Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
18 czerwca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 18 czerwca

1987 – W uroczystość Bożego Ciała bp Kazimierz Górny z Krakowa odprawił Mszę św., wygłosił okolicznościowe kazanie, poprowadził procesję eucharystyczną i dokonał poświęcenia placu pod budowę nowego kościoła na Krzeptówkach w Zakopanem.

W uroczystości wzięli udział wszyscy księża dekanatu zakopiańskiego, a ze strony Zarządu Prowincjalnego wydarzenie to uświetnił ks. wiceprowincjał Henryk Kietliński, który przybył tu z Lublina, gdzie przed południem uczestniczył w uroczystościach Bożego Ciała. Po poświęceniu placu budowy i położeniu symbolicznej „pierwszej łopaty”, ks. Kietliński zaprosił wszystkich do pracy przy budowie kościoła Matki Bożej Fatimskiej, jako wotum dziękczynnego za ocalenie Ojca Świętego Jana Pawła II (13 maja 1981).

Ojciec Święty dokumentem z 4 marca 1987 udzielił błogosławieństwa wszystkim, którzy będą budować ten kościół oraz przekazał Matce Fatimskiej na Krzeptówkach różaniec z prawdziwych pereł.

Po uroczystości biskup poświęcił przygotowane w koszach bochny chleba jako symbol trwającego wtedy Kongresu Eucharystycznego, a ks. Wiceprowincjał wręczał wszystkim rodzinom symboliczny bochen chleba.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1848 – Pap. Pius IX podpisał reskrypt dotyczący budowy, własności i administracji kościoła św. Piotra w Londynie.

1937 – August kard. Hlond, prymas Polski i opiekun emigracji polskiej mianował ks. Franciszka Cegiełkę rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Oficjalne przejęcie urzędu nastąpiło 21 VI 1937.
Ks. Cegiełka przebywał we Francji w latach 1931-32, a przez cztery kolejne lata rokrocznie aż do powrotu, wraz z innymi księżmi pallotyńskimi, wyjeżdżał do Francji na okres wakacyjny i rekolekcyjny. Do Paryża na stałe przyjechał w XII 1936, zapoznając się z zadaniami i działalnością PMK i zastępując jej rektora, ks. Witolda Paulusa (kierował misją w latach 1934-37, †1973). Faktycznie ks. Cegiełka pełnił ten urząd od XII 1936.

1938 – Odbyło się spotkanie całej wspólnoty ołtarzewskiej z generałem Stowarzyszenia, ks. Karlem Hoffmannem.

1946 – Ks. Leon Chamier-Gliszczyński został inkardynowany (pismo wystawione 24 VI) do administracji apostolskiej kamieńskiej, lubuskiej i prałatury pilskiej (później ordynariat gorzowski). Zgodę na przejście do diecezji otrzymał pismem Rady Generalnej z 4 V 1946.
Dekretem z 28 VIII 1946 ustanowiono go wikariuszem kooperatorem w Słupsku, z rezydencją, prawami i obowiązkami proboszcza w Bruskowie Wielkim (Brzostowo Wielkie) – w pow. Słupsk.

1951 – Rada Prowincjalna wybrała ks. dra Michała Muszyńskiego na drugą kadencję – rektorem domu chełmińskiego; podobnie ks. dra Eugeniusza Werona – na drugie trzechlecie w Ołtarzewie.

1953 – W Ołtarzewie, klerycy: Henryk Herkt, Józef Kozłowski, Stanisław Matuszewski, Józef Musioł, Józef Orkisz, Stanisław Orlicki, Jan Pawlik, Stanisław Płoński, Zygmunt Rut, Jan Strauch, Stanisław Stypa, Jacek Zaleski, Mieczysław Ziomkowski złożyli wieczną profesję na ręce ks. Stanisława Czapli.

1966 – W Stuttgart zmarł bp Otto Raible SAC (ur. 1887 w Stuttgart; święcenia kapłańskie w 1911). Początkowo był misjonarzem w północno-wschodniej Australii. W 1928 został mianowany apostolskim administratorem Kimberley, a w 1935 wikariuszem apostolskim Kimberley. Jego konsekracja biskupia odbyła się 4 VIII 1935 (bp tytularny Anemurium). Dzięki jego pracy i zapałowi zostały otwarte nie tylko nowe stacje misyjne, ale ufundowano domy pallotyńskie w mieście Kew (Melbourn) w Australii Wschodniej. W 1958 bp Raible złożył rezygnację z urzędu. Był uczestnikiem Soboru Watykańskiego II. Pochowany został w Limburgu.

1972 – Ks. Alojzy Hassa odprawił Mszę odpustową w Łaźniewie, a kazanie wygłosił ks. Paweł Góralczyk. Parafia w Łaźniewie nosi wezwanie św. Antoniego z Padwy.

1973 – Na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie ks. Franciszek Bogdan przeprowadził przewód habilitacyjny z prawa kanonicznego na podstawie rozprawy: „Prawo instytutów życia konsekrowanego” (wydana jako: „Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego”, Poznań 1988). Był on pierwszym doktorem habilitowanym Stowarzyszenia w Polsce.

1974 – Po prawie dwumiesięcznym pobycie w Polsce ks. Nicholas Gorman, generał Stowarzyszenia, powrócił do Rzymu. W godzinach rannych na lotnisku Okęcie pożegnali go przedstawiciele Ołtarzewa: ks. rektor Jan Korycki, ks. Franciszek Bogdan i ks. Eugeniusz Weron.
– Wieczorem grupa księży pallotyńskich rozpoczęła roczne rekolekcje, które głosił dominikanin z Warszawy, o. Aleksander. Druga seria rekolekcji rozpoczęła się 24 czerwca.

1975 – Kard. Stefan Wyszyński poświęcił budynek domu mieszkalnego, wydawniczego i drukarni Pallottinum w Poznaniu. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17:00. Prymasowi Polski towarzyszyli: abp poznański Antoni Baraniak, bp Bronisław Dąbrowski sekretarz Episkopatu Polski oraz kilku innych przedstawicieli Episkopatu. Ponadto w uroczystości wzięli udział specjalnie przybyli z Rzymu: ks. generał Nicholas Gorman, ks. radca generalny Henryk Kietliński oraz z Paryża, dyrektor pallotyńskiego wydawnictwa z Osny, ks. Jakub Krzyszczuk. Z Ołtarzewa na uroczystość przybyło kilku księży, bracia i klerycy.
Budowę domu wydawniczego rozpoczęto w 1972, pod kierunkiem ks. Tadeusza Okręglickiego, po zmianie sytuacji politycznej w Polsce. W budowie brali też udział nowicjusze i klerycy pallotyńscy.

1978 – Ks. Marian Sobczyk SAC, proboszcz w Kansi (Rwanda), obchodził w Studziannie 25-lecie kapłaństwa. Seminarium reprezentował ks. rektor Jan Korycki.

1979 – Rekolekcje doroczne dla księży pallotyńskich w Ołtarzewie prowadził ks. Jerzy Świnka (+1993), ojciec duchowny seminarium duchownego w Pelplinie. Pochodził z Brus (parafii rodzinnej bł. Józefa Jankowskiego SAC). W rekolekcjach trwających do 22 czerwca uczestniczyło ok. 20 księży. Drugą serię rekolekcji ks. Świnka poprowadził w dniach 25-29 czerwca.
– W tym czasie odbywały się w Zakopanem rekolekcje przed Dyrektorium dla młodszych księży, w których brali udział z Ołtarzewa: ks. Julian Warzecha, ks. Kazimierz Czulak i ks. Paweł Góralczyk. Studium Apostolskie w Zakopanem trwało trzy tygodnie.

1980 – Ks. Stanisław Orlicki, ekonom ołtarzewski, wygłosił konferencję dla alumnów na temat zachowania Ustaw i porządku dziennego.

1981 – Rada Generalna zatwierdziła misję polskiej prowincji w Zairze. Do pracy w Zairze został oddelegowany ks. Henryk Kazaniecki i ks. Jan Kędziora. Udali się tam 10 IX 1981, aby najpierw uczyć się języka swahili.

1982 – W święto Najśw. Serca Pana Jezusa, przed rozesłaniem, podczas Mszy św. kończącej dzień skupienia wspólnoty ołtarzewskiej, ks. rektor Roman Forycki wręczył każdemu współbratu nowe Prawo Podstawowe i Prawo Uzupełniające, zatwierdzone przez Kongregację, w wersji odnowionej po Soborze Watykańskim II.

1983 – W Niepokalanowie, podczas pielgrzymki Jana Pawła II, klerycy pallotyńscy pełnili służbę porządkową wokół Bazyliki. Tego dnia Seminarium ołtarzewskie zakończyło trzydniową służbę porządkową na rzecz podróży II pielgrzymki apostolskiej Ojca Świętego do Polski. Niektórzy z alumnów pojechali jeszcze do Częstochowy, na niedzielne, centralne uroczystości pielgrzymki Jana Pawła II.

1992 – Poświęcono kaplicę przy budującym się kościele w Radomiu.

1992 – Ks. Marian Baranowski, na mocy indultu odejścia z 5 V 1992 przeszedł do diecezji radomskiej (18 VI 1992). Został wikariuszem parafii Najśw. Serca Jezusowego w Skarżysku-Kamiennej.

2013 – W Ząbkowicach Śląskich ks. Józef Dąbrowski junior obchodził złoty jubileusz kapłaństwa, dziękując Bogu za 50 lat kapłańskiego życia oraz służby Bogu i ludziom. Na uroczystej Mszy świętej w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zgromadziło się liczne grono kapłanów, a wśród nich byli: ks. infułat Józef Strugarek – kolega jubilata z lat szkolnych, który przewodniczył liturgii, ks. prowincjał Adrian Galbas, który wygłosił okolicznościowe słowo Boże, ks. wiceprowincjał Lesław Gwarek, dwaj kursowi koledzy jubilata – ks. Stanisław Rękawek i ks. Jan Zając, księża dziekani obydwu ząbkowickich dekanatów, bratanek jubilata – ks. Wojciech Dąbrowski oraz współbracia ze miejscowej wspólnoty, Przedborowej i Wałbrzycha. W uroczystości wzięli liczny udział parafianie (dzieci, młodzież, jak i dorośli) i wychowankowie z miejsc pracy ks. Józefa oraz przyjaciele z lat szkolnych. Ksiądz prowincjał podziękował jubilatowi m.in. za świadectwo jego skromnego, pokornego i ubogiego kapłańskiego życia.

2013 – W wypadku drogowym w Valle de Chalco zginął ks. Grzegorz Szmit (ur. 1977 w Zamościu, w diecezji lubelskiej), misjonarz w Meksyku. Ksiądz Grzegorz kochał misje. Wszystkie swe talenty i siły oddał Meksykowi. Był dobrym organizatorem. Potrafił doskonale przygotować obchody święta Miłosierdzia Bożego, na które gromadzili się ludzie z całej diecezji i spoza jej granic. „Charakter i wigor meksykańskiego narodu przeniknął do jego krwi i do jego serca. Meksykanie też pokochali Grzegorza. Uważali go za swojego. Nie mogli uwierzyć, że nie żyje. Chcieli, aby to tam był jego grób. W piątek [21 VI], na jego pogrzeb z udziałem miejscowego biskupa i niemal całego duchowieństwa diecezji, ludzie przyszli tłumnie. Płakali. Chcieli otwierać jego trumnę, chcieli zabrać sobie kawałek jego włosów, chcieli go mieć nadal… (ks. Adrian Galbas w homilii pogrzebowej w Łabuniach, 29 VI 2013).

2017 – Wmurowano kamień węgielny w nowo budowanym kościele parafialnym pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Brzuchowicach-Lwowie. Uroczystościom przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki. Kamień przywieziono z sanktuarium św. Teresy z Lisieux. Proboszczem parafii jest ks. Piotr Worwa SAC.

2017 – W Wyszkowie ks. Jerzy Błaszczak SAC dziękował Bogu za 50 lat kapłańskiego życia oraz służby Bogu i ludziom. Na uroczystej Mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Idziego, której przewodniczył sam Jubilat, zgromadziło się grono kilkunastu kapłanów, wśród których byli m.in.: ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek, który wygłosił okolicznościowe słowo Boże, ks. rektor domu warszawskiego Tomasz Pławny, ks. prof. Roman Dzwonkowski, trzej dawni nowicjusze Jubilata – ks. dr Stanisław Stawicki, ks. prof. dr hab. Jacek Nowak i ks. prof. dr hab. Stanisław Zarzycki, a także ks. Michał Borowski, rektor domu i proboszcz w Ostrołęce, ks. Eugeniusz Klimiński, ks. Michał Szeszko, ks. Stanisław Tylus, br. Tadeusz Robak oraz księża diecezjalni z miejscowej parafii i sąsiednich, i pallotynki. W uroczystości wzięli liczny udział członkowie rodziny ks. Jubilata i parafianie (dzieci, młodzież, jak i dorośli) koledzy i przyjaciele z lat szkolnych.

2018 – W pallotyńskim domu w Warszawie odbyły się Walne Obrady Zgromadzenia Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Brało w nich udział 32 członków SWK, a wśród nich ks. Józef Nowak SAC, dyrektor Wydawnictwa i Drukarni „Apostolicum”.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny