Prowincja Chrystusa Króla

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Warszawa
24 czerwca 2020

PALLOTYŃSKI INSTYTUT HISTORYCZNY

Kalendarium Pallotyńskie na 24 czerwca

2015 – Rzym. Papież Franciszek przed audiencją ogólną pobłogosławił ołtarz „Donum Caritas et Pax” – Dar Miłości i Pokoju dla Bazyliki Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro. Został on ofiarowany miejscowej wspólnocie przez radomskie Stowarzyszenie Communita Regina della Pace.

Ołtarz został wykonany w pracowni gdańskiego bursztynnika Mariusza Drapikowskiego. Symbolika ołtarza „Dar Miłości i Pokoju” nawiązuje do Całunu Turyńskiego. „W części całunu znalazła się Maryja, która zostaje niejako obleczona całunem, a jednocześnie wskazuje na Jezusa” (M. Drapikowski).

Z tej okazji Ojciec Święty spotkał się prywatnie z abpem Tomaszem Petą, arcybiskupem Astany w Kazachstanie, abpem Marie Daniel Dadié, arcybiskupem Korhogo z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz z ambasadorem tego państwa przy Stolicy Apostolskiej, a także z ks. Adamem Golcem, wikariuszem generalnym SAC, ks. Grzegorzem Młodawskim, sekretarzem ds. Misji Prowincji Chrystusa Króla, ks. Stanisławem Skuzą, rektorem bazyliki w Yamoussoukro, ks. prof. Czesławem Parzyszkiem, Piotrem Ciołkiewiczem, prezesem Wspólnoty Królowej Pokoju (Communita Regina della Pace), Mariuszem Drapikowskim i jego rodziną.

*******************************************************

Inne wydarzenia tego dnia:

1900 – W Limburgu zmarł br. nowicjusz Andreas Zwoliński, z niemieckiej Prowincji Trójcy Świętej. Urodził się 30 XI 1879 w Rybnie, w parafii Rumian, w diec. chełmińskiej, jako syn rolnika Józefa i Katarzyny z d. Rogowska. Sutannę Stowarzyszenia otrzymał 1 VI 1898. U pallotynów miał brata Antona (1867-1954).
Andreas został pochowany na pallotyńskim cmentarzu w Limburgu.

1923 – W bazylice katedralnej na Wawelu w Krakowie, ks. diakon Augustyn Rolbiecki (+1971) przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Anatola Nowaka, sufragana krakowskiego.
– Po powrocie na Kopiec neoprezbitera powitali o godz. 17:00 mieszkańcy domu. Najpierw orkiestra zagrała dwa utwory, potem chór zaśpiewał trzy utwory („Sacerdotes Domini”, „Kapłana serca wyrazem Pan”, „Dziś kapłaństwa me zaranie”), a kl. Franciszek Pauliński wygłosił wiersz. Następnie ks. superior Alojzy Majewski „powitał w gorących słowach nowo wyświęconego Księdza, korzystając z tej sposobności, aby drugich zachęcić do wytrwałego dążenia na drodze do wytkniętego celu”. Po eucharystycznej benedykcji, neoprezbiter udzielił prymicyjnego błogosławieństwa.

1926 – W Collegium Marianum na Kopcu zakończono rok szkolny. O godz. 8:00 rano ks. wicerektor Franciszek Kilian odprawił Mszę św. śpiewaną. O 11:00 rozdano świadectwa szkolne, a następnie udzielono wszystkim uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w monstrancji. Tego dnia i następnego uczniowie Collegium wyjeżdżali do swoich domów rodzinnych.

1935 – W Gnieźnie, święcenia kapłańskie z rąk bpa Antoniego Laubitza, sufragana gnieźnieńskiego, przyjął diakon Józef Szykowski (+1945).

1946 – Okręg Ameryki Północnej został podniesiony do rangi prowincji Matki Bożej. Pierwszym prowincjałem został ks. Otto Boenki (1946-47).
Powstała też brazylijska Regia św. Pawła Apostoła z siedzibą w São Paulo. Pierwszym superiorem został ks. Alois Lerch (1946-53, następnie prowincjał 1953-56; +1978).

1950 – Ks. prowincjał Stanisław Czapla po wizytacji domów w Wadowicach, Poznaniu, Chełmnie, Gdańsku i Suchar, powrócił do Ołtarzewa.

1955 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Zygmunta Choromańskiego, bpa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, przyjęli diakoni: Stanisław Cholewa (+2001), Władysław Ciastoń (+1991), Stanisław Cinal (wystąpił), Franciszek Drwal (+1987), Antoni Gibas (wystąpił), Władysław Hahn (wystąpił), Wacław Markowski (+1976), Józef Pietrzyk (w diecezji, +1999), Stanisław Ryś (+1998), Józef Stecz (+2001), Edward Wilk (+1975), Ryszard Witkowski (+2007) i Zygmunt Zymliński (+2011).

1956 – W Ołtarzewie, święcenia kapłańskie z rąk Zygmunta Choromańskiego, bpa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, przyjęli diakoni: Franciszek Gal (w diecezji, +2003), Henryk Grela (+2013), Stanisław Jurkowski, Józef Matyka (+1995), Czesław Ramusiewicz (+1981), Ludwik Skuza (+2017), Władysław Szela (wystąpił), Janusz Świderski (wystąpił) i Piotr Taras.

1956 – Dzięki staraniom ks. Stanisława Suwały, radcy generalnego, pap. Pius XII poświęcił nowy obraz Jezusa Miłosiernego. Otrzymała go kaplica wspólnoty pallotyńskiej w Osny.

1966 – Został wybrany nowy Zarząd domu w Collège w Osny, w składzie: ks. Henryk Gracz – rektor, ks. Teodor Kocjan – pierwszy radca, ks. Jan Kończak – II radca. Do 15 VIII obowiązki rektora spełniał dotychczasowy przełożony ks. Czesław Pietrzak, który złożył dymisję.

1966 – W Ząbkowicach Śląskich został pochowany ks. Władysław Baumgart, profesor łaciny i dyrektor Collegium Marianum, rekolekcjonista, a pod koniec życia kapelan urszulanek Unii Rzymskiej w Bardzie Śląskim. W pogrzebie wziął udział wiceprowincjał ks. Józef Dąbrowski; uczestniczyło też wielu księży diecezjalnych z dekanatu, współbraci pallotyńskich ze wszystkich domów, sióstr zakonnych, zwłaszcza urszulanek z Barda i niedużej liczby wiernych z powodu deszczowej pogody.

1967 – W dniach 22-24 czerwca, przełożony generalny ks. Wilhelm Möhler, przeprowadził wizytację kanoniczną domu w Gdańsku przy ul. Elżbietańskiej 1.

1969 – W Editions du Dialogue wyszła 7. pozycja Kolekcji „Znaki czasu”, Orientacje soboru”, której autorem jest kard. Gabriel-Marie Garonne (+1994). Przekładu dokonał ks. Józef Sadzik z Władysławem Tokarkiem.

1971 – Ks. rektor Roman Dzwonkowski uczestniczył w zebraniu Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji, któremu przewodniczył Prymas Stefan Wyszyński. Obrady miały miejsce w Seminarium Duchownym w Poznaniu.
– Ks. Wiktor Bartkowiak wyjechał z rekolekcjami dla sióstr pasterek w Pniewitem k. Chełmna.

1972 – W Niepokalanowie, z okazji ogólnopolskich uroczystości ku czci bł. Maksymiliana Kolbe, Mszę św. i kazanie odprawili Pallotyni. Kazanie o roli prasy wygłosił ks. Andrzej Chełkowski.

1973 – W Ołtarzewie Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Solenizant dnia, ks. rektor Jan Korycki.

1974 – Kapłani z kursu ks. rektora Jana Koryckiego rozpoczęli w Gdańsku swoje roczne rekolekcje. Okazją do tego była rocznica 15.lecia kapłaństwa.

1976 – W Ołtarzewie zatrzymał się ks. prałat z Wiednia Carlo Bayer.

1976 – Ks. Tadeusz Gliński spotkał się z generałem wojsk polskich, Ludwikiem Czyżewskim (w 1972 mianowany przez Prezydenta RP na uchodźstwie generałem brygady; +1985), który przeprowadzał wywiad w sprawie żołnierzy Armii Łódź, spoczywających na cmentarzu w Ołtarzewie. Żołnierze ci 12-13 IX 1939, wycofując się z Łodzi w kierunku Warszawy, stoczyli z Niemcami walkę, z których poległo 996. Na Cmentarzu Wojskowym, w przeważającej części, oznaczeni są jako Nieznani Żołnierze Wojska Polskiego.

1976 – Editions du Dialogue wydało 30. tom z Kolekcji „Znaki Czasu”: mini-chrystologiczny traktat, „Jezus Chrystus”, autorstwa Christiana Duquoca, dominikanina z uniwersytetu w Lyonie.

1978 – Ks. Witold Zdaniewicz zakończył pełnienie funkcji prefekta studiów w Ołtarzewie. Nowym prefektem mianowano ks. Stanisława Charchuta.

1979 – Na rekolekcje do Gdańska z okazji 20.lecia święceń kapłańskich wyjechali z Ołtarzewa: ks. Jan Papkała – zastępca rektora, ks. Feliks Folejewski i ks. rektor Roman Forycki. Rekolekcje prowadził ks. Feliks Folejewski, ojciec duchowny Seminarium w Ołtarzewie.
– Ołtarzew odwiedziło dwóch pallotyńskich księży z Republiki Federalnej Niemiec.

1980 – Wydawnictwo Pallottinum zostało wyznaczone przez Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego na pierwszego wydawcę tekstów papieskich. W piśmie skierowanym tego dnia na ręce ks. Stefana Duszy, dyrektora Wydawnictwa, Kard. Wyszyński zaznaczył, że przekazywanie tekstów papieskich innym wydawcom, wymaga każdorazowej zgody Prymasa Polski. Jednocześnie Wydawnictwo Pallottinum otrzymało zgodę na wydawanie „Opera Omnia” pap. Jana Pawła II, które od 1986 ukazywało się pod tytułem „Nauczanie papieskie”, redagowane przez ks. Eugeniusza Werona (+2009) i ks. Antoniego Jarocha (+2008). Redaktorem odpowiedzialnym był ks. Florian Kniotek (+2012).

1983 – Jubileusz 25.lecia kapłaństwa obchodzili w Ołtarzewie księża: Stanisław Charchut, Józef Kołodziejczyk, Jerzy Maj, Jan Porębski, Franciszek Wielgosz i Jan Zubek. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył ks. Jan Porębski. Podczas obiadu odczytano list gratulacyjny ks. prowincjała Henryka Kietlińskiego.

1984 – W Starogardzie Gdańskim, ks. Paweł Drews SAC, były profesor Seminarium, rekolekcjonista, obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Kazanie na Mszy jubileuszowej wygłosił ks. Henryk Kietliński.
W kościele św. Mateusza Apostoła w Starogardzie ks. Drews odprawił 24 czerwca 1934 pierwszą Mszę św. (tu też był ochrzczony i bierzmowany).
Ks. Drews zmarł w 1988 w Starogardzie.

1984 – W Halembie (od 1951 włączona do Nowego Bytomia, od 1959 dzielnica Rudy Śląskiej), w parafii MB Różańcowej, ks. Jan Papkała SAC obchodził 25.lecie święceń kapłańskich.

1988 – Trzydziestu pięciu kleryków z grupy teatralnej, pod opieką ks. prefekta Zygmunta Rutkowskiego wyjechało do Niemiec (Frankfurt n. Menem) i Francji (Paryż, Osny i ośrodek wypoczynkowy „Stella-Maris” nad kanałem La Manche), aby zaprezentować tam seminaryjny przebój – „Pawła z Tarsu”. Służyli również pomocą w przygotowaniu Zjazdu Katolickiego w Osny. Zwiedzili też Paryż i sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Lisieux oraz wydawnictwo i pallotyński dom w Osny. Klerycy powrócili do Ołtarzewa 8 lipca.

2000 – Abp Giovanni Re, substytut Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, pismem adresowanym do ks. Rektora Seminarium w Ołtarzewie, podziękował Rektorowi i Wspólnocie pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie za przesłane życzenia Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, z okazji Jego 80 urodzin.
W piśmie wystawionym 24 czerwca tr., czytamy m.in.: „Ojciec Święty wdzięczny jest za życzliwość, modlitwę i wszelkie oznaki duchowej więzi, które stanowią skuteczne wsparcie w Jego Piotrowej posłudze Kościołowi i światu. Odwzajemniając dobroć, prosi Boga, aby w roku Wielkiego Jubileuszu szczególnie obdarowywał wszystkich swoimi łaskami, napełniał serca prawdziwą radością i ubogacał je swymi darami.
Księdzu Rektorowi, Wychowawcom i Alumnom Seminarium, Ojciec Święty z serca udziela apostolskiego błogosławieństwa”.

2000 – W Ołtarzewie ks. rektor Marian Kowalczyk Mszą św. zakończył dzień skupienia i kończący się rok akademicki 1999/2000. Alumni zaśpiewali hymn „Te Deum”, dziękując Bogu za prowadzenie w ciągu ostatniego etapu formacji. Z racji trwającego wówczas Roku Jubileuszowego, ks. Rektor podkreślił potrzebę uczynienia rachunku sumienia, a w homilii ukazał św. Jana Chrzciciela, jako świadka nadziei.

2001 – Pallotyni Regii Miłosierdzia Bożego we Francji współorganizowali uroczystość pobrania ziemi ze zbiorowej mogiły pochówku Cypriana Kamila Norwida na cmentarzu w Montmorency. Urna na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II przewieziona została do Watykanu, a następnie do Krakowa na Wawel.

2006 – W sanktuarium maryjnym w Krasnobrodzie, w gronie rodziny i współbraci, przewodnicząc Mszy i głosząc homilię, ks. Henryk Grela obchodził złoty jubileusz kapłaństwa. Na okolicznościowym obrazku, który sam zaprojektował na tę okazję, umieścił wezwania: „Alleluja! Ave Maria! Magnificat!” oraz tekst Sekwencji do Ducha Świętego.

2007 – W Otwocku-Świdrze konsekrację wieczną na ręce ks. prowincjała Zdzisława Słomki złożyli klerycy: Łukasz Gąsiorowski, Przemysław Krawiec, Kazimierz Radzik, Artur Wierzbicki.
Na ręce ks. prowincjała Kazimierza Czulaka klerycy z Prowincji Zwiastowania Pańskiego: Marek Brożyna, Kamil Kudełko, Giennadij Romaszko,

2017 – O godz. 16.00 w Gdańsku (kościół przy ul. Elżbietańskiej), ks. Jerzy Błaszczak SAC obchodził złoty jubileusz kapłaństwa.

2018 – W domu weteranów w Batavia NY zmarł ks. Jerzy Maj (ur. 1931 w Radomiu), duszpasterz polonijny w USA, kapelan wojskowy, 2005-08 delegat prowincjała w USA. Najpierw należał do Polskiej Prowincji, a w latach 1971-76 do Regii Miłosierdzia Bożego, ponownie do Polskiej Prowincji i od 1993 do Prowincji Zwiastowania Pańskiego.

ks. dr Stanisław Tylus SAC, Pallotyński Instytut Historyczny