Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
12 marca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 12 marca

2008 – Z okazji jubileuszu 100-lecia obecności pallotynów na ziemiach polskich w kościele parafialnym w rodzinnym Gościszewie (obecnie diecezja elbląska) ks. Alojzego Majewskiego, wmurowano tablicę pamiątkową ku jego czci. We Mszy uczestniczył bp elbląski Jan Styrna, księża z dekanatu, prowincjał ks. Kazimierz Czulak, który wygłosił homilię, księża i bracia pallotyni, siostry pallotynki, klerycy z Ołtarzewa i przedstawiciele samorządu lokalnego. Wydarzenie to poprzedzono rekolekcjami, które przeprowadził ks. Radosław Herka, wikariusz z pallotyńskiej parafii z Kisielic.
„To, że Rodzina Pallotyńska istnieje na ziemiach polskich, zawdzięcza ona Waszemu Rodakowi – ks. Alojzemu Majewskiemu. On się tutaj urodził w 1869 roku (Brunswałd). Tu zaczął wznosić ręce do Boga, z tymi wzniesionymi rękami szedł przez całe życie („Ręce wzniesione” – taki tytuł nosi biografia o nim). On tutaj został obdarowany łaską powołania kapłańskiego. Chciał się poświęcić pracy wśród Polaków na obczyźnie. Specjalnie w tym celu, już jako kapłan diecezjalny, wstąpił do pallotynów w Limburgu, by móc poświęcić się takiej pracy. Nie od razu spełniło się jego pragnienie. Jego wiara została wypróbowana. Wysłano go do Afryki, do Kamerunu. Ale – wbrew nadziei, uwierzył nadziei. W 1907 roku rozpoczęła się działalność pallotynów na ziemiach polskich” (z kazania ks. K. Czulaka).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1928 – Z powodu zakładania w domu ołtarzewskim instalacji elektrycznej, a potem malowania pomieszczeń, kaplica została przeniesiona „na dół”.
– Ks. senior Augustyn Zaraza wyjechał na kilka tygodni do Łukawca pod Lwowem.

1931 – Ks. Stanisław Szulmiński rozpoczął w Ołtarzewie rekolekcje dla braci.

1938 – W sobotę „Suchych Dni” klerycy trzeciego i czwartego kursu otrzymali święcenia diakonatu z rąk abpa Stanisława Galla, sufragana warszawskiego. Z tej grupy święconych najdłużej żył ks. Eugeniusz Weron (+2009).

1939 – Uroczysta koronacja pap. Piusa XII była pierwszą tego typu uroczystością transmitowaną przez radio. Mottem pontyfikatu papież uczynił słowa: „opus iustitiae pax” (pokój dziełem sprawiedliwości). Chciał przez to podkreślić, że chce podążać drogą dialogu, co pozwoli uniknąć wojny.
– Z okazji koronacji papieskiej klerycy przygotowali akademię na cześć Ojca Świętego Piusa XII.

1949 – Kl. Kazimierz Skrzypczak otrzymał w prokatedrze warszawskiej święcenia diakonatu.
– Odbyło się spotkanie z inż. Stanisławem Marzyńskim w sprawie rozbudowy budynków gospodarczych.
– Po 7. tygodniach pracy pan Polcyn z Poznania ukończył robotę przy składaniu 10-głosowych organów. Organy przywieziono do kościoła ołtarzewskiego 20 I 1949.

1967 – Po generalnym remoncie odbyła się konsekracja kościoła Wniebowzięcia NMP w Szymonce (pow. Giżycko).
Wydarzenie to poprzedziły rekolekcje parafialne, które przeprowadził ks. Franciszek Świerczek SAC od 8 do 12 III; zakończyły się one w I niedzielę Męki Pańskiej. Konsekracji kościoła i ołtarza głównego dokonał bp Józef Drzazga, ordynariusz warmiński. Patronką kościoła została Najświętsza Maryja Panna Wniebowzięta i Jej uroczystość 15 sierpnia jest głównym odpustem kościoła. Otrzymał on też drugi tytuł św. Wincentego Pallottiego. W głównym ołtarzu umieszczono wtedy relikwie św. Agnieszki i św. Romana. Po konsekracji ołtarza, pierwszą ofiarę złożył sam konsekrator. Kazanie w czasie Mszy św. wygłosił rekolekcjonista ks. Świerczek. Po sumie przemówił biskup dziękując diecezjanom za troskę o Bożą świątynię. Administratorem parafii w Szymonce był w latach 1958-74 ks. Tadeusz Płonka SAC.

1972 – Gośćmi Seminarium w Ołtarzewie byli: rektor Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum z Olsztyna, ks. Władysław Turek oraz dwaj księża profesorowie. Z kadrą wychowawczą naszego Seminarium debatowali na temat formacji seminaryjnej.

1977 – Szwajcarski profesor ewangelicko-reformowany, Heinrich Ott (+2013) wygłosił w Seminarium w Ołtarzewie wykład na temat grzechu i usprawiedliwienia. Jest on następcą na katedrze po prof. Karlu Barth’cie (+1968) w Bazylei.

1978 – Grupa 60. studentów z Rodziny Rodzin miała w seminarium swój dzień skupienia. Prowadził go ks. Franciszek Bogdan.

1979 – Odbyło się zebranie doradcze braci ołtarzewskich, w którym wziął udział ks. rektor Roman Forycki, a także ks. ekonom Stanisław Orlicki. Treścią zebrania były informacje o życiu działalności naszej Prowincji, a także zagadnienie budowy Domu księży profesorów i braci.
– Prof. Ralph Sauer z Osnabrück wygłosił referat związany z Międzynarodowym Dniem Dziecka, pt. „Religijne wychowanie dzieci”.
– Wieczorem przybył do naszego Seminarium ks. prałat Edward Zacher, proboszcz z Wadowic, miejsca i parafii urodzenia pap. Jana Pawła II. Był on przez 6 lat jego katechetą w klasach licealnych. Ks. Zacher następnego dnia wraz z ks. Władysławem Nadybałem SAC oraz ks. Marianem Kuczajem, proboszczem z Tłuczani udali się do Rzymu na osobiste spotkanie z Ojcem Świętym.

1980 – Grupa teatralna z Ołtarzewa wystawiła w Laskach, w Ośrodku dla niewidomych, Misterium „Czy mnie miłujesz?” Po Misterium alumni pozostali jeszcze w Ośrodku na kolacji.

1981 – Urząd Stołeczny Miasta Warszawy i Urząd ds. Wyznań wydały pozwolenie na budowę domu leczniczo-wypoczynkowego dla członków Stowarzyszenia w Otwocku. Plany całego kompleksu opracował architekt Zbigniew Pawelski z Warszawy, co zatwierdzono 30 XII 1981. Ks. Henryk Herkt odebrał to pozwolenie w Urzędzie Architektury i Urbanistyki w Warszawie. Budowa domu sanatoryjnego dla członków Prowincji Chrystusa Króla była przedmiotem uchwały Rady Prowincjalnej z 1980.

1988 – Na coroczny Zjazd Powołaniowy, który odbył się w Ołtarzewie 12 i 13 marca, przyjechało prawie 200. chłopców z całej Polski.

1994 – Rozpoczął się dwudniowy Zjazd Młodzieży z pallotyńskich ośrodków powołaniowych obu polskich prowincji, na który przybyło ok. 100 młodych chłopców. Mogli oni obejrzeć Misterium Męki Pańskiej, przyjrzeć się z bliska Seminarium i spotkać się z alumnami. Z młodymi spotkał się ks. prowincjał Czesław Parzyszek; odprawił Mszę św. i wygłosił homilię.

1999 – Prof. dr hab. Wanda Półtawska wygłosiła do seminarzystów wykład na temat: „Płciowość osoby ludzkiej”, w którym podkreśliła też piękno powołania kapłańskiego i zadania ojca duchownego.

2001 – W Wadowicach na Kopcu, w uroczystościach pogrzebowych ks. Józefa Stecza, rekolekcjonisty, uczestniczyli licznie pallotyni obydwu prowincji, kapłani diecezjalni (m.in. dziekan z Wadowic i proboszcz z Kleczy), siostry zakonne i rodzina zmarłego. Mszy koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prowincjał Czesław Parzyszek. Zmarły został pochowany na cmentarzu na Kopcu, który bardzo ukochał.

2011 – W Ołtarzewie alumni zakończyli trzydniowe rekolekcje wielkopostne (9-12 III), które prowadził ks. dr Wiesław Jankowski, egzorcysta i pracownik Instytutu Nauk nad Rodziną UKSW w Warszawie. Rekolekcje przeżywali szczególnie klerycy kursu III. i IV., którzy bezpośrednio przygotowywali się do przyjęcia posługi lektora i akolity.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny