Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
18 maja 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 18 maja

2014 – W szpitalu w Kielcach zmarł ks. Jan Kudłacik (ur. 1937 w Roczynach, w parafii Andrychów, w archidiecezji krakowskiej), kustosz Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej.

W VIII 1975 został skierowany do Czarnej, z którą związał się na przeszło 30 lat (do jesieni 2006). We wspólnocie czarneckiej posługiwał jako duszpasterz, wicerektor, rektor (przez 4 kadencje). Od 1990 był proboszczem miejscowej parafii i kustoszem sanktuarium maryjnego, które zawdzięcza mu swój rozwój oraz koronację łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej Wychowawczyni (korony poświęcił 4 VI 1991 w Radomiu pap. Jan Paweł II, a koronował 5 IX 1999 Józef kard. Glemp, prymas Polski, wespół z bpami radomskimi: seniorem Edwardem Materskim i ordynariuszem Janem Chrapkiem; Sanktuarium przechowuje wśród wotów pierścień biskupi i różaniec bpa Chrapka, umieszczone pod cudownym obrazem Matki Bożej).

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1935 – W dzień pogrzebu Józefa Piłsudskiego odbyło się w Ołtarzewie, z polecenia Kuratorium szkolnego, nabożeństwo żałobne za śp. Naczelnika Państwa, pierwszego marszałka Polski i dwukrotnego premiera Polski (1926-28, 1930).
– Kronika kopiecka odnotowała: „Na pogrzeb Marszałka wyjechała delegacja uczniowska, w skład której wchodzą: Gregorczewicz z klasy VI, Biernat i Len z VII klasy. Nadto już w Krakowie od kilku dni na kursach dyrektorów – ks. Dyrektor. Ks. Rektor również pojechał.
W domu przed obiadem urządziliśmy żałobną akademię. Przemowę miał ks. profesor Wardowski. Po przemowie naznaczył ks. Wardowski dwuminutowe milczenie na cześć śp. Marszałka. Piękne wiersze wygłosili: kl. Martuszewski i Hamtal z klasy VIII, a wieczorem zawitał w nasze progi prezydent miasta Inowrocławia, pan Jankowski, krewny ks. Dyrektora”.

1938 – Przyjechał inżynier budowy naszego domu w Ołtarzewie. Nie było jeszcze wtedy zatwierdzonych ostatecznie planów budowy nowego domu.

1941 – W Radomiu chórzyści po raz ostatni odegrali dramat pt. „Genowefa”; tym razem dla rodzin chórzystów i zaproszonych gości. Na przedstawieniu byli obecni bernardyni.
– Wieczorem przybył do domu radomskiego br. Stanisław Góraj, przebywający na wakacjach w stronach rodzinnych.
– Ks. rektor Stanisław Czapla uczestniczył w odpuście parafialnym w Małęczynie, gdzie wygłosił kazanie.

1945 – Ks. Franciszek Cegiełka, za nieugiętą działalność podczas II wojny światowej został odznaczony przez rząd francuski Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej – Chevalier de la Légion d’Honneur za zasługi dla ruchu oporu we Francji i w V 1946 Krzyżem Wojennym z Palmami – La Croix de Guèrre avec Palme, przez polski rząd na emigracji (10 IV 1945 orderem Polonia Restituta i Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami – X 1945) oraz Zakon Maltański (1961 La Croix Au Mérite de Première Classe). Związek Uczestników Polskiego Ruchu Oporu we Francji nadał mu godność członka honorowego i założyciela. Był również mianowany wiceprezesem organizacji byłych więźniów obozów niemieckich z Francji.

1947 – niedziela – Uroczystość zewnętrzna Królowej Apostołów. Wspólnota pallotyńska przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie otrzymała (pod koniec obiadu), telegram z Rzymu od ks. prowincjała Jana Maćkowskiego z wiadomością o wyborze ks. Wojciecha Turowskiego, pierwszego Polaka na przełożonego generalnego Stowarzyszenia. „Z tego powodu powstała wielka radość w całej Prowincji”.
Wyboru ks. Turowskiego dokonano w piątek, 16 maja 1947. Wiadomość do Polski dotarła dopiero 18 maja.

1948 – Ks. Leon Forycki zrezygnował ze stanowiska dyrektora Collegium Marianum, co zaakceptowała Rada Prowincjalna na posiedzeniu w 7 VI 1948. Powołano wtedy na dyrektora ks. Jana Kosiedowskiego. Ks. generał Wojciech Turowski wyraził zgodę na tę nominację, ale Kuratorium w Krakowie odmówiło poparcia tego kandydata. Dyrektorem więc został ks. Józef Ramusiewicz (1948-51).

1949 – Ks. generał Stowarzyszenia Wojciech Turowski przybył do Francji, by wziąć udział w pierwszym posiedzeniu nowej Rady Regionalnej.

1949 – Ks. prowincjał Stanisław Czapla rozpoczął wizytację kanoniczną domu ołtarzewskiego. Zakończyła się 17 czerwca.

1951 – W Ołtarzewie małe rekolekcje dla grupki młodzieży męskiej poprowadził ks. Franciszek Bogdan.

1969 – niedziela – zewnętrzne uroczystości Królowej Apostołów (właściwe, wewnętrzne, przypadły tego roku 17 maja):
– W Ołtarzewie, w dzień święta Królowej Apostołów, przy licznym udziale współpracowników z Warszawy, sumę odpustową odprawił ks. radca Witold Zdaniewicz, a kazanie wygłosił ks. profesor Wiktor Bartkowiak. Po nabożeństwie majowym Teatr Studencki ATK z Warszawy wystawił w sali pod kościołem sztukę Huberta Rostworowskiego pt. „Niespodzianka”.

– W Częstochowie sumę w święto Królowej Apostołów celebrował ks. prowincjał Stanisław Martuszewski; on też wygłosił „płomienne kazanie”.

– W Radomiu święto Królowej Apostołów poprzedziło trzydniowe triduum; nauki wygłosił ks. Henryk Kietliński. Tego dnia była też Pierwsza Komunia dzieci.

– Od 11 do 18 maja trwały w Wałbrzychu misje parafialne prowadzone przez ks. Olgierda Kokocińskiego (+2001), prowincjała filipinów i ks. Stanisława Murawskiego. „Frekwencja za wielka nie była. Może przeszkodził w tym i Wyścig Pokoju, który w tym czasie się odbywał i nawet jeden etap kończył w Wałbrzychu” (z kroniki). Na zakończenie misji, w święto Królowej Apostołów, sumę odpustową o św. Franciszku z Asyżu, patronie parafii odprawił ks. proboszcz Ignacy Jabłoński z Ząbkowic Śląskich, a kazanie wygłosił rektor tegoż domu ks. Henryk Herkt.

– W Warszawie, wieczorem, w święto Królowej Apostołów, w nabożeństwie majowym wziął udział i Słowo Boże wygłosił bp Jerzy Modzelewski. Po nabożeństwie udzielił Sakramentu Bierzmowania dzieciom i młodzieży.

– W Ząbkowicach Śląskich, w święto zewnętrzne Królowej Apostołów, kazania na wszystkich mszach przedpołudniowych głosił ks. rektor Henryk Herkt. Przybyli też dobrodzieje z województwa opolskiego, którzy odbyli dzień skupienia i po południu odjechali. Wieczorem odbyła się akademia w kościele; klerycy deklamowali wiersze maryjne, a dziewczęta-bielanki recytowały odpowiednie refreny; potem odprawiono Mszę św.
Dzień wcześniej odbyła się wewnętrzna uroczystość Królowej Apostołów; na wieczornym nabożeństwie kazanie głosił ks. rektor Herkt.

1972 – Na zaproszenie ks. Eugeniusza Klimińskiego, wykładowcy teologii moralnej w Ołtarzewie, odbyło się w naszym domu seminarium doktoranckie pod kierunkiem p. doc. Andrzeja Święcickiego (+2011), pracownika ATK. Wzięło w nim udział ok. 15 osób.

1975 – Do Seminarium przyjechali ministranci z Warszawy Pragi-Północ. Mieli tu swój doroczny zjazd i dzień skupienia. Grupa liczyła 42 osoby. W kaplicy Krzyża Świętego uczestniczyli we Mszy św., podczas której homilię wygłosił ks. Stanisław Chabiński. Po Mszy św. obejrzeli film o Seminarium i uczestniczyli w części artystycznej spotkania.

1978 – W Ołtarzewie, w dniach 18-19 maja, odbyło się zebranie wszystkich proboszczów i rektorów naszych domów, pod przewodnictwem ks. prowincjała Henryka Kietlińskiego.

1978 – W Ołtarzewie, neoprezbiterzy odprawili w kościele Mszę św. koncelebrowaną dla wiernych i udzielili błogosławieństwa prymicyjnego.
– W sali pod kościołem (teatralnej) wyświetlono film o Watykanie i Rzymie.

1979 – W dniach 14-18 maja, ks. ekonom Stanisław Orlicki prowadził w Ołtarzewie rekolekcje dla braci.

1980 – połowa maja – W paryskim Hôpital Pitié-Salpêtrière, ks. Józef Sadzik napisał „Przesłanie Hioba”, wstęp do „Księgi Hioba” w przekładzie Czesława Miłosza (Paris 1980, s. 5-36).

1980 – W uroczystość zewnętrzną Królowej Apostołów okolicznościowe kazania podczas Mszy św. wygłosił ks. Tadeusz Gliński. Po sumie odbyła się tradycyjnie procesja wokół gmachu seminaryjnego, zakończona odśpiewaniem hymnu „Te Deum laudamus”.

1990 – W Warszawie odbyło się spotkanie Zarządów Prowincji Chrystusa Króla i Regii Miłosierdzia Bożego. Rozmawiano na tematy: pomocy personalnej dla Regii, wzajemnej współpracy misyjnej, o podejmowanych planach wydawniczych i poligraficznych, pomocy w formie stypendiów językowych dla prowincji polskiej, działalności na rzecz powołań i o doświadczeniach działalności apostolskiej.

1992 – W dniach 18-23 V odbyło się w Warszawie Zebranie Prowincjalne. Liturgii eucharystycznej przewodniczył bp Alojzy Orszulik, a z Rzymu przybył radca generalny ks. Jan Kupka. Tematami zasadniczymi były: zagadnienia:
1. Przygotowanie prowincji na rok 1995 (dwusetna rocznica urodzin św. Wincentego Pallottiego) i na Jubileusz Roku 2000;
2. ZAK w życiu i świadomości członków SAC;
3. Odnowa i formacja stała;
4. Sytuacja braci w prowincji.
Ks. prowincjał Czesław Parzyszek w swoim sprawozdaniu na Zebranie Prowincjalne, napisał, że polska Prowincja Chrystusa Króla miała 633 członków.

1992 – Ks. dr Zbigniew Sareło przeprowadził z sukcesem przewód habilitacyjny w zakresie etyki: (rozprawa habilitacyjna: „Etyczna doniosłość doświadczenia religijnego. Studium teologicznomoralne w świetle transcendentalnej antropologii K. Rahnera”, Pallottinum Warszawa 1992, Biblioteka Instytutu Teologii Apostolstwa nr 5).

1994 – Na cmentarzu w Kenmore (Elmwood Ave. – Mount Olivet Cemetery), w kwaterze księży, został pochowany ks. dr Mieczysław Leszczyński SAC, początkowo kapłan diecezji łuckiej (do 1953), profesor w Kolegium św. Tomasza w Saint Paul w USA, duszpasterz polonijny w USA.

1997 – Na cmentarzu wojennym w Ołtarzewie, z inicjatywy członków Koła nr 7 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ożarowie Mazowieckim, odsłonięto pomnik ku czci 58 żołnierzy VII Rejonu Armii Krajowej „Jaworzyn”, którzy polegli w powstaniu warszawskim, zostali zmęczeni lub rozstrzelani w latach 1940-47 w niemieckich obozach koncentracyjnych, polskich więzieniach i łagrach ZSRR.

2000 – Wielki Jubileusz Roku 2000 zbiegł się z Jubileuszem Kapłanów i Mszą św. z okazji 80. rocznicy urodzin pap. Jana Pawła II. Przed południem Papież odprawił Mszę św. wraz z ok. 100. kardynałami, 250. biskupami i siedmioma tysiącami kapłanów z całego świata.
Z okazji 80. rocznicy urodzin pap. Jana Pawła II, wspólnota pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie przesłała życzenia Ojcu Świętemu. Napisano w nich m.in.: „Ufamy, że Ten, który jest miłością, umocni Waszą Świątobliwość i obdarzy potrzebnymi łaskami. Niech przez posługę Waszej Świątobliwości dokonuje się wciąż otwieranie ludzkich serc na Chrystusa. Do tych życzeń dołączamy dar serdecznej modlitwy w intencji Waszej Świątobliwości przez wstawiennictwo naszego Ojca Wincentego Pallottiego i Maryi Królowej Apostołów”.

2002 – Księża i alumni ołtarzewscy uczestniczyli w Warszawie w uroczystościach poświęconych św. Andrzejowi Boboli. Rozpoczęły się one w Parku Traugutta, skąd przeniesiono relikwie Świętego na Rynek Nowego Miasta, gdzie miała miejsce uroczysta Msza św., której przewodniczył Prymas Polski Józef kard. Glemp.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny