Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
20 października 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 20 października 

2018 – W Ołtarzewie, alumni: Jarosław Dragan, Dominik Gaładyk i Szymon Pakuła, otrzymali święcenia diakonatu z rąk bpa Rafała Markowskiego, warszawskiego biskupa pomocniczego.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1913 – Ks. Alojzy Majewski zakupił dom z dużym ogrodem w Bochni, przy ul. św. Leonarda, przeznaczony na nowicjat, Wyższe Seminarium Duchowne i centralę duszpasterstwa emigrantów polskich. Opieka nad emigracją polską była myślą przewodnią ks. Majewskiego; chciał, by rodacy „nie odstąpili od Boga, od życia z wiary, by nie ulegli zepsuciu moralnemu, by dzieci polskie duszy nie zatraciły”.

Zgodę na osiedlenie się pallotynom w Bochni wyraził bp tarnowski Leon Wałęga. Dom zakupiono na nazwisko Majewskiego i ks. Alojzego Hübnera. Ks. Majewski z bratem kucharzem Janem Mielewskim wykonali własnoręcznie niezbędne prace, aby dom był przygotowany na przyjęcie nowicjuszy z Antoniówki, wraz z mistrzem ks. Hübnerem. W tym czasie na zawsze opuszczono Antoniówkę. Ks. Hübner nie mógł początkowo pogodzić się z jej utratą. Bardzo to przeżył. Przez pięć lat bowiem zżył się z parafianami i z miejscem. Nie było jednak wyboru. Zarząd Generalny nakazał opuszczenie Antoniówki.

Z powodu pierwszej wojny światowej dom w Bochni opustoszał już w 1915. Ostatecznie w 1920 sprzedano go.

1922 – Uroczystą Mszą św., celebrowaną o godz. 8.00 przez ks. Augustine Bogdanskiego SAC i złożeniem professio fidei przez ks. Bogdanskiego i rektora ks. Wojciecha Turowskiego, zainaugurowano w Wadowicach rok seminaryjny – po raz pierwszy dla studium teologicznego. „O godz. 10.00 jeden i drugi Ksiądz Profesor (Turowski i Bogdanski) udzielili klerykom „Lectio brevis” i tak rozpoczęła filozofia i teologia studia” (z kroniki).

Do tej pory działało na Kopcu tylko studium filozofii – od stycznia 1919 (ale za rok 1918/19). Teraz w Wadowicach na studium teologicznym było 8 kleryków: (piąty kurs) Augustyn Rolbiecki i Franciszek Wardowski oraz kurs pierwszy – Władysław Baumgart, Leon Bemke, Józef Chudziński, Bernard Pawłowski, Antoni Purol i Tomasz Sobieraj. Na drugim roku studium filozoficznego było 7 kleryków: Jan Juński, Wiktor Krakor, Albin Łukiewski, Franciszek Pauliński, Walerian Siuda, Wincenty Stolz i Stanisław Wierzbica.

W tym czasie w Rzymie na kursie piątym studiowali: Tomasz Mącior i Stanisław Słaboszewski.

1924 – Na Kopcu rozpoczęto uroczyście Mszą św. nowy rok akademicki dla kleryków. Seminarium tworzą: pierwszy i drugi kurs filozoficzny oraz drugi i trzeci kurs teologiczny. Filozofię wykładał ks. dr Stanisław Słaboszewski, teologię dogmatyczną – ks. dr Tomasz Mącior, a teologię moralną – ks. rektor Wojciech Turowski.

1930 – W Ołtarzewie klerycy rozpoczęli nowy rok akademicki nabożeństwem, które odprawił ks. Alfons Męcikowski, rektor Seminarium.

1934 – W dniach 14 – 20 października, w Ołtarzewie ks. Tomasz Mącior, radca polskiej Regii i rektor domu na Pradze, prowadził rekolekcje dla pallotyńskich księży.

1935 – Ks. Alfons Męcikowski, rektor Ołtarzewa, przeprowadził w Radoszkach (pow. Brodnica) niedzielę misyjną.

1962 – Rada Prowincjalna mianowała ks. Jerzego Romanowicza rektorem domu w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

1962 – Ks. Antoni Pęksa został mianowany rektorem domu w Wadowicach. Funkcję tę spełniał przez dwie kadencje (do 1968). Za jego kadencji 20-23 VI 1963 odbyły się w Wadowicach uroczystości pokanonizacyjne św. Wincentego Pallottiego. W domu kopieckim ks. Antoni przeprowadził wiele potrzebnych remontów.

1965 – W Ołtarzewie klerycy kolejnego już rocznika zostali powołani do służby wojskowej: Zbigniew Sierosławski (do Brzegu n. Odrą), Tadeusz Puton (Bartoszyce), Bolesław Lipiec (Kołobrzeg), Józef Świerkosz (Kołobrzeg), br. Stanisław Pniakowski (Brzeg n. Odrą), Władysław Markowski (Kołobrzeg), Michał Łoszewski (Strzegom) i Witold Urbanowicz (Bartoszyce).

1967 – Ks. prowincjał Stanisław Martuszewski wystosował list zwołujący Nadzwyczajną Kapitułę Prowincjalną w celu dostosowania życia Stowarzyszenia do uchwał II Soboru Watykańskiego. Podobny list wydał też 18 X. Kapituła odbyła się w Kościelisku 22-31 I 1968.

1977 – Pap. Paweł VI udzielił zgody na koronację papieskimi koronami obrazu „Matki Bożej z Dzieciątkiem, znajdującym się w kościele hodyszewskim” (z papieskiego pisma). Pallotyni w 1976 przejęli opiekę nad sanktuarium maryjnym.

1977 – W Ołtarzewie reprezentacja pallotyńskiego Seminarium rozegrała mecz piłki nożnej z Seminarium warszawskim. Wygrali goście w stosunku 3:1.

1978 – Ks. Józef Lesiak SAC, dyrektor Krajowego Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom (przy Episkopacie Polski), odbył w Centre National Vocation w Paryżu wywiad na temat sposobów i metod akcji powołaniowej w Polsce. Tłumaczem był ks. Stanisław Ryś SAC.

1978 – Na inaugurację pontyfikatu Jana Pawła II wyjechał do Rzymu ks. Anastazy Bławat. Odbyła się ona 22 października.

1982 – W Ołtarzewie Mszy św. inauguracyjnej rok akademicki 1982/1983, przewodniczył i homilię wygłosił rektor ATK, ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański. Wykład inauguracyjny na temat: „Psalmy pielgrzymkowe” wygłosił ks. dr Julian Warzecha.

Po obiedzie odbył się tradycyjny mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną „teologii” a „filozofii”, który wygrała „teologia”: trzy do jednego. Strzelcem „filozofii” był kl. Stanisław Kantor.

1984 – Krakowski bp pomocniczy Albin Małysiak poświęcił w Zakopanem nowo wytyczoną trasę fatimską i cztery zmodernizowane kaplice. W wydarzeniu tym obecny był wiceprowincjał ks. Henryk Kietliński.

1985 – Bp Jerzy Modzelewski dokonał w Otwocku wmurowania kamienia węgielnego, pochodzącego z grobu św. Piotra i poświęconego przez papieża Jana Pawła II.

1988 – Tak jak co roku o tej porze, odbył się mecz w piłkę nożną pomiędzy kursami filozoficznymi a teologicznymi, który jak zwykle wygrała teologia 6:1.

1989 – Ks. prowincjał Czesław Parzyszek rozesłał do współbraci list, w którym zarządził, aby w grudniu tego roku szczególnie podziękować za powołanie ks. Alojzego Orszulika do godności biskupa oraz za dar licznych powołań – nowicjat rozpoczęło 50 kandydatów, a w Seminarium w Ołtarzewie było 161 alumnów.

1992 – W Ołtarzewie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 1992/1993. Mszy św. przewodniczył bp Bohdan Bejze z Łodzi, a wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. Wincenty Myszor (+2017), dziekan Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK. Gościem Seminarium był przełożony regii rwandyjsko-zairskiej, ks. Zenon Bazan.

1992 – W Gdańsku odbyły się uroczystości pogrzebowe s. Doroty Adamczak, pallotynki. Została pochowana na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku (kwatera 7, rząd 26, grób 18).

1993 – Ks. Mirosław Filipkowski został włączony do Regii Miłosierdzia Bożego.

1993 – W dniach 19-20 X ks. rektor Bogusław Szpakowski zorganizował obchód 75-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie.

Pierwszego dnia – w czasie uroczystej sesji swoimi refleksjami dzielili się żyjący jeszcze byli rektorzy uczelni: ks. Eugeniusz Weron (1948-1954), ks. Stanisław Martuszewski (1957-1960), ks. Jan Korycki (1972-1978), ks. Roman Forycki (1978-1984) i Kazimierz Czulak (1984-1993).

Następnego dnia miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego, w czasie której wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. Eugeniusz Weron oraz wręczono indeksy 37. alumnom.

Wieczorem tego dnia odbyła się kolejna część sesji. Głos zabrali klerycy i wypowiedzieli się na temat: „Seminarium jakiego oczekuję”. W sesji uczestniczyli klerycy: Andrzej Mucha (przedstawiciel kursu piątego), Jacek Mikulski (kurs czwarty), Edwin Paweł Bonisławski (kurs drugi), Robert Kaim (kurs pierwszy) oraz przedstawiciele wspólnot: Tomasz Gibowski (liturgiczna), Bogusław Bogdan (charytatywna), Bogusław Cabała (misyjna), Paweł Szczupak (modlitewna – „Nazaret”), Jarosław Artur Sucki („Nasz Prąd”), a swoimi osobistymi przemyśleniami podzielili się Robert Pawłowski i Andrzej Daniewicz. Wśród najczęściej pojawiających się oczekiwań alumni wymieniali: zacieśnienie wzajemnych więzi we wspólnocie księży, braci i kleryków; położenie większego akcentu na formację typowo pallotyńską; ożywienie formacji duchowej; docenianie inicjatyw i pragnień alumnów oraz obdarzenie ich większym zaufaniem; podniesienie poziomu wykładów oraz dowartościowanie świadectwa życia starszych współbraci.

1999 – W Ołtarzewie odbyła się inauguracja roku akademickiego 1999/2000. Wieczorem tego dnia odbyły się też otrzęsiny kursu pierwszego, w których uczestniczyła cała wspólnota seminaryjna, a także pracownicy świeccy i siostry pallotynki z tutejszej wspólnoty. Ks. rektor Marian Kowalczyk przy tej okazji podziękował alumnom za aktywne uczestniczenie w remoncie sali teatralnej. Kurs trzeci otrzymał puchar za zwycięstwo w rozgrywkach wewnątrzseminaryjnych w piłce nożnej. W imieniu zawodników nagrodę odebrał kapitan zespołu kl. Michał Raus.

2003 – Inauguracja nowego roku akademickiego 2003/2004 odbyła się pod hasłem: „Nie lękajcie się być świętymi”. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. dziekan dr Jan Szubka, który w homilii wskazał na postacie Jana Pawła II, bł. Matki Teresy z Kalkuty oraz św. Jana Kantego. Podczas sesji inauguracyjnej ks. rektor Marian Kowalczyk przypomniał, że dzień inauguracji przypadł w szóstym dniu od 25. rocznicy wyboru Jana Pawła II i wskazał na papieża jako na świadka, przypominając jego słowa: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Referat inauguracyjny wygłosił o. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap pt. „Cuda w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych Polaków i Polek, wyniesionych do chwały ołtarzy przez papieża Jana Pawła II”, w którym mówił m.in. o cudownym ocaleniu przez bł. Urszulę Ledóchowską od porażenia prądem Daniela Gajewskiego w Ożarowie Mazowieckim, na terenie posesji sióstr urszulanek. Po referacie chór seminaryjny odśpiewał pieśń „Bogu dusza ufa moja”.

Po obiedzie alumni rozegrali mecz piłki nożnej, w którym kursy filozoficzne zmierzyły się z kursami teologicznymi. Mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla kursów teologicznych. Wieczorem na deskach teatru seminaryjnego odbyły się otrzesiny kursu pierwszego, przygotowane przez kurs drugi.

2009 – Odbyło się uroczyste otwarcie Domu Studenta Pallotti-Hostel w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12 (dom rozpoczął działalność 1 X 2009). Mszę św. celebrowali: ks. Wojciech Sadłoń, opiekun duchowy studentów, ks. Dariusz Walasek, dyrektor do spraw technicznych oraz ks. Mirosław Mejzner, redaktor naczelny pisma „Miejsca Święte”. Po Mszy św. celebransi i studenci udali się do sali spotkań akademika, by porozmawiać z ks. prowincjałem Józefem Lasakiem oraz ks. Henrykiem Kietlińskim, kapelanem Armii Krajowej, byłem prowincjałem i budowniczym domu przy ul. Skaryszewskiej. Ks. Lasak poprowadził modlitwy oraz poświęcił nowe miejsce, a następnie wszyscy studenci przedstawili się, a księża opowiedzieli historię budynku, w którym obecnie znajduje się akademik.

2010 – Ołtarzew. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011. Mszy św. przewodniczył ks. prowincjał Kazimierz Czulak.

2011 – W Kurii Warszawsko-Praskiej zamknięto na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny ks. Franciszka Bryi (+1942) i pozostałych pallotynów: ks. Franciszka Kiliana (†1941), br. Pawła Krawczewicza (Krawcewicza) (†1945), ks. Norberta Pellowskiego (†1942), ks. Jana Szambelańczyka (†1941) i włączono do procesu beatyfikacyjnego II grupy męczenników, a 8 XI tego roku całą dokumentację tych pięciu procesów przekazano Kongregacji ds. Kanonizacji.

2014 – Zmarł ks. Stanisław Marszał (ur. 1922 w Kobierzynie, obecnie w granicach dzielnicy Dębniki w Krakowie, w diecezji krakowskiej), do 1967 pallotyn (prob. w Kisielicach 1957-65), a następnie w diecezji płockiej i od 1993 łomżyńskiej, kanonik myszynieckiej kapituły kolegiackiej. Od 1967 był proboszczem w Zarębach (dekanat Chorzele, obecnie diecezja łomżyńska), a następnie od 20 VII 1995 jako emeryt zamieszkał w tej parafii. Ks. Marszał w okresie przynależności do diecezji utrzymywał żywy kontakt ze Stowarzyszeniem i okazywał dowody wdzięczności na rzecz seminarium ołtarzewskiego.

2016 – W dniach 19-20 X na Jasnej Górze odbyła się 34. Pielgrzymka braci zakonnych z Polski i z zagranicy pod hasłem: „A wy wszyscy braćmi jesteście (Nr 23,8) – Braterstwo zadane”. W konferencjach i homiliach poruszano następujące tematy: powołanie brata jego tożsamość, jego posługa i umiłowanie powołania braterskiego, miłość do Chrystusa i człowieka. W pielgrzymce uczestniczyło ok. 500 braci, w tym 11 braci-pallotynów z obydwu polskich prowincji.

2017 – Ks. Jerzy Błaszczak, kapelan Armii Krajowej i Szarych Szeregów, wziął udział w uroczystości patriotycznej zorganizowanej z okazji 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Odbyła się ona w sali konferencyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. 11 Listopada 15a w Warszawie. Jednym z punktów programu uroczystości była modlitwa i wspomnienie upamiętniające zmarłych, m.in. śp. ks. majora Henryka Kietlińskiego SAC, ps. Dąbek, kapelana Armii Krajowej i Szarych Szeregów.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny