Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
14 lutego 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 14 lutego

2017 – W pallotyńskim kościele św. Elżbiety w Gdańsku została odprawiona Msza św. pogrzebowa śp. ks. Piotra Czerwonki, misjonarza w Papui-Nowej Gwinei 1991-2007 (i delegata prowincjała w Delegaturze Matki Bożej Pięknej Miłości 1997-99), duszpasterza w USA 2010-12 i Szkocji 2012-16.

Liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił bp pomocniczy archidiecezji gdańskiej, Zbigniew Zieliński. Wśród ponad 50. koncelebrujących kapłanów byli m.in.: ks. Adam Golec SAC, prokurator generalny Stowarzyszenia, ks. Adrian Galbas, prowincjał Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Zenon Hanas, prowincjał Prowincji Chrystusa Króla oraz współbracia zmarłego ze wspólnoty z Edynburga. Pod koniec Mszy św., rektor tej wspólnoty, ks. Leszek Więcaszek, odczytał list abpa Leo Cushley’a z Edynburga, wyrażający zmarłemu podziękowanie za jego prace na rzecz Kościoła w Szkocji, a także list od pewnej rodziny ze Szkocji, która odwiedziła ks. Piotra w hospicjum, w przeddzień jego śmierci. W imieniu kolegów kursowych przemówił ks. Adam Golec i ks. Jerzy Suszko, który z kolei dał o zmarłym osobiste świadectwo. W imieniu rodziny wyrazy podziękowań dla wszystkich obecnych złożył ks. Andrzej Klein.

Po Mszy św. odbył się pogrzeb na gdańskim cmentarzu Srebrzysko, gdzie zmarły został pochowany w kwaterze pallotyńskiej. Ceremonii pożegnalnej na cmentarzu przewodniczył ks. prowincjał A. Galbas.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1921 – Br. Tomasz Przewoźny, po trudach rosyjskiej niewoli (jako żołnierz niemiecki przebywał w lazarecie w Moskwie i w obozie jenieckim w Kostromie) i pobycie w Azji rosyjskiej (wywieziony do Turkiestanu i Taszkentu), powrócił na Kopiec.

1944 – W Niemczech zmarła s. Maura Brenner (ur. 1866), pallotynka. Po złożeniu profesji przez wiele lat prowadziła ogród. Przez ponad rok czasu pomagała polskim siostrom w Rajcy k. Nowogródka (lata 1934-35). Ostatnie 3 lata chorowała na raka.

1949 – Ks. Franciszek Wadowski razem z ks. Franciszkiem Cegiełką przybyli do Buffalo (prowadzili tam rekolekcje u felicjanek przy Villa Maria), gdzie ks. Wadowski 17 VII 1949 zakupił i otworzył na zlecenie ks. generała Wojciecha Turowskiego pierwszy dom przy 924 Sweeney Street w North Tonawanda, przyczyniając się w znacznym stopniu do rozwoju wspólnoty polskich pallotynów w USA (pragnienie prowadzenia życia wspólnotowego w jednym domu i duże koszty utrzymania przyczyniły się do jego sprzedaży we IX 1979). John Francis O’Hara, biskup w Buffalo, udzielił pozwolenia na założenie domu misyjnego. Ks. Franciszek Wadowski pracował najpierw jako wikariusz przy parafii MB Częstochowskiej w Buffalo, a później dorywczo w różnych parafiach diecezji Buffalo.

1962 – W Częstochowie zmarł br. Józef Salamak (ur. 1906 w Brzozowie, w diecezji przemyskiej). Pracował w pallotyńskim wydawnictwie oraz drukarni w Warszawie. Z wielkim zapałem i powodzeniem kolportował na terenie Polski pallotyńskie czasopisma i książki. W czasie okupacji prowadził swą pracę apostolską w Warszawie. Po wojnie, w 1945 przybył do Częstochowy razem z ks. Leonem Cieślakiem. Przez ostatnie 10 lat życia zapadł na ciężką chorobę serca, która ostatecznie przykuła go do łóżka. Pomimo tego okazywał niezwykłą pogodę ducha. Często odwiedzał go i pocieszał bp Stanisław Czajka, sufragan częstochowski, serdeczny i oddany przyjaciel pallotyńskiego domu.

1968 – Editions du Dialogue wydało książkę Françoisa Helfty pt. „Le Gué du Yabbo. Sur un thème essentiel”.

1971 – W Polsce, na wszystkich Mszach został odczytany krótki list pasterski Episkopatu Polski, poświęcony Wydarzeniom Grudnia 1970 roku w naszym kraju. Z polecenia Episkopatu odprawiono też specjalne nabożeństwo za Ojczyznę, w którym wzięli też udział wszyscy mieszkańcy domu ołtarzewskiego wraz z wiernymi parafii.

1972 – Ks. Stanisław Ryś wyjechał do Wałbrzycha, aby służyć swoją wiedzą w sprawie budowy organów.

1974 – Odbyło się spotkanie członków domu ołtarzewskiego z p. Jerzym Sito, dyrektorem artystycznym Teatru Narodowego, który mówił o ruchach młodzieżowych na Zachodzie.

1975 – Przybył z Paryża ks. Tadeusz Tomasiński, sekretarz misji pallotyńskich we Francji, przyprowadzając dla naszego Seminarium nowy samochód marki Peugeot.

1975 – W Centre du Dialogue wystąpił pisarz i krytyk sztuki, współtwórca Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte, Józef Czapski, z referatem na temat „Przyjaciół Moskali”.

1978 – O. Karol Meissner OSB poprowadził dla alumnów wykład na temat: „Teologia celibatu na tle teologii małżeństwa”.

1980 – Ks. prowincjał Henryk Kietliński na spotkaniu z wszystkimi członkami domu ołtarzewskiego podzielił się swoimi wrażeniami z ostatniego pobytu w Rzymie.

1981 – Grupa misyjna zorganizowała spotkanie z misjonarką z Zambii, s. Franczeską Przybyszewską, klaryską (pracowała w Zambii w latach 1977-92). Wspomniana grupa służyła tej misji wydatną pomocą, organizując środki materialne w Ołtarzewie i Ząbkach.

1986* – W okresie ferii zimowych przeprowadzono trzy turnusy Wieczerników Misyjnych pierwszego stopnia: w Zakopanem, Jaroszowicach oraz w Warszawie przy ul. Pszczyńskiej u Sióstr od Aniołów. Ostatecznie wzięło w nich udział około 100 osób, w tym 30 chłopców. Prowadzącymi byli: ks. Mirosław Zadrożny, ks. Władysław Nadybał, ks. Andrzej Jasiński, ks. Zenon Łucki, ks. Andrzej Biernacki, ks. Piotr Pieczatowski, br. Adam Fułek oraz Siostry od Aniołów i Siostry Elżbietanki. Wieczerniki Misyjne gościły również misjonarzy: w Jaroszowicach i Zakopanem był ks. Jan Janik SAC, misjonarz z Brazylii; w Warszawie – ks. Henryk Kowalski z Sekretariatu Prymasowskiego, misjonarz z Wybrzeża Kości Słoniowej.

1992 – Ołtarzew odwiedził p. Bernard Margueritte, francuski korespondent radia i telewizji, dziennikarz i publicysta.

1993 – W parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie ruchu Legion Maryi. Zostało zainicjowane przez kapłana archidiecezji lubelskiej ks. Stanisława Zająca. Odtąd tu swoje spotkania ruch organizował w poniedziałki, a adorację Najświętszego Sakramentu urządzał w soboty.

1997* – W dniach 12 – 15 lutego odbyły się w Ołtarzewie rekolekcje, które głosił ks. dr Andrzej Świątczak, wykładowca teologii moralnej w WSD w Łodzi. Rekolekcje były równocześnie przygotowaniem do wprowadzenia w posługę lektora i akolity, które miało miejsce 16 lutego. Liturgii Mszy św. przewodniczył ks. prowincjał Czesław Parzyszek.

2000 – Prowincja Zwiastowania Pańskiego przejęła parafię św. Andrzeja w Livingston w Szkocji.

2003* – Mszy pogrzebowej, celebrowanej w Sanktuarium Dzieciątka Jezus w North Tonawanda, za śp. ks. Franciszka Cegiełkę, duszpasterza polonijnego we Francji, rektora PMK we Francji, więźnia obozów Sachsenhausen i Dachau, duszpasterza polonijnego w USA, delegata prowincjała w USA 1978-81, profesora teologii i dziekana Wydziału Teologii w Felician College w Lodi (NY) i Holy Family College w Filadelfii, przewodniczył Edward M. Grosz, bp pomocniczy diecezji Buffalo. Celebrowało ją 12. kapłanów, diecezjalnych i pallotynów. Ks. delegat Jan Posiewała odczytał życiorys zmarłego (napisał go przed śmiercią) i wygłosił homilię, w której wspomniał, że Sanktuarium z figurą Dzieciątka Jezus, przed którą zmarły spędzał codziennie długie godziny na modlitwie, jest jego dziełem. We Mszy św. uczestniczyli Brothers of Mercy, felicjanki i franciszkanki. Była też obecna bratanica ks. Cegiełki z Toronto ze swoim synem. Bp Grosz, przemawiając pod koniec mszy, przypomniał cierpienia ks. Cegiełki w więzieniach i obozach II wojny światowej. Przytoczył też jego słowa, które miał wypowiedzieć do strażnika: „możesz mi odebrać wolność, ale nikt nie może odebrać mi niezależności”. Ks. Franciszek został pochowany w kwaterze księży w Kenmore (Elmwood Ave. – Mount Olivet Cemetery).

2008 – We Wrzosowie, w dniach 11-14 II, odbyła się sesja formacyjna poświęcona Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. W spotkaniu wzięli udział: ks. Derry Murphy, sekretarz generalny ZAK, przełożoni prowincjalni (ks. Kazimierz Czulak, s. Blanka Sławińska, ks. Zdzisław Słomka), współbracia zaangażowani w różnych środowiskach formacyjnych: duszpasterstwo powołań, postulaty, nowicjaty, junioraty, seminaria.

2015 – W Gnieźnie zmarła s. Gaudencja Raczoń (ur. 1925 w Grodnie), pallotynka, współinicjatorka Wspólnot Wieczernikowych w Polsce. W latach 1962-80 s. Gaudencja pełniła funkcję referentki maryjnej w Zgromadzeniu, dbając o kult Matki Bożej. Sama praktykowała do końca życia Godzinę Maryjną w każdą sobotę miesiąca, trwając w kaplicy przed modlitwami południowymi. Uczestniczyła w Kongresie Maryjnym w Rzymie w 1975 oraz w Olsztynie i Gietrzwałdzie w 1977. W latach 1980-84 była główną inicjatorką Wspólnot Wieczernikowych w Polsce. Zapał apostolski i troska o zbawienie każdego człowieka towarzyszyły siostrze do ostatnich chwil życia. Mawiała o sobie, że jest „siostrą zakonną z powołania, lecz serce ma macierzyńskie”, którym pragnęła ogarnąć każdego człowieka. Apostolstwo świeckich, maryjność i patriotyzm to charakterystyczne rysy jej osoby.

2016 – Nagy El Khoury, sekretarz generalny Amicale des Anciens de Jamhour, stowarzyszenia działającego na rzecz dialogu chrześcijaństwa i islamu w Libanie, odwiedził Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie i spotkał się z grupą misyjną. Gość przedstawił obecnym stan dialogu chrześcijańsko-islamskiego, przede wszystkim na terenie Libanu. „Każdy człowiek winien budować cywilizację miłości. W naszych staraniach jednoczących chrześcijan i wyznawców islamu pomocą jest Najświętsza Dziewica – Matka Boga i każdego człowieka”. 

El Khoury doprowadził do ustanowienia pierwszego na świecie święta narodowego, muzułmańsko-chrześcijańskiego, obchodzonego w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

„Przez 7 lat powracał do mnie sen, w którym, w wielkim namiocie, zwróconym ku niebu, modlą się chrześcijanie i muzułmanie. Czułem we śnie, jak Matka Boża mówiła do mnie: Zrób z tym coś”. I zrobił.

El Khoury został zaproszony do Polski przez Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti.pl. 17 II uczestniczył w debacie pt. Wielka tajemnica islamu, organizowanej przez ww. Fundację.

2019* – W dniach 11 – 14 lutego, w Orliku, w ośrodku Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, ks. Krzysztof Kralka prowadził rekolekcje dla kapłanów diecezji pelplińskiej. Ks. Kralka jest założycielem i dyrektorem Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, zespołu „Razem za Jezusem” oraz moderatorem generalnym Wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca”, która obecnie liczy ponad 6 tys. członków w kraju i za granicą. Prowadzi rekolekcje dla kapłanów i sióstr zakonnych. Jest autorem wielu publikacji ewangelizacyjno-formacyjnych.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny