks. Cezary Krawczyński, proboszcz parafii bł. Ignacego Kłopotowskiego w Otwocku. Ks. Łukasz został pochowany w kwaterze pallotyńskiej na Katolickim Cmentarzu Komunalnym przy ul. M. Andriollego w Otwocku. Ceremonie pogrzebowe na cmentarzu poprowadził ks. Aleksander Orzech, rektor i proboszcz z Czarnej.